Rząd Aleksandra Skrzyńskiego

Rząd Aleksandra Skrzyńskiego – rząd koalicyjny utworzony przez Aleksandra Skrzyńskiego 20 listopada 1925 roku. W skład rządu oprócz premiera związanego ze Stronnictwem Prawicy Narodowej, weszli politycy z ZLN, PSChD, NPR, PSL „Piast” i PPS. Rząd działał do 5 maja 1926 roku. Upadł w rezultacie wycofania się (20 kwietnia 1926) z koalicji Polskiej Partii Socjalistycznej niemogącej się pogodzić z przedstawionym przez ministra skarbu Jerzego Zdziechowskiego planem ratowania budżetu kosztem mas pracujących oraz świadczeń socjalnych. Socjaliści obniżenie deficytu skarbowego widzieli jedynie w zmniejszeniu wydatków na wojsko przez skrócenie czasu służby i redukcję stanów, podwyższenia podatku majątkowego z warstw zamożniejszych, a domagali się w obliczu kryzysu gospodarczego zawrotnych sum na zatrudnienie aż 300 tys. bezrobotnych. W tych warunkach droga do kompromisu znikła, a wraz z nią koalicyjna większość sejmowa.

Rząd Aleksandra Skrzyńskiego
 Polska
Ilustracja
Premier

Aleksander Skrzyński

Partie

Stronnictwo Prawicy Narodowej, Związek Ludowo-Narodowy, Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji, Narodowa Partia Robotnicza, Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”, Polska Partia Socjalistyczna

Kadencja

od 20 listopada 1925
do 5 maja 1926

Poprzedni

Drugi rząd Władysława Grabskiego

Następny

Trzeci rząd Wincentego Witosa

Skład rząduEdytuj

Zmiany w składzieEdytuj

BibliografiaEdytuj