Sąd Apelacyjny w Łodzi

sąd w Polsce

Sąd Apelacyjny w Łodzi – organ wymiaru sprawiedliwości powołany do rozstrzygania spraw w II instancji mieszczący się przy al. Tadeusza Kościuszki 65 w Łodzi.

Sąd Apelacyjny w Łodzi
Państwo

 Polska

Data założenia

1 października 1990

Dziedzina

Sądy powszechne

Prezes

Sławomir Lerman

Adres

ul. T. Kościuszki 65,
90-514 Łodź

Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, w centrum znajduje się punkt z opisem „Sąd Apelacyjny w Łodzi”
51°45′44,89″N 19°27′16,33″E/51,762468 19,454537
Strona internetowa

Status prawny

edytuj

Sąd apelacyjny jest państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Wszystko zaczęło się od uchwalonej przez Sejm w 1990 roku Ustawy z dnia 13 lipca o powołaniu sądów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 1990 r. nr 53, poz. 306), której art. 1 ust. 1 brzmi: „Powołuje się sądy apelacyjne jako sądy powszechne”.

Zasady finansowania i rozliczania odbywają się według zasad określonych dla jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych zawartych w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości[1].

Obszar właściwości apelacji łódzkiej:

Struktury organizacyjne

edytuj

Sądy apelacyjne funkcjonują w strukturach sądów powszechnych, które rozstrzygają w drugiej instancji środki odwoławcze od orzeczeń okręgowych sądów, które wydawane są w pierwszej instancji.

Dotyczy to spraw z zakresu:

 • prawa cywilnego – również gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego przez Wydział I Cywilny,
 • prawa karnego – przez Wydział II Karny,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – przez Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
 • sprawowanie nadzoru nad działaniem administracyjnym powszechnych sądów, działalnością notariuszy i organów notarialnego samorządu, działalnością komorników.

W Sądzie Apelacyjnym w Łodzi utworzono następujący wydziały[2]:

 • Wydział I Cywilny.
 • Wydział II Karny.
 • Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
 • Wydział IV Wizytacji.

Historia

edytuj

1 lipca 1949 roku utworzono Sąd Apelacyjny w Łodzi. W skład apelacji łódzkiej weszły sądy okręgowe w Łodzi i Piotrkowie[3]. 1 stycznia 1951 roku Sąd Apelacyjny został przekształcony w Sąd Wojewódzki w Łodzi. Sądy okręgowe zostały zniesione, a sądy grodzkie przekształcono w sądy powiatowe[4].

1 października 1990 roku utworzono Sąd Apelacyjny w Łodzi, który obejmował województwa: łódzkie, kaliskie, piotrkowskie, sieradzkie i skierniewickie[5]. W 2010 roku do apelacji przyłączono Sąd Okręgowy w Płocku.

Prezesi Sądu Apelacyjnego:
2004 – 2010. Krystyna Mielczarek.
2010 – 2016. Michał Kłos.
2016 – 2017. Krystyna Mielczarek.
2017 – 2023. Tomasz Szabelski.
2023 – nadal. Sławomir Lerman

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Status prawny.
 2. Wydziały.
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1949 r. o utworzeniu Sądów Apelacyjnych w Białymstoku, Gdańsku, Kielcach, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu oraz o ustaleniu okręgów Sądów Apelacyjnych. (Dz.U. z 1949 r. nr 36, poz. 270)
 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz.U. z 1950 r. nr 54, poz. 496)
 5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 1990 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 1990 r. nr 56, poz. 335)