Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (RMŚP) – jednoosobowy organ zajmujący się ochroną interesów mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców. Działalność Rzecznika reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648).

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
Ilustracja
Adam Abramowicz
Stanowisko
Państwo

 Polska

Data utworzenia

30 kwietnia 2018

Długość kadencji

6 lat

Obecny rzecznik

Adam Abramowicz

Obecny od

22 czerwca 2018

Siedziba

ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa

Strona internetowa
Siedziba Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przy ul. Wilczej 46 w Warszawie

Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Siedziba biura znajduje się przy ul. Wilczej 46 w Warszawie. Ponadto w Białymstoku (ul. Ciepła 1), Gdańsku (ul. Gomółki 2), Krakowie (ul. Kanonicza 11) i Poznaniu (ul. Wielka 20) mieszczą się terenowe biura Rzecznika.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców powoływany jest na 6-letnią kadencję przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki.

Struktura urzęduEdytuj

Statutowymi jednostkami organizacyjnymi Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców są:

 1. Gabinet Rzecznika
 2. Wydział Wstępnej Analizy Wniosków
 3. Wydział Interwencyjno-Procesowy
 4. Wydział Prawno-Legislacyjny
 5. Wydział Administracyjno-Finansowy.

Równolegle w skład Biura wchodzą oddziały terenowe:

 1. Oddział Terenowy z siedzibą w Białymstoku – obejmujący województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie
 2. Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku – obejmujący województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie
 3. Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie – obejmujący województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie
 4. Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu – obejmujący województwa dolnośląskie, lubuskie, opolskie i wielkopolskie.

Osoby pełniące funkcję Rzecznika Małych i Średnich PrzedsiębiorcówEdytuj

Osoby pełniące funkcję zastępcy Rzecznika Małych i Średnich PrzedsiębiorcówEdytuj

BudżetEdytuj

Wydatki Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców są realizowane w części 20 budżetu państwa (Gospodarka)[4].

PrzypisyEdytuj

 1. Premier powołał Adama Abramowicza na Rzecznika MŚP – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. mpit.gov.pl. [dostęp 2019-01-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-01-14)].
 2. Instytucja Rzecznika. Biuro Rzecznika MSP, 2018-10-01. [dostęp 2019-03-02].
 3. Jacek Cieplak – Wiceprezes Zarządu. pracodawcyrp.pl. [dostęp 2022-07-26].
 4. Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021. s. 38 Dz.U. z 2021 r. poz. 1900.