Rynek równoległy

Rynek równoległy – jeden z dwóch segmentów rynku giełdowego, przeznaczony dla papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, charakteryzujących się m.in. mniejszym kapitałem i niższą płynnością. Obejmuje on akcje spółek dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale niespełniających warunków bycia notowanymi na rynku podstawowym.

Warunki dotyczące notowania spółki na rynku równoległymEdytuj

  • Sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie i zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane;
  • w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;
  • zbywalność akcji nie jest ograniczona.

Zobacz teżEdytuj