Rząd Andrew Bonar Lawa

Rząd Andrew Bonar Lawa – rząd Partii Konserwatywnej pod przewodnictwem Andrew Bonar Lawa powstał 23 października 1922 i przetrwał do rezygnacji premiera, czyli do 20 maja 1923.

Andrew Bonar Law, premier, pierwszy lord skarbu, przewodniczący Izby Gmin
Stanley Baldwin, kanclerz skarbu
Markiz Curzon of Kedleston, minister spraw zagranicznych, przewodniczący Izby Lordów
Robert Sanders, minister rolnictwa i rybołówstwa
Książę Devonshire, minister ds. kolonii
Edward Wood, przewodniczący Rady Edukacji
Hrabia Winterton, podsekretarz stanu w ministerstwie ds. Indii
Wicehrabia Novar, minister ds. Szkocji
Hrabia Derby, minister wojny
Douglas Hogg, prokurator generalny

Członków ścisłego gabinetu wyróżniono tłustym drukiem.

Skład rządu edytuj

Urząd Imię i nazwisko Kadencja
Premier
Pierwszy lord skarbu
Przewodniczący Izby Gmin
Andrew Bonar Law 1922–1923
Kanclerz skarbu Stanley Baldwin 1922–1923
Finansowy sekretarz skarbu John Waller Hills
Archibald Boyd-Carpenter
1922–1923
1923
Parlamentarny sekretarz skarbu Leslie Orme Wilson 1922–1923
Młodsi lordowie skarbu Douglas King
Albert Buckley
George Hennessy
Frederick Thomson
William Cope
Patrick Ford
1922–1923
1922–1923
1922–1923
1923
1923
1923
Lord kanclerz George Cave 1922–1923
Lord przewodniczący Rady James Gascoyne-Cecil, 4. markiz Salisbury 1922–1923
Minister spraw zagranicznych
Przewodniczący Izby Lordów
George Curzon, 1. markiz Curzon of Kedleston 1922–1923
Podsekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych Ronald McNeill 1922–1923
Minister spraw wewnętrznych William Bridgeman 1922–1923
Podsekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych George Frederick Stanley
Godfrey Locker-Lampson
1922–1923
1923
Pierwszy lord Admiralicji Leo Amery 1922–1923
Parlamentarny i finansowy sekretarz przy Admiralicji Bolton Eyres-Monsell 1922–1923
Cywilny lord Admiralicji Victor Hope, 2. markiz Linlithgow 1922–1923
Minister rolnictwa i rybołówstwa Robert Sanders 1922–1923
Parlamentarny sekretarz w ministerstwie rolnictwa i rybołówstwa Gilbert Heathcote-Drummond-Willoughby 1922–1923
Minister lotnictwa Samuel Hoare 1922–1923
Podsekretarz stanu w ministerstwie lotnictwa George Sutherland-Leveson-Gower 1922–1923
Minister ds. kolonii Victor Cavendish, 9. książę Devonshire 1922–1923
Podsekretarz stanu w ministerstwie ds. kolonii William Ormsby-Gore 1922–1923
Przewodniczący Rady Edukacji Edward Wood 1922–1923
Parlamentarny sekretarz przy Radzie Edukacji lord Eustace Percy 1922–1923
Minister zdrowia Arthur Griffith-Boscawen
Neville Chamberlain
1922–1923
1923
Parlamentarny sekretarz w ministerstwie zdrowia Richard Onslow, 5. hrabia Onslow 1922–1923
Minister ds. Indii William Peel, 2. wicehrabia Peel 1922–1923
Podsekretarz stanu w ministerstwie ds. Indii Edward Turnour, 6. hrabia Winterton 1922–1923
Minister pracy Anderson Montague-Barlow 1922–1923
Parlamentarny sekretarz w ministerstwie pracy Archibald Boyd-Carpenter
Henry Betterton
1922–1923
1923
Kanclerz Księstwa Lancaster James Gascoyne-Cecil, 4. markiz Salisbury 1922–1923
Paymaster-General Neville Chamberlain
William Joynson-Hicks
1923
1923
Minister emerytur George Tryon 1922–1923
Parlamentarny sekretarz w ministerstwie emerytur Charles Curtis Craig 1922–1923
Poczmistrz generalny Neville Chamberlain
William Joynson-Hicks
1922–1923
1923
Minister ds. Szkocji Ronald Munro-Ferguson, 1. wicehrabia Novar 1922–1923
Parlamentarny sekretarz w ministerstwie ds. Szkocji James Kidd
Walter Elliot
1922–1923
1923
Przewodniczący Zarządu Handlu Philip Lloyd-Greame 1922–1923
Parlamentarny sekretarz przy Zarządzie Handlu Roundell Palmer, wicehrabia Wolmer 1922–1923
Sekretarz handlu zamorskiego William Joynson-Hicks
Albert Buckley
1922–1923
1923
Sekretarz ds. kopalń George Lane-Fox 1922–1923
Minister transportu John Baird 1922–1923
Parlamentarny sekretarz w ministerstwie transportu Wilfrid Ashley 1922–1923
Minister wojny Edward Stanley, 17. hrabia Derby 1922–1923
Podsekretarz stanu w ministerstwie wojny Walter Guinness 1922–1923
Finansowy sekretarz w ministerstwie wojny Stanley Jackson
Rupert Gwynne
1922–1923
1923
Pierwszy komisarz ds. prac publicznych John Baird 1922–1923
Prokurator generalny Douglas Hogg 1922–1923
Radca generalny Anglii i Walii Thomas Inskip 1922–1923
Lord adwokat William Watson 1922–1923
Solicitor General dla Szkocji David Fleming
Frederick Thomson
1922–1923
1923
Lord steward Anthony Ashley-Cooper, 9. hrabia Shaftesbury 1922–1923
Lord szambelan Rowland Baring, 2. hrabia Cromer 1922–1923
Wiceszambelan Dworu Królewskiego Douglas Hacking 1922–1923
Skarbnik Dworu Królewskiego George Gibbs 1922–1923
Kontroler Dworu Królewskiego Harry Barnston 1922–1923
Koniuszy królewski Thomas Thynne, 5. markiz Bath 1922–1923
Kapitan Gentelmen-at-Arms George Villiers, 6. hrabia Clarendon 1922–1923
Kapitan Ochotników Gwardii Hylton Jolliffe, 3. baron Hylton 1922–1923
Lord-in-waiting Arthur Annesley, 11. wicehrabia Valentia
Savile Crossley, 1. baron Somerleyton
Orlando Bridgeman, 5. hrabia Bradford
George Bingham, 5. hrabia Lucan
James Harris, 5. hrabia Malmesbury
Arnold Keppel, 8. hrabia Albemarle
1922–1923
1922–1923
1922–1923
1922–1923
1922–1923
1922–1923