Rząd Włodzimierza Cimoszewicza

Rada Ministrów pod kierownictwem premiera Włodzimierza Cimoszewicza

Rząd Włodzimierza CimoszewiczaRada Ministrów pod kierownictwem premiera Włodzimierza Cimoszewicza, urzędująca od 7 lutego 1996 do 31 października 1997.

Rząd Włodzimierza Cimoszewicza
 Polska
Premier

Włodzimierz Cimoszewicz

Partie

Polskie Stronnictwo Ludowe,
Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Kadencja

od 7 lutego 1996
do 31 października 1997

Poprzedni

rząd Józefa Oleksego

Następny

rząd Jerzego Buzka

Rząd został powołany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 7 lutego 1996 po dymisji rządu Józefa Oleksego. Tworzyły go Sojusz Lewicy Demokratycznej (koalicja lewicowa skupiona wokół Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej) i Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli dwa największe kluby parlamentarne. W opozycji znajdowały się Unia Wolności, Unia Pracy, ugrupowania prawicowe i PPS. Włodzimierz Cimoszewicz po objęciu urzędu Prezesa Rady Ministrów równocześnie pełnił funkcję wicemarszałka Sejmu do 14 lutego 1996[1].

Włodzimierz Cimoszewicz w związku z rezultatem wyborów parlamentarnych i wyniku uzyskanego przez SLD podał rząd do dymisji 17 października 1997 w pierwszym dniu obowiązywania nowej Konstytucji RP. Prezydent Aleksander Kwaśniewski dymisję przyjął, powierzając rządowi dalsze sprawowanie obowiązków do czasu zaprzysiężenia nowego składu Rady Ministrów, co stało się 31 października 1997.

15 października 1996 premier Włodzimierz Cimoszewicz wraz z rządem dokonali reformy „Centrum”, likwidując lub łącząc niektóre resorty.

