Rząd Mieczysława Rakowskiego

Rząd Mieczysława RakowskiegoRada Ministrów pod kierownictwem premiera Mieczysława Rakowskiego, powołana 14 października 1988 przez Sejm IX kadencji. Gabinet funkcjonował do 12 września 1989, przy czym od 5 sierpnia do 24 sierpnia 1989 pod kierownictwem Czesława Kiszczaka, a od 24 sierpnia pod przewodnictwem Tadeusza Mazowieckiego w związku z niepowodzeniem sformowania rządu przez Czesława Kiszczaka.

Rząd Mieczysława Rakowskiego
 Polska
Premier Mieczysław Rakowski, Czesław Kiszczak
Partie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne
Kadencja od 14 października 1988
do 12 września 1989
Poprzedni rząd Zbigniewa Messnera
Następny rząd Tadeusza Mazowieckiego

Rząd Mieczysława Rakowskiego, podobnie jak poprzednie, składał się w większości z ministrów reprezentujących Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. W jego skład weszli także przedstawiciele jej koalicjantów – Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. Porażką zakończyły się podejmowane przez Mieczysława Rakowskiego próby wprowadzenia do rządu przedstawicieli opozycji. Rząd ten rozpoczął liberalizację polskiej, centralnie planowanej gospodarki i bardzo szybkie reformy rynkowe, kontynuowane później przez Leszka Balcerowicza. Przez część komentatorów uważane jest to za jego zasługę, zaś inni, zwłaszcza krytycy neoliberalizmu, oskarżają go o zapoczątkowanie takiego kierunku przemian społeczno-gospodarczych, który ich zdaniem doprowadził do zwiększającego się rozwarstwienia społecznego oraz do tzw. uwłaszczenia nomenklatury.

Rada Ministrów Mieczysława Rakowskiego (1988–1989)Edytuj

Funkcja Imię i nazwisko Czas pełnienia funkcji
Od Do
Prezes Rady Ministrów Mieczysław Rakowski (PZPR) 1988-09-2727 września 1988[1] 1989-08-022 sierpnia 1989
Wiceprezes Rady Ministrów Kazimierz Olesiak (ZSL) 1988-10-1414 października 1988[2] 1989-09-1212 września 1989
Minister rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej 1988-10-1414 października 1988[2] 1989-09-1212 września 1989
Wiceprezes Rady Ministrów Janusz Patorski (PZPR) 1988-10-1414 października 1988[2] 1989-09-1212 września 1989
Wiceprezes Rady Ministrów Ireneusz Sekuła (PZPR) 1988-10-1414 października 1988[2] 1989-09-1212 września 1989
Minister sprawiedliwości Łukasz Balcer (SD) 1988-10-1414 października 1988[2] 1989-09-1212 września 1989
Minister gospodarki przestrzennej i budownictwa Bogumił Ferensztajn (PZPR) 1988-10-1414 października 1988[2] 1989-09-1212 września 1989
Minister edukacji narodowej Jacek Fisiak (PZPR) 1988-10-1414 października 1988[2] 1989-09-1212 września 1989
Minister-kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń Zbigniew Grabowski (PZPR) 1988-10-1414 października 1988[2] 1989-09-1212 września 1989
Minister-szef Urzędu Rady Ministrów Michał Janiszewski (PZPR) 1988-10-1414 października 1988[2] 1989-09-1212 września 1989
Minister współpracy gospodarczej z zagranicą Dominik Jastrzębski (PZPR) 1988-10-1414 października 1988[2] 1989-09-1212 września 1989
Minister transportu, żeglugi i łączności Janusz Kamiński (PZPR) 1988-10-1414 października 1988[2] 1989-09-1212 września 1989
Minister spraw wewnętrznych Czesław Kiszczak (PZPR) 1988-10-1414 października 1988[2] 1989-09-1212 września 1989
Prezes Rady Ministrów 1989-08-022 sierpnia 1989[3] 1989-08-2424 sierpnia 1989[4]
Minister ochrony środowiska i zasobów naturalnych Józef Kozioł (ZSL) 1988-10-1414 października 1988[2] 1989-09-1212 września 1989
Minister kultury i sztuki Aleksander Krawczuk 1988-10-1414 października 1988[2] 1989-09-1212 września 1989
Minister-członek Rady Ministrów Aleksander Kwaśniewski (PZPR) 1988-10-1414 października 1988[2] 1989-09-1212 września 1989
Minister-kierownik Urzędu do Spraw Wyznań Władysław Loranc (PZPR) 1988-10-1414 października 1988[2] 1989-09-1212 września 1989
Minister rynku wewnętrznego Marcin Nurowski (SD) 1988-10-1414 października 1988[2] 1989-09-1212 września 1989
Minister spraw zagranicznych Tadeusz Olechowski (PZPR) 1988-10-1414 października 1988[2] 1989-09-1212 września 1989
Minister zdrowia i opieki społecznej Izabela Płaneta-Małecka 1988-10-1414 października 1988[2] 1989-09-1212 września 1989
Minister obrony narodowej Florian Siwicki (PZPR) 1988-10-1414 października 1988[2] 1989-09-1212 września 1989
Minister przemysłu Mieczysław Wilczek (PZPR) 1988-10-1414 października 1988[2] 1989-09-1212 września 1989
Minister finansów Andrzej Wróblewski (PZPR) 1988-10-1414 października 1988[2] 1989-09-1212 września 1989
Minister-kierownik Centralnego Urzędu Planowania Franciszek Gaik (PZPR) 1989-01-3131 stycznia 1989[5] 1989-09-1212 września 1989
Minister pracy i polityki socjalnej Michał Czarski (PZPR) 1989-03-2323 marca 1989[6] 1989-09-1212 września 1989
Minister-członek Rady Ministrów Józef Oleksy (PZPR) 1989-03-2323 marca 1989[7] 1989-09-1212 września 1989
Minister-członek Rady Ministrów Jerzy Urban 1989-04-2727 kwietnia 1989[8] 1989-09-1212 września 1989

W dniu zaprzysiężenia 14 października 1988Edytuj

Zmiany w składzie Rady MinistrówEdytuj

  • 31 stycznia 1989
    • Powołanie:
  • 23 marca 1989
  • 27 kwietnia 1989
    • Powołanie:
  • 2 sierpnia 1989

PrzypisyEdytuj