Rzecznik Finansowy

(Przekierowano z Rzecznik Ubezpieczonych)

Rzecznik Finansowy (do 2015 Rzecznik Ubezpieczonych) – polski urząd państwowy, którego zadaniem jest ochrona klientów podmiotów rynku finansowego, takich jak zakłady ubezpieczeń, banki, biura maklerskie, czy firmy pożyczkowe. Rzecznik rozpatruje reklamacje, udziela porad i wsparcia osobom fizycznym, które są stroną umowy z podmiotem finansowym.

Rzecznik Finansowy
Państwo

 Polska

Data utworzenia

2015

Rzecznik Finansowy

Bohdan Pretkiel

Zastępcy Rzecznika Finansowego

Ziemowit Bagłajewski

Adres
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Rzecznik Finansowy”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Rzecznik Finansowy”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Rzecznik Finansowy”
Ziemia52°13′39″N 21°00′29″E/52,227500 21,008056
Strona internetowa

Rzecznika Finansowego powołano ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym[1]. Urząd ten wywodzi się z powołanego w 1995 r. Rzecznika Ubezpieczonych. Podstawę funkcjonowania Rzecznika Ubezpieczonych regulowała ustawa z dnia 22 maja 2003 o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych[2].

Obecnym Rzecznikiem Finansowym jest dr Bohdan Pretkiel, który został powołany na to stanowisko w grudniu 2021[3]. Zastępcą Rzecznika Finansowego jest Ziemowit Bagłajewski.

Rzecznicy Edytuj

Z tym tematem związane są kategorie: Rzecznicy Ubezpieczonych, Rzecznicy Finansowi.

Kierownictwo Edytuj

Zadania Edytuj

Do zadań Rzecznika Finansowego należy ochrona klientów instytucji finansowych, takich jak banki i zakłady ubezpieczeń[1]:

 • rozpatrywanie wniosków w indywidualnych sprawach, wniesionych na skutek nieuwzględnienia roszczeń klienta przez podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji;
 • rozpatrywanie wniosków dotyczących niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta w terminie;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania podmiotów rynku finansowego;
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania rynku finansowego;
 • informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów rynku finansowego;
 • inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego;
 • przekazywanie do Komisji Nadzoru Finansowego informacji o liczbie i charakterze skarg wskazujących na naruszenia ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, według stanu na koniec każdego półrocza, w terminie 2 miesięcy po upływie danego półrocza;
 • prowadzenie pozasądowych postępowań w sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami.

Efekty działalności Edytuj

Rzecznik Finansowy pomaga klientom instytucji finansowych, którzy zostali obsłużeni niewłaściwie lub nieetycznie z powodu zasad działania tych instytucji nastawionych na osiąganie jak najwyższych zysków bez ochrony interesu klientów[4]. Rozszerzenie działalności Rzecznika zwiększyło liczbę instytucji, na które klienci mogą składać skargi z 60 do 2.700[5]. Według informacji z raportów Rzecznika[6], od 2015 do 2020 roku pracownicy biura Rzecznika udzielili 125 tysięcy porad, przyjęli 100 tysięcy reklamacji i 3.600 wniosków o istotny pogląd[7]. Ograniczeniem dla skuteczności działań Rzecznika jest niechęć instytucji finansowych do polubownego rozstrzygania reklamacji, wynikająca ze świadomości prawników instytucji, że niezadowoleni klienci rzadko decydują się na dochodzenie roszczeń przed sądami. Szczególnie w sprawach dotyczących małych kwot koszty i długi czas trwania postępowań przed sądami skutecznie zniechęcają klientów do dochodzenia swoich praw[8].

Przypisy Edytuj

 1. a b Dz.U. z 2023 r. poz. 1809
 2. Dz.U. z 2019 r. poz. 207
 3. Sonia Sobczyk-Grygiel: Bohdan Zbigniew Pretkiel nowym Rzecznikiem Finansowym. gazetaprawna.pl, 8 grudnia 2021. [dostęp 2021-12-08].
 4. Manipulacje i oszustwa na rynku finansowym. Perspektywa konsumenta. PWN, 2020, s. 177. ISBN 978-83-01-21391-6.
 5. Manipulacje i oszustwa na rynku finansowym. Perspektywa konsumenta. PWN, 2020, s. 176. ISBN 978-83-01-21391-6.
 6. Sprawozdania-Rzecznik finansowy. [dostęp 2020-12-04].
 7. Rzecznik finansowy. [dostęp 2020-12-04].
 8. Manipulacje i oszustwa na rynku finansowym. Perspektywa konsumenta. PWN, 2020, s. 184-186. ISBN 978-83-01-21391-6.

Linki zewnętrzne Edytuj