Rząd Piotra Jaroszewicza i Edwarda Babiucha

Rząd Piotra Jaroszewicza i Edwarda Babiucha – rząd pod kierownictwem premiera Piotra Jaroszewicza, a później Edwarda Babiucha.

Rząd Piotra Jaroszewicza i Edwarda Babiucha
 Polska
Premier

Piotr Jaroszewicz,
Edward Babiuch

Partie

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne

Kadencja

od 27 marca 1976
do 3 kwietnia 1980

Poprzedni

rząd Piotra Jaroszewicza

Następny

rząd Edwarda Babiucha, Józefa Pińkowskiego i Wojciecha Jaruzelskiego

25 marca 1976 prezes Rady Ministrów zgłosił dymisję swojego rządu, którą Sejm przyjął. Jednocześnie Sejm powołał ponownie na stanowisko prezesa Rady Ministrów Piotra Jaroszewicza. Dwa dni później, na wniosek premiera, Sejm powołał rząd w składzie przez niego przedstawionym. W skład rządu weszło 38 osób, w tym prezes Najwyższej Izby Kontroli, 34 członków rządu należało do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 3 do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i jeden do Stronnictwa Demokratycznego. Piotr Jaroszewicz 18 lutego 1980 został odwołany, a jego miejsce zajął Edward Babiuch, który kierował gabinetem w zastanym składzie. Edward Babiuch złożył 2 kwietnia 1980 dymisję rządu, który następnego dnia zakończył urzędowanie.

