Rząd Japonii

Rząd Japonii pełni władzę wykonawczą w Japonii. W skład rządu wchodzi premier jako jego szef oraz 14 ministrów, którzy nazywają się ministrami stanu. Premiera wybiera Zgromadzenie Narodowe. Premier ma prawo nominowania oraz dymisjonowania swoich ministrów. Współczesny kształt rządu Japonii został ustanowiony wraz z japońską konstytucją pochodzącą z 1947 roku. Rząd w Japonii istniał także za czasów konstytucji Meiji w latach 1867-1946.

Japonia
Herb Japonii
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Japonii
Portal Portal Japonia

ZaprzysiężenieEdytuj

Premier oraz większość ministrów muszą być członkami Zgromadzenia Narodowego. Wszyscy - osobami cywilnymi. Zgodnie z prawem ustanowionym w 2001 roku, liczba członków rządu nie może przekraczać 15 osób (premier + 14 ministrów). W szczególnych wypadkach możliwe jest zwiększenie liczby ministrów do 17 osób. Gabinet ministrów może pełnić swoje funkcje, nawet gdy premier poda się dymisji. Rada Ministrów podaje się do dymisji, gdy:

 • rząd oraz premier otrzymają wotum nieufności od Izby Reprezentantów. Rząd definitywnie podaje się do dymisji, kiedy otrzyma ponowne wotum nieufności w przeciągu 10 dni od ostatniego głosowania[potrzebny przypis], chyba że Izba Reprezentantów zostanie rozwiązana w ciągu 10 dni (art. 69 konstytucji)
 • gdy stanowisko Premiera stanie się nieobsadzone, jak również po zwołaniu pierwszego posiedzenia Parlamentu po wyborach do Izby Reprezentantów (art. 70).

WładzaEdytuj

Rada ministrów sprawuje 2 typy władzy. Pierwszy typ władzy rząd sprawuje wraz z cesarzem Japonii w ramach monarchii konstytucyjnej. Cesarz może także służyć radą oraz poradą premierowi oraz ministrom. Poniżej znajduje się podział obowiązków rządu na te wykonywane przy współpracy z cesarzem oraz na wykonywane niezależnie.

Władza wykonywana w porozumieniu z cesarzem

 • Zwoływanie Zgromadzenia Narodowego
 • Rozwiązanie Izby Reprezentantów
 • Ogłaszanie wyborów powszechnych do Zgromadzenia Narodowego
 • Przyznawanie honorów

Władza wykonywana niezależnie

 
Kwiat paulowni, symbol premiera i rządu Japonii
 • Utrzymywanie stosunków międzynarodowych
 • Zawieranie porozumień (za zgodą Zgromadzenia Narodowego)
 • Kontrola nad służbami publicznymi
 • Ustalanie budżetu (wraz ze Zgromadzeniem Narodowym)
 • Nominacje sędziów do Sądu Najwyższego
 • Przyjmowanie uchwał rządowych
 • Każda uchwała czy rozporządzenie jest podpisywane przez stosownego Ministra oraz przez Premiera
 • Ogłaszanie amnestii ogólnej, specjalnej, zmniejszanie kar, zawieszanie kar oraz przywracanie praw osobistych

skład gabinetu do 2012Edytuj

Zgodnie ze zmianami dokonanymi przez premiera Naoto Kana w dniu 17 marca 2011 r[1].

BibliografiaEdytuj

PrzypisyEdytuj

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj