Rząd Józefa Cyrankiewicza i Piotra Jaroszewicza

Rząd Józefa Cyrankiewicza i Piotra Jaroszewicza – rząd utworzony przez premiera Józefa Cyrankiewicza i działający przez ponad połowę kadencji pod jego kierownictwem (od czerwca 1969 do grudnia 1970), a następnie pod kierownictwem premiera Piotra Jaroszewicza (od grudnia 1970 do marca 1972).

Rząd Józefa Cyrankiewicza i Piotra Jaroszewicza
 Polska
Premier

Józef Cyrankiewicz,
Piotr Jaroszewicz

Partie

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne

Kadencja

od 28 czerwca 1969
do 29 marca 1972

Poprzedni

czwarty rząd Józefa Cyrankiewicza

Następny

rząd Piotra Jaroszewicza

27 czerwca 1969 prezes Rady Ministrów złożył dymisję poprzedniego rządu, którą Sejm przyjął. Tego samego dnia sejm ponownie powołał na stanowisko prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza i powierzył mu zadanie skompletowania składu rządu. 28 czerwca 1969 Sejm powołał rząd, a w jego skład weszły 32 osoby. W związku z wydarzeniami z grudnia 1970 Sejm odwołał Józefa Cyrankiewicza z funkcji premiera, a zastąpił go dotychczasowy wicepremier Piotr Jaroszewicz. Cały rząd jednak dalej istniał do 29 marca 1972, kiedy zaprzysiężono rząd Piotra Jaroszewicza.

