Rząd Jerzego Hryniewskiego

Rząd Jerzego Hryniewskiego – gabinet pod kierownictwem premiera Jerzego Hryniewski, sformowany 18 stycznia 1954.

Skład rządu

13 maja 1954 roku Prezydent RP August Zaleski zwolnił Prezesa Rady Ministrów i członków jego gabinetu z zajmowanych urzędów oraz poruczył im pełnienie obowiązków do czasu powołania nowego rządu, co nastąpiło w dniu 8 sierpnia 1954 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Dziennik Ustaw RP Nr 1 z 27 stycznia 1954 r.