Rząd Ignacego Jana Paderewskiego

Rząd Ignacego Jana Paderewskiego – gabinet pod kierownictwem premiera Ignacego Jana Paderewskiego, utworzony 16 stycznia 1919 roku przez Józefa Piłsudskiego po ustąpieniu rządu Jędrzeja Moraczewskiego. Rząd ustąpił 9 grudnia 1919.

Rząd Ignacego Jana Paderewskiego
 II Rzeczpospolita
Ilustracja
Rząd Ignacego Jana Paderewskiego
Premier Ignacy Jan Paderewski
Partie Polska Partia Socjalistyczna,
Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego,
Polskie Stronnictwo Ludowe – Lewica,
Zjednoczenie Demokratyczne,
Związek Ludowo-Narodowy,
Stronnictwo Prawicy Konserwatywnej
Ideologia -
Kadencja od 16 stycznia 1919r.
do 9 grudnia 1919r.
Poprzedni Rząd Jędrzeja Moraczewskiego
Następny Rząd Leopolda Skulskiego


Skład rząduEdytuj

Funkcja Zdjęcie Imię i nazwisko Przynależność partyjna okres urzędowania
Prezydent Ministrów Ignacy Jan Paderewski bezpartyjny od 16 stycznia 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Min. Aprowizacji Antoni Mińkiewicz bezpartyjny od 16 stycznia 1919 r.
do 30 września 1919 r.
Teodor Sobański bezpartyjny od 30 września 1919 r.
do 5 listopada 1919 r.
Stanisław Śliwiński Związek Ludowo-Narodowy od 5 listopada 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Min. Komunikacji
(od 8 II 1919 r. Min. Kolei Żelaznych)
p.o.Julian Eberhardt bezpartyjny od 16 stycznia 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Min. Kultury i Sztuki Zenon Przesmycki bezpartyjny od 16 stycznia 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Min. Poczt i Telegrafów Hubert Linde bezpartyjny od 16 stycznia 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Min. Pracy i Opieki Społecznej Jerzy Iwanowski Polska Partia Socjalistyczna od 16 stycznia 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Min. Przemysłu i Handlu Kazimierz Hącia bezpartyjny od 16 stycznia 1919 r.
do 12 sierpnia 1919 r.
Ignacy Szczeniowski bezpartyjny od 12 sierpnia 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Min. Robót Publicznych Józef Pruchnik Polskie Stronnictwo Ludowe – Lewica od 16 stycznia 1919 r.
do 31 sierpnia 1919 r.
Tadeusz Jasionowski bezpartyjny od 31 sierpnia 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Min. Rolnictwa i Dóbr Państwowych Stanisław Janicki bezpartyjny od 16 stycznia 1919 r.
do 30 września 1919 r.
p.o. Zygmunt Chmielewski bezpartyjny od 30 września 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Min. Skarbu Państwa Józef Englich bezpartyjny od 16 stycznia 1919 r.
do 4 kwietnia 1919 r.
Stanisław Karpiński bezpartyjny od 4 kwietnia 1919 r.
do 31 sierpnia 1919 r.
Leon Biliński Stronnictwo Prawicy Konserwatywnej od 31 sierpnia 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Min. Spraw Wewnętrznych Stanisław Wojciechowski bezpartyjny od 16 stycznia 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Ministerstwo Spraw Wojskowych p.o. Jan Wroczyński bezpartyjny od 16 stycznia 1919 r.
do 27 lutego 1919 r.
Józef Leśniewski bezpartyjny od 27 lutego 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Min. Spraw Zewnętrznych Ignacy Jan Paderewski bezpartyjny od 16 stycznia 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Min. Sprawiedliwości Leon Supiński Zjednoczenie Demokratyczne od 16 stycznia 1919 r.
do 2 września 1919 r.
Bronisław Sobolewski bezpartyjny od 2 września 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Jan Łukasiewicz Związek Ludowo-Narodowy od 16 stycznia 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Min. Zdrowia Publicznego Tomasz Janiszewski Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast" od 16 stycznia 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.
Minister ds byłej dzielnicy pruskiej Władysław Seyda Związek Ludowo-Narodowy od 16 sierpnia 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r.