Rząd Waldemara Pawlaka

strona ujednoznaczniająca

Rząd Waldemara PawlakaRada Ministrów pod kierownictwem premiera Waldemara Pawlaka, powołana przez prezydenta Lecha Wałęsę 26 października 1993 po dymisji rządu Hanny Suchockiej. Ukształtowany w wyniku wygranych wyborów parlamentarnych przez Sojusz Lewicy Demokratycznej i drugim miejscu Polskiego Stronnictwa Ludowego, które zawarły koalicję. Rząd Waldemara Pawlaka podał się do dymisji 1 marca 1995 w wyniku sporów między koalicjantami, kryzysów personalnych oraz działań politycznych prezydenta Lecha Wałęsy w celu zmiany istniejącego układu władzy. Posłowie koalicji SLD-PSL z obawy, że prezydent nie będzie chciał powołać ich kandydata na premiera po rezygnacji Waldemara Pawlaka, złożyli w Sejmie wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu i powierzenie misji utworzenia rządu Józefowi Oleksemu. 1 marca 1995 Sejm podjął uchwałę w sprawie wyrażenia wotum nieufności Radzie Ministrów oraz wyboru nowego Prezesa Rady Ministrów[1] (stosunek głosów: 285:5:127). Prezydent przyjął dymisję rządu i 6 marca powołał rząd Józefa Oleksego.

Rząd Waldemara Pawlaka
 Polska
Premier

Waldemar Pawlak

Partie

Polskie Stronnictwo Ludowe,
Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Kadencja

od 26 października 1993
do 6 marca 1995

Poprzedni

rząd Hanny Suchockiej

Następny

rząd Józefa Oleksego

Rada Ministrów Waldemara Pawlaka (1993–1995) Edytuj

Funkcja Imię i nazwisko Czas pełnienia funkcji
Od Do
Prezes Rady Ministrów Waldemar Pawlak (PSL) 1993-10-26 26 października 1993(dts)[2] 1995-03-06 6 marca 1995(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Marek Borowski (SdRP) 1993-10-26 26 października 1993(dts)[2] 1994-02-08 8 lutego 1994(dts)[3]
Minister finansów 1993-10-26 26 października 1993(dts)[2] 1994-02-08 8 lutego 1994(dts)[3]
Wiceprezes Rady Ministrów Włodzimierz Cimoszewicz 1993-10-26 26 października 1993(dts)[2] 1995-03-06 6 marca 1995(dts)
Minister sprawiedliwości 1993-10-26 26 października 1993(dts)[2] 1995-03-06 6 marca 1995(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Aleksander Łuczak (PSL) 1993-10-26 26 października 1993(dts)[2] 1995-03-06 6 marca 1995(dts)
Minister edukacji narodowej 1993-10-26 26 października 1993(dts)[2] 1995-03-06 6 marca 1995(dts)
Minister gospodarki przestrzennej i budownictwa Barbara Blida (SdRP) 1993-10-26 26 października 1993(dts)[2] 1995-03-06 6 marca 1995(dts)
Minister kultury i sztuki Kazimierz Dejmek 1993-10-26 26 października 1993(dts)[2] 1995-03-06 6 marca 1995(dts)
Minister przekształceń własnościowych Wiesław Kaczmarek (SdRP) 1993-10-26 26 października 1993(dts)[2] 1995-03-06 6 marca 1995(dts)
Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych Witold Karczewski 1993-10-26 26 października 1993(dts)[2] 1995-03-06 6 marca 1995(dts)
Minister obrony narodowej Piotr Kołodziejczyk 1993-10-26 26 października 1993(dts)[2] 1994-11-10 10 listopada 1994(dts)[4]
Minister transportu i gospodarki morskiej Bogusław Liberadzki 1993-10-26 26 października 1993(dts)[2] 1995-03-06 6 marca 1995(dts)
Minister spraw wewnętrznych Andrzej Milczanowski 1993-10-26 26 października 1993(dts)[2] 1995-03-06 6 marca 1995(dts)
Minister pracy i polityki socjalnej Leszek Miller (SdRP) 1993-10-26 26 października 1993(dts)[2] 1995-03-06 6 marca 1995(dts)
Minister spraw zagranicznych Andrzej Olechowski 1993-10-26 26 października 1993(dts)[2] 1995-03-06 6 marca 1995(dts)
Minister-kierownik Centralnego Urzędu Planowania Mirosław Pietrewicz (PSL) 1993-10-26 26 października 1993(dts)[2] 1995-03-06 6 marca 1995(dts)
Minister współpracy gospodarczej z zagranicą Lesław Podkański (PSL) 1993-10-26 26 października 1993(dts)[2] 1995-03-06 6 marca 1995(dts)
Minister przemysłu i handlu Marek Pol (UP) 1993-10-26 26 października 1993(dts)[2] 1995-03-06 6 marca 1995(dts)
Minister-szef Urzędu Rady Ministrów Michał Strąk (PSL) 1993-10-26 26 października 1993(dts)[2] 1995-03-06 6 marca 1995(dts)
Minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej Andrzej Śmietanko (PSL) 1993-10-26 26 października 1993(dts)[2] 1995-03-06 6 marca 1995(dts)
Minister łączności Andrzej Zieliński (PSL) 1993-10-26 26 października 1993(dts)[2] 1995-03-06 6 marca 1995(dts)
Minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa Stanisław Żelichowski (PSL) 1993-10-26 26 października 1993(dts)[2] 1995-03-06 6 marca 1995(dts)
Minister zdrowia i opieki społecznej Ryszard Żochowski 1993-10-26 26 października 1993(dts)[2] 1995-03-06 6 marca 1995(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Grzegorz Kołodko 1994-04-28 28 kwietnia 1994(dts)[5] 1995-03-06 6 marca 1995(dts)
Minister finansów 1994-04-28 28 kwietnia 1994(dts)[5] 1995-03-06 6 marca 1995(dts)

W dniu zaprzysiężenia 26 października 1993 Edytuj

Zmiany w składzie Rady Ministrów Edytuj

Zobacz też Edytuj

Przypisy Edytuj