Rada Ministrów Włodzimierza Cimoszewicza (1996–1997) edytuj

Funkcja Imię i nazwisko Czas pełnienia funkcji
Od Do
Prezes Rady Ministrów Włodzimierz Cimoszewicz 1996-02-07 7 lutego 1996(dts)[2] 1997-10-31 31 października 1997(dts)
Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej 1996-10-15 15 października 1996(dts)[3] 1997-10-31 31 października 1997(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Roman Jagieliński (PSL) 1996-02-07 7 lutego 1996(dts)[2] 1997-04-10 10 kwietnia 1997(dts)[4]
Minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej 1996-02-07 7 lutego 1996(dts)[2] 1997-04-10 10 kwietnia 1997(dts)[4]
Wiceprezes Rady Ministrów Grzegorz Kołodko 1996-02-07 7 lutego 1996(dts)[2] 1997-02-04 4 lutego 1997(dts)[5]
Minister finansów 1996-02-07 7 lutego 1996(dts)[2] 1997-02-04 4 lutego 1997(dts)[5]
Wiceprezes Rady Ministrów Mirosław Pietrewicz (PSL) 1996-02-07 7 lutego 1996(dts)[2] 1997-10-31 31 października 1997(dts)
Minister-kierownik Centralnego Urzędu Planowania 1996-02-07 7 lutego 1996(dts)[2] 1996-09-30 30 września 1996(dts)[6]
Minister skarbu państwa 1996-10-01T00:00:00.001 1 października 1996(dts)[7] 1997-10-31 31 października 1997(dts)
Minister pracy i polityki socjalnej Andrzej Bączkowski 1996-02-07 7 lutego 1996(dts)[2] 1996-11-07 7 listopada 1996(dts)
Minister gospodarki przestrzennej i budownictwa Barbara Blida (SdRP) 1996-02-07 7 lutego 1996(dts)[2] 1996-12-31 31 grudnia 1996(dts)[8]
Minister współpracy gospodarczej z zagranicą Jacek Buchacz (PSL) 1996-02-07 7 lutego 1996(dts)[2] 1996-09-04 4 września 1996(dts)[9]
Minister obrony narodowej Stanisław Dobrzański (PSL) 1996-02-07 7 lutego 1996(dts)[2] 1997-10-31 31 października 1997(dts)
Minister przekształceń własnościowych Wiesław Kaczmarek (SdRP) 1996-02-07 7 lutego 1996(dts)[2] 1996-09-30 30 września 1996(dts)[6]
Minister gospodarki 1997-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 1997(dts)[10] 1997-10-31 31 października 1997(dts)
Minister sprawiedliwości Leszek Kubicki 1996-02-07 7 lutego 1996(dts)[2] 1997-10-31 31 października 1997(dts)
Minister transportu i gospodarki morskiej Bogusław Liberadzki 1996-02-07 7 lutego 1996(dts)[2] 1997-10-31 31 października 1997(dts)
Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych Aleksander Łuczak (PSL) 1996-02-07 7 lutego 1996(dts)[2] 1997-10-31 31 października 1997(dts)
Minister-szef Urzędu Rady Ministrów Leszek Miller (SdRP) 1996-02-07 7 lutego 1996(dts)[2] 1996-12-31 31 grudnia 1996(dts)[8]
Minister spraw wewnętrznych i administracji 1997-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 1997(dts)[10] 1997-10-31 31 października 1997(dts)
Minister kultury i sztuki Zdzisław Podkański (PSL) 1996-02-07 7 lutego 1996(dts)[2] 1997-10-31 31 października 1997(dts)
Minister spraw zagranicznych Dariusz Rosati 1996-02-07 7 lutego 1996(dts)[2] 1997-10-31 31 października 1997(dts)
Minister spraw wewnętrznych Zbigniew Siemiątkowski (SdRP) 1996-02-07 7 lutego 1996(dts)[2] 1996-12-31 31 grudnia 1996(dts)[8]
Minister-członek Rady Ministrów 1997-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 1997(dts)[11] 1997-10-31 31 października 1997(dts)
Minister przemysłu i handlu Klemens Ścierski (PSL) 1996-02-07 7 lutego 1996(dts)[2] 1996-12-31 31 grudnia 1996(dts)[8]
Minister edukacji narodowej Jerzy Wiatr (SdRP) 1996-02-07 7 lutego 1996(dts)[2] 1997-10-31 31 października 1997(dts)
Minister łączności Andrzej Zieliński (PSL) 1996-02-07 7 lutego 1996(dts)[2] 1997-10-31 31 października 1997(dts)
Minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa Stanisław Żelichowski (PSL) 1996-02-07 7 lutego 1996(dts)[2] 1997-10-31 31 października 1997(dts)
Minister zdrowia i opieki społecznej Ryszard Żochowski 1996-02-07 7 lutego 1996(dts)[2] 1997-09-17 17 września 1997(dts)
Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych Zbigniew Kuźmiuk (PSL) 1997-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 1997(dts)[12] 1997-10-31 31 października 1997(dts)
Minister pracy i polityki socjalnej Tadeusz Zieliński 1997-01-04 4 stycznia 1997(dts)[13] 1997-10-31 31 października 1997(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Marek Belka 1997-02-04 4 lutego 1997(dts)[5] 1997-10-31 31 października 1997(dts)
Minister finansów 1997-02-04 4 lutego 1997(dts)[5] 1997-10-31 31 października 1997(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Kalinowski (PSL) 1997-04-25 25 kwietnia 1997(dts)[14] 1997-10-31 31 października 1997(dts)
Minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej 1997-04-25 25 kwietnia 1997(dts)[14] 1997-10-31 31 października 1997(dts)
Minister-członek Rady Ministrów Andrzej Piłat 1997-07-29 29 lipca 1997(dts)[15] 1997-10-31 31 października 1997(dts)

W dniu zaprzysiężenia 7 lutego 1996 edytuj

Zmiany w składzie Rady Ministrów edytuj

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj