Rząd Federacji Rosyjskiej

Rząd Federacji Rosyjskiej (ros. Правительство Российской Федерации) – jest najwyższą władzą wykonawczą w ustroju politycznym Rosji. Jego status jest zapisany w rozdziale 6 (artykuły 110–117) Konstytucji Federacji Rosyjskiej i federalnej ustawy konstytucyjnej Rząd Rosji z dnia 17 grudnia 1997 z późniejszymi zmianami. Szefem rządu jest premier Rosji[1], od 16 stycznia 2020 roku funkcję tę pełni Michaił Miszustin.

Rosja
Godło Rosji
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Rosji
Portal Rosja

Struktura Edytuj

Rząd Federacji Rosyjskiej składa się z premiera, stojącego na czele rządu, wicepremierów i ministrów. Rządowi podległy jest system ministerstw oraz służby i agencje federalne[2].

Premiera proponuje na podstawie art 111 Konstytucji prezydent, zostaje on powołany po zatwierdzeniu kandydatury przez Dumę – niższą izbę rosyjskiego parlamentu. W przypadku trzykrotnego odrzucenia kandydatury premiera, prezydent ma prawo do rozwiązania Dumy i ogłoszenia nowych wyborów.

Większość ministerstw federalnych podlega bezpośrednio premierowi. Mała liczba resortów odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa[3], politykę wewnętrzną[4] i politykę zagraniczną[5] pozostaje jednak bezpośrednio pod jurysdykcją prezydenta. Nieformalnie są one określane mianem „bloku prezydenckiego”. Składa się on z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, Ministerstwa Obrony, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz siedmiu federalnych agencji i służb[2].

Obowiązki Edytuj

Zadania rządu Federacji Rosyjskiej, określa artykuł 114 Konstytucji, należą do nich:

 • opracowanie budżetu państwa i składanie go do Dumy w celu zatwierdzenia oraz coroczne sprawozdania przed Dumą dotyczące realizacji budżetu;
 • odpowiedzialność za jednolitą politykę finansową, kredytową i politykę pieniężną;
 • realizację jednolitej polityki państwa w dziedzinie kultury, nauki, edukacji, zdrowia, opieki społecznej i ochrony środowiska;
 • zarządzanie własnością państwa;
 • wysiłki na rzecz egzekwowania istniejącego prawa, praw i wolności obywateli, ochrony mienia i porządku publicznego, zwalczania przestępczości;
 • wykonywanie innych czynności i uprawnień wynikających z konstytucji Federacji Rosyjskiej, ustaw federalnych i dekretów prezydenckich[6].

Obecny skład[7] Edytuj

Osobny artykuł: Premierzy Rosji.
Stanowisko Imię i nazwisko Portret Od kiedy Partia
 

Premier Rządu Federacji Rosyjskiej

Michaił Miszustin[a]   2020-01-1616 stycznia 2020 bezpartyjny
Wicepremierzy
Pierwszy Wicepremier[8][9] Andriej Biełousow   2020-01-2121 stycznia 2020 bezpartyjny
Wicepremier – kierownik Aparatu Rządowego Federacji Rosyjskiej Dimitrij Grigorienko   2020-01-2121 stycznia 2020 bezpartyjny
Wicepremier Wiktoria Abramczenko   2020-01-2121 stycznia 2020 bezpartyjny
Wicepremier Jurij Borisow   2018-05-1818 maja 2018 bezpartyjny
Wicepremier Tatjana Golikowa   2018-05-1818 maja 2018 Jedna Rosja
Wicepremier Aleksiej Owierczuk   2020-01-2121 stycznia 2020 bezpartyjny
Wicepremier – Pełnomocny przedstawiciel Prezydenta Federacji Rosyjskiej w Dalekowschodnim Okręgu Federalnym Jurij Trutniew   2013-31-0831 sierpnia 2013 Jedna Rosja
Wicepremier – Kurator Republiki Krymu Marat Chusnullin   2020-01-2121 stycznia 2020 bezpartyjny
Wicepremier Dmitrij Czernyszenko   2020-01-2121 stycznia 2020 bezpartyjny
Ministrowie
 

Minister Transportu

Jewgienij Ditrich   2018-05-1818 maja 2018 bezpartyjny
 

Minister Obrony Cywilnej, Sytuacji Nadzwyczajnych oraz Likwidacji Następstw Klęsk Źywiołowych

Aleksandr Czuprijan   2018-05-1818 maja 2018[10]
 