Rada Ministrów Piotra Jaroszewicza i Edwarda Babiucha (1976–1980) edytuj

Funkcja Imię i nazwisko Czas pełnienia funkcji
Od Do
Prezes Rady Ministrów Piotr Jaroszewicz (PZPR) 1976-03-25 25 marca 1976(dts)[1] 1980-02-18 18 lutego 1980(dts)[2]
Wiceprezes Rady Ministrów Longin Cegielski (ZSL) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Mieczysław Jagielski (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Franciszek Kaim (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1979-02-08 8 lutego 1979(dts)[4]
Minister hutnictwa 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Alojzy Karkoszka (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1976-12-02 2 grudnia 1976(dts)[5]
Wiceprezes Rady Ministrów Kazimierz Olszewski (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1977-12-17 17 grudnia 1977(dts)[6]
Wiceprezes Rady Ministrów Tadeusz Pyka (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Józef Tejchma (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1979-02-08 8 lutego 1979(dts)[7]
Minister kultury i sztuki 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1978-01-26 26 stycznia 1978(dts)[8]
Minister oświaty i wychowania 1979-02-08 8 lutego 1979(dts)[9] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Tadeusz Wrzaszczyk (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister przemysłu maszyn ciężkich i rolniczych Franciszek Adamkiewicz (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister sprawiedliwości Jerzy Bafia (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister rolnictwa Kazimierz Barcikowski (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1977-12-17 17 grudnia 1977(dts)[10]
Wiceprezes Rady Ministrów 1980-02-18 18 lutego 1980(dts)[11] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister komunikacji Tadeusz Bejm (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1977-12-17 17 grudnia 1977(dts)[12]
Minister-członek Rady Ministrów 1977-12-17 17 grudnia 1977(dts)[13] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister handlu wewnętrznego i usług Jerzy Gawrysiak (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1976-12-02 2 grudnia 1976(dts)[14]
Minister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych Adam Glazur (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister do spraw kombatantów Mieczysław Grudzień (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister obrony narodowej Wojciech Jaruzelski (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki Sylwester Kaliski (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1978-09-16 16 września 1978(dts)
Minister bez teki Jan Kamiński (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister-kierownik Urzędu do Spraw Wyznań Kazimierz Kąkol (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister finansów Henryk Kisiel (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister przemysłu spożywczego i skupu Emil Kołodziej (ZSL) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister przemysłu maszynowego Aleksander Kopeć (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister łączności Edward Kowalczyk (SD) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister spraw wewnętrznych Stanisław Kowalczyk (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister oświaty i wychowania Jerzy Kuberski (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1979-02-08 8 lutego 1979(dts)[15]
Minister górnictwa Jan Kulpiński (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1977-03-31 31 marca 1977(dts)[16]
Minister przemysłu lekkiego Tadeusz Kunicki (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1977-08-01T00:00:00.001 1 sierpnia 1977(dts)
Prezes Najwyższej Izby kontroli Mieczysław Moczar (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej Jerzy Olszewski (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1980-01-31 31 stycznia 1980(dts)[17]
Minister spraw zagranicznych Stefan Olszowski (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1976-12-02 2 grudnia 1976(dts)[18]
Minister pracy, płac i spraw socjalnych Tadeusz Rudolf (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1979-02-08 8 lutego 1979(dts)[19]
Minister-członek Rady Ministrów 1979-02-08 8 lutego 1979(dts)[20] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister leśnictwa i przemysłu drzewnego Tadeusz Skwirzyński (ZSL) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister energetyki i energii atomowej Andrzej Szozda (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1979-08-09 9 sierpnia 1979(dts)[21]
Minister gospodarki materiałowej Eugeniusz Szyr (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister zdrowia i opieki społecznej Marian Śliwiński (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister przemysłu chemicznego Maciej Wirowski (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1976-12-02 2 grudnia 1976(dts)[22]
Minister-członek Rady Ministrów 1976-12-02 2 grudnia 1976(dts)[23] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska Emil Wojtaszek (PZPR) 1976-03-27 27 marca 1976(dts)[3] 1976-12-02 2 grudnia 1976(dts)[24]
Minister spraw zagranicznych 1976-12-02 2 grudnia 1976(dts)[25] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Józef Kępa (PZPR) 1976-12-02 2 grudnia 1976(dts)[26] 1979-02-08 8 lutego 1979(dts)[27]
Minister administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska 1979-02-08 8 lutego 1979(dts)[28] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Kazimierz Secomski 1976-12-02 2 grudnia 1976(dts)[29] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Jan Szydlak (PZPR) 1976-12-02 2 grudnia 1976(dts)[30] 1980-02-18 18 lutego 1980(dts)[31]
Minister przemysłu chemicznego Henryk Konopacki (PZPR) 1976-12-02 2 grudnia 1976(dts)[32] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister handlu wewnętrznego i usług Adam Kowalik (PZPR) 1976-12-02 2 grudnia 1976(dts)[33] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska Maria Milczarek (PZPR) 1976-12-02 2 grudnia 1976(dts)[34] 1979-02-08 8 lutego 1979(dts)[35]
Minister pracy, płac i spraw socjalnych 1979-02-08 8 lutego 1979(dts)[36] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister górnictwa Włodzimierz Lejczak (PZPR) 1977-03-31 31 marca 1977(dts)[37] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister-członek Rady Ministrów Eugeniusz Grochal (PZPR) 1977-12-17 17 grudnia 1977(dts)[38] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister rolnictwa Leon Kłonica (PZPR) 1977-12-17 17 grudnia 1977(dts)[39] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister przemysłu lekkiego Stanisław Mach (PZPR) 1977-12-17 17 grudnia 1977(dts)[40] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister komunikacji Mieczysław Zajfryd (PZPR) 1977-12-17 17 grudnia 1977(dts)[41] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister kultury i sztuki Jan Mietkowski (PZPR) 1978-03-29 29 marca 1978(dts)[42] 1978-07-04 4 lipca 1978(dts)
Minister kultury i sztuki Zygmunt Najdowski (PZPR) 1978-07-20 20 lipca 1978(dts)[43] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki Janusz Górski (PZPR) 1978-10-26 26 października 1978(dts)[44] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Minister energetyki i energii atomowej Zbigniew Bartosiewicz (PZPR) 1979-08-09 9 sierpnia 1979(dts)[21] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
Prezes Rady Ministrów Edward Babiuch (PZPR) 1980-02-18 18 lutego 1980(dts)[45] 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts)
Minister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej Ryszard Karski (PZPR) 1980-02-18 18 lutego 1980(dts)[46] 1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)

