Rzewuscy herbu Krzywda

polski ród szlachecki

Rzewuscy herbu Krzywda – polski ród magnacki.

Herb Krzywda używany przez Rzewuskich w Rzeczypospolitej i Rosji
Herb Rzewuski Hrabia, odmiana hrabiowska herbu Krzywda używana przez Rzewuskich w Austrii od 1857 roku

Rodzina Rzewuskich występuje w dziejach polskich w drugiej połowie XVII w. Pierwotnie ród ich (drobna szlachta) nosił przydomek Beydo. Pochodzili z okolic Łosic na Podlasiu ze wsi Bejdy (dawna nazwa Beydy), gminy Olszanka, Starych Rzewusk, gminy Przesmyki i Zawad (dawna nazwa Rzewuski-Zawady) oraz gminy Przesmyki.

Przedstawiciele edytuj

Pałace edytuj

Dwór Rzewuskich znajduje się w Topoli. Dawniej istniał również dwór Rzewuskich w Cudnowie.

Literatura dodatkowa edytuj