Rząd Zbigniewa Messnera

Rząd Zbigniewa Messnera – gabinet pod kierownictwem premiera Zbigniewa Messnera, powołany 12 listopada 1985 przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej IX kadencji. Podał się do dymisji 19 września 1988, jednak obowiązki pełnił do 14 października 1988, tj. powołania rządu Mieczysława Rakowskiego. Jednym z zadań rządu Zbigniewa Messnera było przeprowadzenie II etapu reformy gospodarczej. W chwili powołania w skład rządu weszły 32 osoby, z czego 26 członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz po dwóch przedstawicieli Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego i bezpartyjnych. Sejm przed powołaniem rządu dokonał reorganizacji naczelnych organów administracji państwowej.

Rząd Zbigniewa Messnera
 Polska
Premier

Zbigniew Messner

Partie

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne

Kadencja

od 12 listopada 1985
do 14 października 1988

Poprzedni

rząd Edwarda Babiucha, Józefa Pińkowskiego i Wojciecha Jaruzelskiego

Następny

rząd Mieczysława Rakowskiego

Rada Ministrów Zbigniewa Messnera (1985–1988) edytuj

Funkcja Imię i nazwisko Czas pełnienia funkcji
Od Do
Prezes Rady Ministrów Zbigniew Messner (PZPR) 1985-11-06 6 listopada 1985(dts)[1] 1988-09-27 27 września 1988(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Zbigniew Gertych (PZPR) 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1987-04-16 16 kwietnia 1987(dts)[3]
Wiceprezes Rady Ministrów Manfred Gorywoda (PZPR) 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1987-10-24 24 października 1987(dts)[4]
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1987-10-24 24 października 1987(dts)[4]
Wiceprezes Rady Ministrów Władysław Gwiazda (PZPR) 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1987-10-24 24 października 1987(dts)[5]
Minister współpracy gospodarczej z zagranicą 1987-10-24 24 października 1987(dts)[6] 1988-10-14 14 października 1988(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Józef Kozioł (ZSL) 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1988-10-14 14 października 1988(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Zbigniew Szałajda (PZPR) 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1988-10-14 14 października 1988(dts)
Minister zdrowia i opieki społecznej Mirosław Cybulko (ZSL) 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1987-10-24 24 października 1987(dts)[7]
Minister sprawiedliwości Lech Domeracki (PZPR) 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1988-10-14 14 października 1988(dts)
Minister pracy, płac i spraw socjalnych Stanisław Gębala (PZPR) 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1987-04-16 16 kwietnia 1987(dts)[8]
Minister przemysłu chemicznego i lekkiego Edward Grzywa (PZPR) 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1987-10-24 24 października 1987(dts)[9]
Minister-szef Urzędu Rady Ministrów Michał Janiszewski (PZPR) 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1988-10-14 14 października 1988(dts)
Minister ochrony środowiska i zasobów naturalnych Stefan Jarzębski 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1987-10-24 24 października 1987(dts)[10]
Minister handlu wewnętrznego i usług Jerzy Jóźwiak (SD) 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1987-10-24 24 października 1987(dts)[11]
Minister rynku wewnętrznego 1987-10-24 24 października 1987(dts)[12] 1988-10-14 14 października 1988(dts)
Minister komunikacji Janusz Kamiński (PZPR) 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1987-10-24 24 października 1987(dts)[13]
Minister transportu, żeglugi i łączności 1987-10-24 24 października 1987(dts)[14] 1988-10-14 14 października 1988(dts)
Minister spraw wewnętrznych Czesław Kiszczak (PZPR) 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1988-10-14 14 października 1988(dts)
Minister-członek Rady Ministrów Aleksander Kwaśniewski (PZPR) 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1987-10-24 24 października 1987(dts)[15]
Minister-kierownik Urzędu do Spraw Wyznań Adam Łopatka (PZPR) 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1987-05-07 7 maja 1987(dts)[16]
Minister hutnictwa i przemysłu maszynowego Janusz Maciejewicz (PZPR) 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1987-10-24 24 października 1987(dts)[17]
