Rzeka lodowcowa

Rzeka lodowcowarzeka prowadząca wodę pochodzącą z topienia lodowca, może płynąć pod powierzchnią lodowca (rzeka subglacjalna), w obrębie lodowca (rzeka inglacjalna) lub na jego powierzchni (rzeka supraglacjalna).