Rada Ministrów Józefa Cyrankiewicza i Piotra Jaroszewicza (1969–1972) edytuj

Funkcja Imię i nazwisko Czas pełnienia funkcji
Od Do
Prezes Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz (PZPR) 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts)[1] 1970-12-23 23 grudnia 1970(dts)[2]
Wiceprezes Rady Ministrów Piotr Jaroszewicz (PZPR) 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1970-12-23 23 grudnia 1970(dts)[4]
Prezes Rady Ministrów 1970-12-23 23 grudnia 1970(dts)[4] 1972-03-28 28 marca 1972(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Stanisław Majewski (PZPR) 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1971-02-13 13 lutego 1971(dts)[5]
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów 1970-03-06 6 marca 1970(dts)[6] 1971-02-13 13 lutego 1971(dts)[5]
Wiceprezes Rady Ministrów Marian Olewiński (PZPR) 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1970-06-30 30 czerwca 1970(dts)[7]
Wiceprezes Rady Ministrów Eugeniusz Szyr (PZPR) 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Zdzisław Tomal (ZSL) 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Minister handlu zagranicznego Janusz Burakiewicz (PZPR) 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1971-02-13 13 lutego 1971(dts)[8]
Minister leśnictwa i przemysłu drzewnego Roman Gesing (ZSL) 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1970-06-30 30 czerwca 1970(dts)[9]
Minister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych Andrzej Giersz (PZPR) 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1971-12-22 22 grudnia 1971(dts)[10]
Minister przemysłu spożywczego i skupu Stanisław Gucwa (ZSL) 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1971-02-13 13 lutego 1971(dts)[11]
Minister przemysłu maszynowego Janusz Hrynkiewicz (PZPR) 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1970-12-23 23 grudnia 1970(dts)[12]
Minister oświaty i szkolnictwa wyższego Henryk Jabłoński (PZPR) 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Minister rolnictwa Mieczysław Jagielski (PZPR) 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1970-06-30 30 czerwca 1970(dts)[13]
Wiceprezes Rady Ministrów 1970-06-30 30 czerwca 1970(dts)[14] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów 1971-10-26 26 października 1971(dts)[15] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Minister obrony narodowej Wojciech Jaruzelski (PZPR) 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Minister spraw zagranicznych Stefan Jędrychowski (PZPR) 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1971-12-22 22 grudnia 1971(dts)[16]
Minister finansów 1971-12-22 22 grudnia 1971(dts)[17] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Przewodniczący Komitetu Nauki i Techniki Jan Kaczmarek (PZPR) 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Minister przemysłu ciężkiego Franciszek Kaim (PZPR) 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1970-12-23 23 grudnia 1970(dts)[18]
Wiceprezes Rady Ministrów 1970-12-23 23 grudnia 1970(dts)[19] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Minister zdrowia i opieki społecznej Jan Kostrzewski 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Minister łączności Edward Kowalczyk (SD) 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac Michał Krukowski (PZPR) 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów Józef Kulesza (PZPR) 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1970-03-06 6 marca 1970(dts)[6]
Wiceprezes Rady Ministrów 1970-03-06 6 marca 1970(dts)[20] 1971-02-13 13 lutego 1971(dts)[21]
Minister przemysłu lekkiego Tadeusz Kunicki (PZPR) 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości Włodzimierz Lechowicz (SD) 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1970-06-30 30 czerwca 1970(dts)[22]
Minister komunikacji Piotr Lewiński (PZPR) 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1969-09-10 10 września 1969(dts)[20]
Minister górnictwa i energetyki Jan Mitręga (PZPR) 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów 1970-12-23 23 grudnia 1970(dts)[23] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Minister kultury i sztuki Lucjan Motyka (PZPR) 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1971-10-26 26 października 1971(dts)[24]
Minister przemysłu chemicznego Antoni Radliński (PZPR) 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1970-06-30 30 czerwca 1970(dts)[25]
Minister handlu wewnętrznego Edward Sznajder (PZPR) 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Minister żeglugi Jerzy Szopa (PZPR) 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Minister spraw wewnętrznych Kazimierz Świtała (PZPR) 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1971-02-13 13 lutego 1971(dts)[26]
Minister finansów Józef Trendota (PZPR) 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1971-12-22 22 grudnia 1971(dts)[27]
Minister sprawiedliwości Stanisław Walczak (PZPR) 1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)[3] 1971-10-26 26 października 1971(dts)[28]
Minister komunikacji Mieczysław Zajfryd (PZPR) 1969-09-10 10 września 1969(dts)[20] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Stanisław Kociołek (PZPR) 1970-06-30 30 czerwca 1970(dts)[29] 1970-12-23 23 grudnia 1970(dts)[30]
Minister gospodarki komunalnej Zdzisław Drozd (PZPR) 1970-06-30 30 czerwca 1970(dts)[31] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości Jerzy Kusiak (PZPR) 1970-06-30 30 czerwca 1970(dts)[32] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Minister rolnictwa Józef Okuniewski (PZPR) 1970-06-30 30 czerwca 1970(dts)[33] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Minister leśnictwa i przemysłu drzewnego Jerzy Popko (ZSL) 1970-06-30 30 czerwca 1970(dts)[34] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Minister przemysłu chemicznego Edward Zawada (PZPR) 1970-06-30 30 czerwca 1970(dts)[35] 1971-10-26 26 października 1971(dts)[36]
Minister przemysłu ciężkiego Włodzimierz Lejczak (PZPR) 1970-12-23 23 grudnia 1970(dts)[37] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Minister przemysłu maszynowego Tadeusz Wrzaszczyk (PZPR) 1970-12-23 23 grudnia 1970(dts)[38] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Wincenty Kraśko (PZPR) 1971-02-13 13 lutego 1971(dts)[39] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Minister przemysłu spożywczego i skupu Emil Kołodziej (ZSL) 1971-02-13 13 lutego 1971(dts)[40] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Minister handlu zagranicznego Kazimierz Olszewski (PZPR) 1971-02-13 13 lutego 1971(dts)[41] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Minister spraw wewnętrznych Franciszek Szlachcic (PZPR) 1971-02-13 13 lutego 1971(dts)[42] 1971-12-22 22 grudnia 1971(dts)[43]
Minister przemysłu chemicznego Jerzy Olszewski (PZPR) 1971-10-26 26 października 1971(dts)[44] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Minister sprawiedliwości Włodzimierz Berutowicz (PZPR) 1971-10-26 26 października 1971(dts)[45] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Minister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych Alojzy Karkoszka (PZPR) 1971-12-22 22 grudnia 1971(dts)[46] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Minister spraw wewnętrznych Wiesław Ociepka (PZPR) 1971-12-22 22 grudnia 1971(dts)[47] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Minister spraw zagranicznych Stefan Olszowski (PZPR) 1971-12-22 22 grudnia 1971(dts)[48] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)
Minister kultury i sztuki Stanisław Wroński (PZPR) 1971-12-22 22 grudnia 1971(dts)[49] 1972-03-29 29 marca 1972(dts)