W dniu zaprzysiężenia 27 marca 1976 edytuj

Zmiany w składzie Rady Ministrów edytuj

 • 2 grudnia 1976
 • 31 marca 1977
 • 1 sierpnia 1977
  • Śmierć:
 • 17 grudnia 1977
 • 26 stycznia 1978
  • Odwołanie:
   • Józefa Tejchmy z urzędu ministra kultury i sztuki (powołany na ten urząd 27 marca 1976).
 • 29 marca 1978
 • 4 lipca 1978
  • Śmierć:
 • 20 lipca 1978
 • 16 września 1978
  • Śmierć:
   • Sylwestra Kaliskiego, ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki (powołany na ten urząd 27 marca 1976).
 • 26 października 1978
  • Powołanie:
 • 8 lutego 1979
  • Odwołanie:
   • Franciszka Kaima z urzędu wiceprezesa Rady Ministrów (powołany na ten urząd 27 marca 1976).
   • Józefa Kępy z urzędu wiceprezesa Rady Ministrów (powołany na ten urząd 2 grudnia 1976).
   • Jerzego Kuberskiego z urzędu ministra oświaty i wychowania (powołany na ten urząd 27 marca 1976).
   • Mari Milczarek z urzędu ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska (powołana na ten urząd 2 grudnia 1976).
   • Tadeusza Rudolfa z urzędu ministra pracy, płac i spraw socjalnych (powołany na ten urząd 27 marca 1976).
   • Józefa Tejchmy z urzędu wiceprezesa Rady Ministrów (powołany na ten urząd 27 marca 1976).
  • Powołanie:
 • 9 sierpnia 1979
  • Odwołanie:
   • Andrzeja Szozdy z urzędu ministra energetyki i energii atomowej (powołany na ten urząd 27 marca 1976).
  • Powołanie:
 • 31 stycznia 1980
  • Odwołanie:
   • Jerzego Olszewskiego z urzędu ministra handlu zagranicznego i gospodarki morskiej (powołany na ten urząd 27 marca 1976).
 • 18 lutego 1980

Przypisy edytuj

 1. M.P. z 1976 r. nr 13, poz. 60
 2. M.P. z 1980 r. nr 6, poz. 22
 3. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an M.P. z 1976 r. nr 13, poz. 62
 4. M.P. z 1979 r. nr 3, poz. 20
 5. M.P. z 1976 r. nr 42, poz. 192
 6. M.P. z 1977 r. nr 34, poz. 162
 7. M.P. z 1979 r. nr 3, poz. 19
 8. M.P. z 1978 r. nr 1, poz. 4
 9. M.P. z 1979 r. nr 3, poz. 24
 10. M.P. z 1977 r. nr 34, poz. 166
 11. M.P. z 1980 r. nr 6, poz. 25
 12. M.P. z 1977 r. nr 34, poz. 163
 13. M.P. z 1977 r. nr 34, poz. 164
 14. M.P. z 1976 r. nr 42, poz. 197
 15. M.P. z 1979 r. nr 3, poz. 23
 16. M.P. z 1977 r. nr 8, poz. 51
 17. M.P. z 1980 r. nr 4, poz. 13
 18. M.P. z 1976 r. nr 42, poz. 193
 19. M.P. z 1979 r. nr 3, poz. 25
 20. M.P. z 1979 r. nr 3, poz. 27
 21. a b M.P. z 1979 r. nr 20, poz. 115
 22. M.P. z 1976 r. nr 42, poz. 199
 23. M.P. z 1976 r. nr 42, poz. 200
 24. M.P. z 1976 r. nr 42, poz. 194
 25. M.P. z 1976 r. nr 42, poz. 195
 26. M.P. z 1976 r. nr 42, poz. 190
 27. M.P. z 1979 r. nr 3, poz. 18
 28. M.P. z 1979 r. nr 3, poz. 22
 29. M.P. z 1976 r. nr 42, poz. 191
 30. M.P. z 1976 r. nr 42, poz. 189
 31. M.P. z 1980 r. nr 6, poz. 24
 32. M.P. z 1976 r. nr 42, poz. 201
 33. M.P. z 1976 r. nr 42, poz. 198
 34. M.P. z 1976 r. nr 42, poz. 196
 35. M.P. z 1979 r. nr 3, poz. 21
 36. M.P. z 1979 r. nr 3, poz. 26
 37. M.P. z 1977 r. nr 8, poz. 52
 38. M.P. z 1977 r. nr 34, poz. 169
 39. M.P. z 1977 r. nr 34, poz. 167
 40. M.P. z 1977 r. nr 34, poz. 168
 41. M.P. z 1977 r. nr 34, poz. 165
 42. M.P. z 1978 r. nr 13, poz. 44
 43. M.P. z 1978 r. nr 25, poz. 86
 44. M.P. z 1978 r. nr 34, poz. 130
 45. M.P. z 1980 r. nr 6, poz. 23
 46. M.P. z 1980 r. nr 6, poz. 26