Rząd Federacji Rosyjskiej

Rząd Federacji Rosyjskiej (ros. Правительство Российской Федерации) – jest najwyższą władzą wykonawczą w ustroju politycznym Rosji. Jego status jest zapisany w rozdziale 6 (artykuły 110–117) Konstytucji Federacji Rosyjskiej i federalnej ustawy konstytucyjnej Rząd Rosji z dnia 17 grudnia 1997 z późniejszymi zmianami. Szefem rządu jest premier Rosji[1], obecnie Michaił Miszustin.

Rosja
Godło Rosji
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Rosji
Portal Portal Rosja

StrukturaEdytuj

Rząd Federacji Rosyjskiej składa się z premiera, stojącego na czele rządu, wicepremierów i ministrów. Rządowi podległy jest system ministerstw oraz służby i agencje federalne[2].

Premiera proponuje na podstawie art 111 Konstytucji prezydent, zostaje on powołany po zatwierdzeniu kandydatury przez Dumę – niższą izbę rosyjskiego parlamentu. W przypadku trzykrotnego odrzucenia kandydatury premiera, prezydent ma prawo do rozwiązania Dumy i ogłoszenia nowych wyborów.

Większość ministerstw federalnych podlega bezpośrednio premierowi. Mała liczba resortów odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa[3], politykę wewnętrzną[4] i politykę zagraniczną[5] pozostaje jednak bezpośrednio pod jurysdykcją prezydenta. Nieformalnie są one określane mianem „bloku prezydenckiego”. Składa się on z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, Ministerstwa Obrony, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz siedmiu federalnych agencji i służb[2].

ObowiązkiEdytuj

Zadania rządu Federacji Rosyjskiej, określa artykuł 114 Konstytucji, należą do nich:

  • opracowanie budżetu państwa i składanie go do Dumy w celu zatwierdzenia oraz coroczne sprawozdania przed Dumą dotyczące realizacji budżetu;
  • odpowiedzialność za jednolitą politykę finansową, kredytową i politykę pieniężną;
  • realizację jednolitej polityki państwa w dziedzinie kultury, nauki, edukacji, zdrowia, opieki społecznej i ochrony środowiska;
  • zarządzanie własnością państwa;
  • wysiłki na rzecz egzekwowania istniejącego prawa, praw i wolności obywateli, ochrony mienia i porządku publicznego, zwalczania przestępczości;
  • wykonywanie innych czynności i uprawnień wynikających z konstytucji Federacji Rosyjskiej, ustaw federalnych i dekretów prezydenckich[6].

Obecny skład[7]Edytuj

Osobny artykuł: Premierzy Rosji.
Stanowisko Imię i nazwisko Portret Od kiedy
Premier Michaił Miszustin 100px 2020-01-1616 stycznia 2020
Pierwszy zastępca premiera Anton Siłuanow   2018-05-1818 maja 2018
Wicepremier Olga Gołodiec   2012-05-2121 maja 2012
Wicepremier Maksim Akimow   2018-05-1818 maja 2018
Wicepremier Dmitrij Kozak   2007-09-2424 września 2007
Wicepremier Witalij Mutko   19 października 2016
Wicepremier Tatiana Golikowa   2018-05-1818 maja 2018
Wicepremier Jurij Borisow   2018-05-1818 maja 2018
Wicepremier Aleksiej Gordiejew   2018-05-1818 maja 2018
Wicepremier — kierownik Aparatu Rządowego Federacji Rosyjskiej Konstantin Czujczenko   2018-05-1818 maja 2018
Wicepremier — Pełnomocny przedstawiciel Prezydenta Federacji Rosyjskiej w Dalekowschodnim Okręgu Federalnym Jurij Trutniew   2013-31-0831 sierpnia 2013
Minister Spraw Wewnętrznych, członek Prezydium Rządu Władimir Kołokolcew 2012-05-2121 maja 2012
Minister Obrony Cywilnej, Sytuacji Nadzwyczajnych oraz Likwidacji Następstw Klęsk Źywiołowych Jewgienij Ziniczew 2018-05-1818 maja 2018
Minister Ochrony Zdrowia, członek Prezydium Rządu Weronika Skworcowa   2012-05-2121 maja 2012
Minister Spraw Zagranicznych, członek Prezydium Rządu Siergiej Ławrow   2004-03-099 marca 2004
Minister Kultury Władimir Miedinski   2012-05-2121 maja 2012
Minister Obrony Siergiej Szojgu   2012-11-066 listopada 2012
Minister Oświaty Olga Wasiliewa   19 sierpnia 2016
Minister Spraw Północnego Kaukazu Siergiej Czebotariow   2018-05-1818 maja 2018
Minister Rozwoju Dalekiego Wschodu i Arktyki Aleksandr Kozłow   2018-05-1818 maja 2018
Minister Zasobów Naturalnych i Ekologii Dimitrij Kołybkin   2018-05-1818 maja 2018
Minister Przemysłu i Handlu Denis Manturow   2012-05-2121 maja 2012
Minister Rolnictwa Dimitrij Patruszew   2018-05-1818 maja 2018
Minister Rozwoju Cyfryzacji, Łączności i Masowej Komunikacji Konstantin Noskow   2018-05-1818 maja 2018
Minister Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Michaił Mień   2013-11-011 listopada 2013[8]
Minister Sportu Pawieł Kołobkow   19 października 2016
Minister Transportu Jewgienij Ditrich   2018-05-1818 maja 2018
Minister Pracy i Pomocy Socjalnej, członek Prezydium Rządu Maksim Topilin   2012-05-2121 maja 2012
Minister Finansów, członek Prezydium Rządu Anton Siłuanow   2011-12-1616 grudnia 2011
Minister Sprawiedliwości Aleksandr Konowałow   2012-05-2112 maja 2008
Minister Rozwoju Ekonomicznego, członek Prezydium Rządu Maksim Orieszkin   30 listopada 2016
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Michaił Kotiukow   2018-05-1818 maja 2018
Minister Energetyki, członek Prezydium Rządu Aleksandr Nowak   2012-05-2121 maja 2012

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj