Rzyczankapotok, dopływ Wieprzówki w Beskidzie Małym. Zlewnia Rzyczanki znajduje się na północnych i zachodnich stokach Pasma Łamanej Skały, na odcinku od Potrójnej (847 m) po Groń Jana Pawła II i jego północno-zachodni grzbiet ze szczytami: Czoło, Gancarz i Czuba, w całości w obrębie miejscowości Rzyki. Najwyżej położone źródła Rzyczanki znajdują się na wysokości 800 m pod Leskowcem. Uchodzi do Wieprzówki w centrum miejscowości Rzyki, poniżej remizy strażackiej. Następuje to na wysokości 402 m, w miejscu o współrzędnych 49°48′54″N 19°23′13″E/49,815000 19,386944[1]. Na niektórych mapach Rzyczanką nazywa się także potok płynący od tego miejsca w dół, do Andrychowa, aż do ujścia Targaniczanki[2], jednak według urzędowego wykazu wód płynących Polski jest to już rzeka Wieprzówka[3]. .

Rzyczanka w Rzykach

Nazwa potoku pochodzi od nazwy wsi Rzyki. Jest to potok górski o dużym spadku. Wyraźne są w nim procesy erozyjne oraz akumulacyjne, występują też duże wahania przepływu. Wiosną zdarzają się lokalne podtopienia i powodzie. Dolny odcinek jest uregulowany hydrotechnicznie[4].

Przypisy edytuj

  1. Geoportal. Mapa topograficzna i satelitarna. [dostęp 2015-04-01].
  2. Radosław Truś: Beskid Mały. Przewodnik. Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2008. ISBN 978-83-89188-77-9.
  3. Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady, Ewa Wolnicz-Pawłowska, Jerzy Duma, Janusz Rieger, Halina Czarnecka (oprac.), Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006 (seria Nazewnictwo Geograficzne Polski), s. 294, ISBN 83-239-9607-5.
  4. Jan Zieliński: Do źródeł Wieprzówki. Andrychów: Polska Fundacja Ochrony Przyrody „PRONATURA” w Krakowie, 2003. ISBN 83-917420-1-6.