W dniu zaprzysiężenia 28 czerwca 1969 edytuj

Zmiany w składzie Rady Ministrów edytuj

Przypisy edytuj

 1. M.P. z 1969 r. nr 27, poz. 203
 2. M.P. z 1970 r. nr 43, poz. 329
 3. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae M.P. z 1969 r. nr 27, poz. 204
 4. a b M.P. z 1970 r. nr 43, poz. 331
 5. a b M.P. z 1971 r. nr 11, poz. 79
 6. a b M.P. z 1970 r. nr 8, poz. 72
 7. M.P. z 1970 r. nr 20, poz. 153
 8. M.P. z 1971 r. nr 11, poz. 83
 9. M.P. z 1970 r. nr 20, poz. 154
 10. M.P. z 1971 r. nr 59, poz. 386
 11. M.P. z 1971 r. nr 11, poz. 82
 12. M.P. z 1970 r. nr 43, poz. 336
 13. M.P. z 1970 r. nr 20, poz. 155
 14. M.P. z 1970 r. nr 20, poz. 158
 15. M.P. z 1971 r. nr 51, poz. 322
 16. M.P. z 1971 r. nr 59, poz. 384
 17. M.P. z 1971 r. nr 59, poz. 389
 18. M.P. z 1970 r. nr 43, poz. 333
 19. M.P. z 1970 r. nr 43, poz. 334
 20. a b c M.P. z 1969 r. nr 40, poz. 329
 21. M.P. z 1971 r. nr 11, poz. 80
 22. M.P. z 1970 r. nr 20, poz. 156
 23. M.P. z 1970 r. nr 43, poz. 335
 24. M.P. z 1971 r. nr 51, poz. 325
 25. M.P. z 1970 r. nr 20, poz. 157
 26. M.P. z 1971 r. nr 11, poz. 81
 27. M.P. z 1971 r. nr 59, poz. 385
 28. M.P. z 1971 r. nr 51, poz. 324
 29. M.P. z 1970 r. nr 20, poz. 159
 30. M.P. z 1970 r. nr 43, poz. 332
 31. M.P. z 1970 r. nr 20, poz. 160
 32. M.P. z 1970 r. nr 20, poz. 161
 33. M.P. z 1970 r. nr 20, poz. 162
 34. M.P. z 1970 r. nr 20, poz. 163
 35. M.P. z 1970 r. nr 20, poz. 164
 36. M.P. z 1971 r. nr 51, poz. 323
 37. M.P. z 1970 r. nr 43, poz. 338
 38. M.P. z 1970 r. nr 43, poz. 337
 39. M.P. z 1971 r. nr 11, poz. 84
 40. M.P. z 1971 r. nr 11, poz. 87
 41. M.P. z 1971 r. nr 11, poz. 86
 42. M.P. z 1971 r. nr 11, poz. 85
 43. M.P. z 1971 r. nr 59, poz. 383
 44. M.P. z 1971 r. nr 51, poz. 326
 45. M.P. z 1971 r. nr 51, poz. 327
 46. M.P. z 1971 r. nr 59, poz. 390
 47. M.P. z 1971 r. nr 59, poz. 388
 48. M.P. z 1971 r. nr 59, poz. 387
 49. M.P. z 1971 r. nr 59, poz. 391