Rząd Włodzimierza Cimoszewicza

Rząd Włodzimierza CimoszewiczaRada Ministrów pod kierownictwem premiera Włodzimierza Cimoszewicza, urzędująca od 7 lutego 1996 do 31 października 1997.

Rząd Włodzimierza Cimoszewicza
 Polska
Premier Włodzimierz Cimoszewicz
Partie Polskie Stronnictwo Ludowe,
Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej
Kadencja od 7 lutego 1996
do 31 października 1997
Poprzedni rząd Józefa Oleksego
Następny rząd Jerzego Buzka

Rząd został powołany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 7 lutego 1996 po dymisji rządu Józefa Oleksego. Tworzyły go Sojusz Lewicy Demokratycznej (koalicja lewicowa skupiona wokół Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej) i Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli dwa największe kluby parlamentarne. W opozycji znajdowały się Unia Wolności, Unia Pracy, ugrupowania prawicowe i PPS. Włodzimierz Cimoszewicz po objęciu urzędu Prezesa Rady Ministrów równocześnie pełnił funkcję wicemarszałka Sejmu do 14 lutego 1996[1].

Włodzimierz Cimoszewicz w związku z rezultatem wyborów parlamentarnych i wyniku uzyskanego przez SLD podał rząd do dymisji 17 października 1997 w pierwszym dniu obowiązywania nowej Konstytucji RP. Prezydent Aleksander Kwaśniewski dymisję przyjął, powierzając rządowi dalsze sprawowanie obowiązków do czasu zaprzysiężenia nowego składu Rady Ministrów, co stało się 31 października 1997.

15 października 1996 premier Włodzimierz Cimoszewicz wraz z rządem dokonali reformy „Centrum”, likwidując lub łącząc niektóre resorty.

Rada Ministrów Włodzimierza Cimoszewicza (1996–1997)Edytuj

Funkcja Imię i nazwisko Czas pełnienia funkcji
Od Do
Prezes Rady Ministrów Włodzimierz Cimoszewicz 1996-02-077 lutego 1996[2] 1997-10-3131 października 1997
Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej 1996-10-1515 października 1996[3] 1997-10-3131 października 1997
Wiceprezes Rady Ministrów Roman Jagieliński (PSL) 1996-02-077 lutego 1996[2] 1997-04-1010 kwietnia 1997[4]
Minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej 1996-02-077 lutego 1996[2] 1997-04-1010 kwietnia 1997[4]
Wiceprezes Rady Ministrów Grzegorz Kołodko 1996-02-077 lutego 1996[2] 1997-02-044 lutego 1997[5]
Minister finansów 1996-02-077 lutego 1996[2] 1997-02-044 lutego 1997[5]
Wiceprezes Rady Ministrów Mirosław Pietrewicz (PSL) 1996-02-077 lutego 1996[2] 1997-10-3131 października 1997
Minister-kierownik Centralnego Urzędu Planowania 1996-02-077 lutego 1996[2] 1996-09-3030 września 1996[6]
Minister skarbu państwa 1996-10-011 października 1996[7] 1997-10-3131 października 1997
Minister pracy i polityki socjalnej Andrzej Bączkowski 1996-02-077 lutego 1996[2] 1996-11-077 listopada 1996
Minister gospodarki przestrzennej i budownictwa Barbara Blida (SdRP) 1996-02-077 lutego 1996[2] 1996-12-3131 grudnia 1996[8]
Minister współpracy gospodarczej z zagranicą Jacek Buchacz (PSL) 1996-02-077 lutego 1996[2] 1996-09-044 września 1996[9]
Minister obrony narodowej Stanisław Dobrzański (PSL) 1996-02-077 lutego 1996[2] 1997-10-3131 października 1997
Minister przekształceń własnościowych Wiesław Kaczmarek (SdRP) 1996-02-077 lutego 1996[2] 1996-09-3030 września 1996[6]
Minister gospodarki 1997-01-011 stycznia 1997[10] 1997-10-3131 października 1997
Minister sprawiedliwości Leszek Kubicki 1996-02-077 lutego 1996[2] 1997-10-3131 października 1997
Minister transportu i gospodarki morskiej Bogusław Liberadzki 1996-02-077 lutego 1996[2] 1997-10-3131 października 1997
Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych Aleksander Łuczak (PSL) 1996-02-077 lutego 1996[2] 1997-10-3131 października 1997
Minister-szef Urzędu Rady Ministrów Leszek Miller (SdRP) 1996-02-077 lutego 1996[2] 1996-12-3131 grudnia 1996[8]
Minister spraw wewnętrznych i administracji 1997-01-011 stycznia 1997[10] 1997-10-3131 października 1997
Minister kultury i sztuki Zdzisław Podkański (PSL) 1996-02-077 lutego 1996[2] 1997-10-3131 października 1997
Minister spraw zagranicznych Dariusz Rosati 1996-02-077 lutego 1996[2] 1997-10-3131 października 1997
Minister spraw wewnętrznych Zbigniew Siemiątkowski (SdRP) 1996-02-077 lutego 1996[2] 1996-12-3131 grudnia 1996[8]
Minister-członek Rady Ministrów 1997-01-011 stycznia 1997[11] 1997-10-3131 października 1997
Minister przemysłu i handlu Klemens Ścierski (PSL) 1996-02-077 lutego 1996[2] 1996-12-3131 grudnia 1996[8]
Minister edukacji narodowej Jerzy Wiatr (SdRP) 1996-02-077 lutego 1996[2] 1997-10-3131 października 1997
Minister łączności Andrzej Zieliński (PSL) 1996-02-077 lutego 1996[2] 1997-10-3131 października 1997
Minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa Stanisław Żelichowski (PSL) 1996-02-077 lutego 1996[2] 1997-10-3131 października 1997
Minister zdrowia i opieki społecznej Ryszard Żochowski 1996-02-077 lutego 1996[2] 1997-09-1717 września 1997
Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych Zbigniew Kuźmiuk (PSL) 1997-01-011 stycznia 1997[12] 1997-10-3131 października 1997
Minister pracy i polityki socjalnej Tadeusz Zieliński 1997-01-044 stycznia 1997[13] 1997-10-3131 października 1997
Wiceprezes Rady Ministrów Marek Belka 1997-02-044 lutego 1997[5] 1997-10-3131 października 1997
Minister finansów 1997-02-044 lutego 1997[5] 1997-10-3131 października 1997
Wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Kalinowski (PSL) 1997-04-2525 kwietnia 1997[14] 1997-10-3131 października 1997
Minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej 1997-04-2525 kwietnia 1997[14] 1997-10-3131 października 1997
Minister-członek Rady Ministrów Andrzej Piłat 1997-07-2929 lipca 1997[15] 1997-10-3131 października 1997

