Ryszard Stemplowski

polski profesor nauk humanistycznych, historyk, nauczyciel akademicki, dyplomata

Ryszard Marian Stemplowski (ur. 25 marca 1939 w miejscowości Wygoda obecnie na terenie Ukrainy) – profesor nauk humanistycznych, prawnik, historyk, nauczyciel akademicki, dyplomata, w latach 1990–1993 szef Kancelarii Sejmu, w latach 1994–1999 ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkiej Brytanii.

Ryszard Marian Stemplowski
Data i miejsce urodzenia

25 marca 1939
Wygoda (obecnie Ukraina)

Zawód, zajęcie

historyk, nauczyciel akademicki, urzędnik państwowy

Tytuł naukowy

profesor nauk humanistycznych

Alma Mater

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa

Uczelnia

Akademia Ignatianum w Krakowie

Stanowisko

Szef Kancelarii Sejmu
(1990–1993)
Ambasador RP w Wielkiej Brytanii
(1994–1999)
Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
(1999–2004)

Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Święty Konstantyński Order Wojskowy Świętego Jerzego
Strona internetowa

ŻyciorysEdytuj

W latach 1958–1961 studiował na Politechnice Wrocławskiej, a w latach 1962–1968 na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa. W 1973 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy pt. Zależność i wyzwanie. Argentyna wobec rywalizacji mocarstw anglosaskich i III Rzeszy obronionej w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla (promotor: Tadeusz Łepkowski), a w 1999 stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii w specjalności historia najnowsza na podstawie pracy Państwowy socjalizm w realnym kapitalizmie – Chile w roku 1932 nadany na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego[1]. Do 1989 pracował w Instytucie Historii PAN, gdzie główną problematykę jego badań stanowiły stosunki między państwami Ameryki Łacińskiej a wielkimi mocarstwami zachodnimi w XX w.[2].

Był pierwszym szefem Kancelarii Sejmu po transformacji ustrojowej 1989 roku. Powołany przez Prezydium Sejmu 1 czerwca 1990 pełnił tę funkcję do 1993, przeprowadzając gruntowną przebudowę urzędu, głównie pod kątem wzmocnienia jego zaplecza legislacyjnego i eksperckiego, m.in. utworzył od podstaw trzy nowe jednostki organizacyjne: Biuro Studiów i Ekspertyz (obecnie Biuro Analiz Sejmowych), Wydawnictwo Sejmowe i Archiwum Sejmu (od 1993 jako część Biblioteki Sejmowej)[3].

W latach 1994–1999 sprawował urząd ambasadora RP w Wielkiej Brytanii, a latach 1999–2004 pełnił funkcję dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych[4].

W latach 2005–2010 był wykładowcą na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 2010 wykłada na Akademii Ignatianum w Krakowie.

W 2011 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych[5].

Był lub jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Legislacji, Academia Europaea, Ośrodka Myśli Politycznej, NSZZ ,,Solidarność'' (1980–1990), zarządu Fundacji im. Stefana Batorego (1989–1990), Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich (1966–1968).

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Ryszard Stemplowski (red.): Professor, minister, judge – Krzysztof Skubiszewski 1926-2010. Warszawa: Scholar Publ. House, 2015. ISBN 978-83-89607-13-3.;
 • Ryszard Stemplowski: Zależność i wyzwanie. Argentyna wobec rywalizacji Wielkiej Brytanii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych, 1930–1946. Warszawa: Muzeum Historii Pol. Ruchu Ludowego, 2014 Wyd. drugie. ISBN 978-83-7901-049-3.;
 • Ryszard Stemplowski: O prowadzeniu i analizowaniu polityki państwa. Wrocław: Oficyna Wydaw. ATUT, 2013. ISBN 978-83-7432-942-2.;
 • Ryszard Stemplowski: Państwowy socjalizm w realnym kapitalizmie: chilijska reakcja na światowy kryzys gospodarczy (1932 r.). Warszawa: Muzeum Historii Pol. Ruchu Ludowego, 2013. ISBN 978-83-7901-016-5.;
 • Ryszard Stemplowski (red.): Europe and Latin America: looking at each other?. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010. ISBN 978-83-89607-96-6.;
 • Ryszard Stemplowski: Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej, T. 1, T. 2: Aneksy. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2007 Wydanie drugie rozszerzone. ISBN 978-83-89607-13-3.;

OdznaczeniaEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Prof. Ryszard Marian Stemplowski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2015-07-06].
 2. Ryszard Stemplowski: Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej. T. 1 Wydanie drugie rozszerzone. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2007. ISBN 978-83-89607-13-3.
 3. Kancelaria Sejmu. 25 lat. Warszawa: Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu, 2015, s. 9, 15. ISBN 978-83-7666-425-5.
 4. Academia Europea, życiorys. [dostęp 2015-07-06].
 5. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. z 2011 r. nr 107, poz. 1072).
 6. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń – pkt 22 (M.P. z 2000 r. nr 17, poz. 369).

Linki zewnętrzneEdytuj