Minister łączności Władysław Majewski (SD) 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1987-10-24 24 października 1987(dts)[18]
Minister oświaty i wychowania Joanna Michałowska-Gumowska (PZPR) 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1987-10-24 24 października 1987(dts)[19]
Minister nauki i szkolnictwa wyższego Benon Miśkiewicz (PZPR) 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1987-10-24 24 października 1987(dts)[20]
Minister finansów Stanisław Nieckarz (PZPR) 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1986-07-17 17 lipca 1986(dts)[21]
Minister budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej Józef Niewiadomski (PZPR) 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1986-07-17 17 lipca 1986(dts)[22]
Minister-kierownik Urzędu Gospodarki Morskiej Adam Nowotnik (PZPR) 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1987-10-24 24 października 1987(dts)[23]
Minister spraw zagranicznych Marian Orzechowski (PZPR) 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1988-06-17 17 czerwca 1988(dts)[24]
Minister górnictwa i energetyki Czesław Piotrowski (PZPR) 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1986-09-29 29 września 1986(dts)[25]
Minister obrony narodowej Florian Siwicki (PZPR) 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1988-10-14 14 października 1988(dts)
Minister-kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń Konrad Tott (PZPR) 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1988-10-14 14 października 1988(dts)
Minister gospodarki materiałowej i paliwowej Jerzy Woźniak (PZPR) 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1987-10-24 24 października 1987(dts)[26]
Minister handlu zagranicznego Andrzej Wójcik (PZPR) 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1987-10-24 24 października 1987(dts)[27]
Minister rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej Stanisław Zięba (PZPR) 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1988-10-14 14 października 1988(dts)
Minister kultury i sztuki Kazimierz Żygulski 1985-11-12 12 listopada 1985(dts)[2] 1986-09-29 29 września 1986(dts)[28]
Minister budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej Jerzy Bajszczak (PZPR) 1986-07-17 17 lipca 1986(dts)[29] 1987-10-24 24 października 1987(dts)[30]
Minister finansów Bazyli Samojlik (PZPR) 1986-07-17 17 lipca 1986(dts)[31] 1988-10-14 14 października 1988(dts)
Minister kultury i sztuki Aleksander Krawczuk 1986-09-29 29 września 1986(dts)[32] 1988-10-14 14 października 1988(dts)
Minister górnictwa i energetyki Jan Szlachta (PZPR) 1986-09-29 29 września 1986(dts)[33] 1987-10-24 24 października 1987(dts)[34]
Wiceprezes Rady Ministrów Zdzisław Sadowski 1987-04-16 16 kwietnia 1987(dts)[35] 1988-10-14 14 października 1988(dts)
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów 1987-10-24 24 października 1987(dts)[36] 1988-10-14 14 października 1988(dts)
Minister pracy, płac i spraw socjalnych Janusz Pawłowski (PZPR) 1987-04-16 16 kwietnia 1987(dts)[37] 1987-10-24 24 października 1987(dts)[38]
Minister pracy i polityki socjalnej 1987-10-24 24 października 1987(dts)[39] 1988-02-11 11 lutego 1988(dts)[40]
Minister-kierownik Urzędu do Spraw Wyznań Władysław Loranc (PZPR) 1987-05-07 7 maja 1987(dts)[41] 1988-10-14 14 października 1988(dts)
Minister edukacji narodowej Henryk Bednarski (PZPR) 1987-10-24 24 października 1987(dts)[42] 1988-10-14 14 października 1988(dts)
Minister przemysłu Jerzy Bilip (PZPR) 1987-10-24 24 października 1987(dts)[43] 1988-10-14 14 października 1988(dts)
Minister gospodarki przestrzennej i budownictwa Bogumił Ferensztajn (PZPR) 1987-10-24 24 października 1987(dts)[44] 1988-10-14 14 października 1988(dts)
Minister zdrowia i opieki społecznej Janusz Komender 1987-10-24 24 października 1987(dts)[45] 1988-10-14 14 października 1988(dts)
Minister ochrony środowiska i zasobów naturalnych Waldemar Michna (ZSL) 1987-10-24 24 października 1987(dts)[46] 1988-10-14 14 października 1988(dts)
Minister pracy i polityki socjalnej Ireneusz Sekuła (PZPR) 1988-02-11 11 lutego 1988(dts)[47] 1988-10-14 14 października 1988(dts)
Minister spraw zagranicznych Tadeusz Olechowski (PZPR) 1988-06-17 17 czerwca 1988(dts)[48] 1988-10-14 14 października 1988(dts)