W dniu zaprzysiężenia 7 lutego 1996Edytuj

Zmiany w składzie Rady MinistrówEdytuj

 • 4 września 1996
  • Odwołanie:
   • Jacka Buchacza z urzędu ministra współpracy gospodarczej z zagranicą (powołany na ten urząd 7 lutego 1996).
 • 30 września 1996
  • Odwołanie:
   • Wiesława Kaczmarka z urzędu ministra przekształceń własnościowych (powołany na ten urząd 7 lutego 1996).
   • Mirosława Pietrewicza z urzędu ministra-kierownika Centralnego Urzędu Planowania (powołany na ten urząd 7 lutego 1996).
 • 1 października 1996
 • 15 października 1996
 • 7 listopada 1996
 • 31 grudnia 1996
  • Odwołanie:
   • Barbary Blidy z urzędu ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa (powołana na ten urząd 7 lutego 1996).
   • Leszka Millera z urzędu ministra-szefa Urzędu Rady Ministrów (powołany na ten urząd 7 lutego 1996).
   • Zbigniewa Siemiątkowskiego z urzędu ministra spraw wewnętrznych (powołany na ten urząd 7 lutego 1996).
   • Klemensa Ścierskiego z urzędu ministra przemysłu i handlu (powołany na ten urząd 7 lutego 1996).
 • 1 stycznia 1997
 • 4 stycznia 1997
 • 4 lutego 1997
  • Odwołanie:
   • Grzegorza Kołodki z urzędów wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra finansów (powołany na te urzędy 7 lutego 1996).
  • Powołanie:
   • Marka Belki na urzędy wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra finansów.
 • 10 kwietnia 1997
  • Odwołanie:
   • Romana Jagielińskiego z urzędów wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej (powołany na te urzędy 7 lutego 1996).
 • 25 kwietnia 1997
  • Powołanie:
 • 29 lipca 1997
 • 17 września 1997
  • Śmierć:

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj