Rzeczywistość (tygodnik)

Rzeczywistość – tygodnik społeczno-polityczny ukazujący się w okresie od 24 maja 1981 do stanu wojennego oraz od maja 1982 do 1989. Powstał z inicjatywy Zjednoczenia Patriotycznego „Grunwald” i uważany był za organ narodowo-konserwatywnego skrzydła PZPR. Po wprowadzeniu stanu wojennego zawieszony do maja 1982. Wznowiono go z nowym składem redakcji złożonym z części pierwotnego zespołu oraz pracowników innego zlikwidowanego czasopisma.

Rzeczywistość
Częstotliwość Tygodnik
Państwo  PRL
Adres Warszawa
Organ prasowy Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald
Pierwszy numer 1981
Ostatni numer 1989
ISSN 0208-8533
OCLC 749246010

Redakorzy naczelni:

Zastępca red. naczelnego: Bolesław Borysiuk. W skład zespołu tygodnika wchodzili m.in. Józef Kossecki (tylko w 1981 roku), Alfons Klafkowski i Tadeusz Walichnowski.