W dniu zaprzysiężenia 12 listopada 1985 edytuj

Zmiany w składzie Rady Ministrów edytuj

Przypisy edytuj

 1. M.P. z 1985 r. nr 32, poz. 216
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af M.P. z 1985 r. nr 33, poz. 222
 3. M.P. z 1987 r. nr 13, poz. 108
 4. a b M.P. z 1987 r. nr 32, poz. 246
 5. M.P. z 1987 r. nr 32, poz. 247
 6. M.P. z 1987 r. nr 32, poz. 268
 7. M.P. z 1987 r. nr 32, poz. 250
 8. M.P. z 1987 r. nr 13, poz. 109
 9. M.P. z 1987 r. nr 32, poz. 251
 10. M.P. z 1987 r. nr 32, poz. 252
 11. M.P. z 1987 r. nr 32, poz. 253
 12. M.P. z 1987 r. nr 32, poz. 269
 13. M.P. z 1987 r. nr 32, poz. 254
 14. M.P. z 1987 r. nr 32, poz. 270
 15. M.P. z 1987 r. nr 32, poz. 255
 16. M.P. z 1987 r. nr 14, poz. 127
 17. M.P. z 1987 r. nr 32, poz. 256
 18. M.P. z 1987 r. nr 32, poz. 257
 19. M.P. z 1987 r. nr 32, poz. 258
 20. M.P. z 1987 r. nr 32, poz. 259
 21. M.P. z 1986 r. nr 22, poz. 158
 22. M.P. z 1986 r. nr 22, poz. 157
 23. M.P. z 1987 r. nr 32, poz. 260
 24. M.P. z 1988 r. nr 18, poz. 155
 25. M.P. z 1986 r. nr 29, poz. 205
 26. M.P. z 1987 r. nr 32, poz. 263
 27. M.P. z 1987 r. nr 32, poz. 264
 28. M.P. z 1986 r. nr 29, poz. 207
 29. M.P. z 1986 r. nr 22, poz. 159
 30. M.P. z 1987 r. nr 32, poz. 249
 31. M.P. z 1986 r. nr 22, poz. 160
 32. M.P. z 1986 r. nr 29, poz. 208
 33. M.P. z 1986 r. nr 29, poz. 206
 34. M.P. z 1987 r. nr 32, poz. 262
 35. M.P. z 1987 r. nr 13, poz. 110
 36. M.P. z 1987 r. nr 32, poz. 248
 37. M.P. z 1987 r. nr 13, poz. 111
 38. M.P. z 1987 r. nr 32, poz. 261
 39. M.P. z 1987 r. nr 32, poz. 273
 40. M.P. z 1988 r. nr 5, poz. 43
 41. M.P. z 1987 r. nr 14, poz. 128
 42. M.P. z 1987 r. nr 32, poz. 265
 43. M.P. z 1987 r. nr 32, poz. 266
 44. M.P. z 1987 r. nr 32, poz. 267
 45. M.P. z 1987 r. nr 32, poz. 271
 46. M.P. z 1987 r. nr 32, poz. 272
 47. M.P. z 1988 r. nr 5, poz. 44
 48. M.P. z 1988 r. nr 18, poz. 156