Rząd Ignacego Jana Paderewskiego

Rząd Ignacego Jana Paderewskiego – gabinet pod kierownictwem premiera Ignacego Jana Paderewskiego, utworzony 16 stycznia 1919 roku przez Józefa Piłsudskiego po ustąpieniu rządu Jędrzeja Moraczewskiego. Rząd ustąpił 9 grudnia 1919.

Rząd Ignacego Jana Paderewskiego
 Polska
Ilustracja
Rząd Ignacego Jana Paderewskiego
Premier

Ignacy Jan Paderewski

Partie

Polska Partia Socjalistyczna,
Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego,
Polskie Stronnictwo Ludowe – Lewica,
Zjednoczenie Demokratyczne,
Związek Ludowo-Narodowy,
Stronnictwo Prawicy Konserwatywnej

Kadencja

od 16 stycznia 1919
do 9 grudnia 1919

Poprzedni

Rząd Jędrzeja Moraczewskiego

Następny

Rząd Leopolda Skulskiego

Skład rządu

edytuj
Funkcja Zdjęcie Imię i nazwisko Przynależność partyjna okres urzędowania
Prezydent Ministrów
 
Ignacy Jan Paderewski bezpartyjny od 16 stycznia 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Min. Aprowizacji
 
Antoni Mińkiewicz bezpartyjny od 16 stycznia 1919 r.
do 30 września 1919 r.
 
Teodor Sobański bezpartyjny od 30 września 1919 r.
do 5 listopada 1919 r.
 
Stanisław Śliwiński Związek Ludowo-Narodowy od 5 listopada 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Min. Komunikacji
(od 8 II 1919 r. Min. Kolei Żelaznych)
 
p.o. Julian Eberhardt bezpartyjny od 16 stycznia 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Min. Kultury i Sztuki
 
Zenon Przesmycki bezpartyjny od 16 stycznia 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Min. Poczt i Telegrafów
 
Hubert Linde bezpartyjny od 16 stycznia 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Min. Pracy i Opieki Społecznej
 
Jerzy Iwanowski Polska Partia Socjalistyczna od 16 stycznia 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Min. Przemysłu i Handlu
 
Kazimierz Hącia bezpartyjny od 16 stycznia 1919 r.
do 12 sierpnia 1919 r.
 
Ignacy Szczeniowski bezpartyjny od 12 sierpnia 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Min. Robót Publicznych
 
Józef Pruchnik Polskie Stronnictwo Ludowe – Lewica od 16 stycznia 1919 r.
do 31 sierpnia 1919 r.
Tadeusz Jasionowski bezpartyjny od 31 sierpnia 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Min. Rolnictwa i Dóbr Państwowych
 
Stanisław Janicki bezpartyjny od 16 stycznia 1919 r.
do 30 września 1919 r.
 
p.o. Zygmunt Chmielewski bezpartyjny od 30 września 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Min. Skarbu Państwa
 
Józef Englich bezpartyjny od 16 stycznia 1919 r.
do 4 kwietnia 1919 r.
 
Stanisław Karpiński bezpartyjny od 4 kwietnia 1919 r.
do 31 sierpnia 1919 r.
 
Leon Biliński Stronnictwo Prawicy Konserwatywnej od 31 sierpnia 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Min. Spraw Wewnętrznych
 
Stanisław Wojciechowski bezpartyjny od 16 stycznia 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Ministerstwo Spraw Wojskowych
 
p.o. Jan Wroczyński bezpartyjny od 16 stycznia 1919 r.
do 27 lutego 1919 r.
 
gen. por. Józef Leśniewski bezpartyjny od 27 lutego 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Min. Spraw Zewnętrznych
 
Ignacy Jan Paderewski bezpartyjny od 16 stycznia 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Min. Sprawiedliwości
 
Leon Supiński Zjednoczenie Demokratyczne od 16 stycznia 1919 r.
do 2 września 1919 r.
 
Bronisław Sobolewski bezpartyjny od 2 września 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
 
Jan Łukasiewicz Związek Ludowo-Narodowy od 16 stycznia 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Min. Zdrowia Publicznego
 
Tomasz Janiszewski Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast" od 16 stycznia 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Minister ds byłej dzielnicy pruskiej
 
Władysław Seyda Związek Ludowo-Narodowy od 16 sierpnia 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.

Bibliografia

edytuj