Rzeźba policykliczna

Rzeźba policyklicznarzeźba terenu, w której widoczne jest kilkakrotne odmłodzenie. Występują w niej formy powstałe kolejno w kilku cyklach i znajdujące się w różnych stadiach rozwoju.

O takiej rzeźbie jako całości nie można powiedzieć, w jakim jest stadium rozwoju.