Minister Zasobów Naturalnych i Ekologii

Dmitrij Kobyłkin   2021-09-1010 września 2021 Jedna Rosja
 

Minister Rozwoju Dalekiego Wschodu i Arktyki

Aleksandr Kozłow   2018-05-1818 maja 2018 Jedna Rosja
 

Minister Spraw Wewnętrznych

Władimir Kołokolcew   2012-05-2121 maja 2012 Jedna Rosja
 

Minister Pracy i Ochrony Społecznej

Anton Kotiakow   2020-01-2121 stycznia 2020 bezpartyjny
 

Minister Oświaty

Siergiej Krawcow   2020-01-2121 stycznia 2020 bezpartyjny
 

Minister Spraw Zagranicznych

Siergiej Ławrow   2004-03-099 marca 2004 Jedna Rosja
 

Minister Kultury

Olga Lubimowa   2020-01-2121 stycznia 2020 bezpartyjny
 

Minister Przemysłu i Handlu

Denis Manturow   2012-05-2121 maja 2012 Jedna Rosja
 

Minister Sportu

Oleg Matycin   2020-01-2121 stycznia 2020 bezpartyjny
 

Minister Ochrony Zdrowia

Michaił Muraszko   2020-01-2121 stycznia 2020 bezpartyjny
Minister Energetyki Aleksandr Nowak   2012-05-2121 maja 2012 Jedna Rosja
 

Minister Rolnictwa

Dmitrij Patruszew   2018-05-1818 maja 2018 bezpartyjny
 

Minister Rozwoju Ekonomicznego

Maksim Reszetnikow   2020-01-2121 stycznia 2020 Jedna Rosja
 

Minister Finansów

Anton Siłuanow   2011-12-1616 grudnia 2011 Jedna Rosja
 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Walerij Falkow   2020-01-2121 stycznia 2020 bezpartyjny
 

Minister Sprawiedliwości

Konstantin Czujczenko   2012-05-2112 maja 2008 Jedna Rosja
 

Minister Rozwoju Cyfryzacji, Łączności i Komunikacji Masowej

Maksut Szadajew   2018-05-1818 maja 2018 bezpartyjny
 

Minister Obrony

Siergiej Szojgu   2012-11-066 listopada 2012 Jedna Rosja
 

Minister Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Władimir Jakuszew[b]   2018-05-1818 maja 2018 Jedna Rosja

Uwagi Edytuj

 1. Ze względu na chorobę, spowodowaną epidemią wirusa COVID-19, od 30 kwietnia obowiązki sprawuje pierwszy zastępca premiera – Andriej Biełousow[9].
 2. Ze względu na chorobę, spowodowaną epidemią wirusa COVID-19, od 1 maja obowiązki sprawuje Nikita Stasiszyn[9].

Przypisy Edytuj

 1. Federalna ustawa konstytucyjna z dnia 17 grudnia 1997 N 2-FKZ „Rząd Rosji”. [dostęp 2009-09-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-05-14)]. (ros.).
 2. a b Internetowy portal rządu rosyjskiego. [dostęp 2009-09-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-05-14)]. (ros.).
 3. Decree of the President of the Russian Federation no. 314 of march 9, 2004, 9 marca 2004 [dostęp 2017-02-25] (ang.).
 4. Putin’s new National Guard – what does it say when you need your own personal army? – Ukrainian Policy, ukrainianpolicy.com [dostęp 2017-02-25] (ang.).
 5. Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.), www.mid.ru, 1 grudnia 2016 [dostęp 2017-02-25] (ros.).
 6. Konstytucja Federacji Rosyjskiej. [w:] rozdział 6 [on-line]. [dostęp 2009-09-25]. (pol.).
 7. Персональный состав Правительства, government.ru [dostęp 2020-02-04] (ros.).
 8. Wyniki wyborów prezydenckich, parlamentarnych i referendów na świecie w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 30 września 2020 roku, „Studia Wyborcze”, 30, 2020, DOI10.26485/sw/2020/30/9, ISSN 1898-0082 [dostęp 2021-10-03].
 9. a b c Po premierze minister. Koronawirus w rosyjskim rządzie, www.rp.pl [dostęp 2020-05-05] (pol.).
 10. Чуприян Александр Петрович. [w:] Структура Министерства [on-line]. МЧС России. [dostęp 2022-04-12]. (ros.).

Linki zewnętrzne Edytuj