Sąd Apelacyjny w Gdańsku

sąd w Polsce

Sąd Apelacyjny w Gdańsku – organ wymiaru sprawiedliwości powołany do rozstrzygania spraw w II instancji, mieszczący się przy ul. Nowe Ogrody 28/29 w Gdańsku.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Ilustracja
Państwo

 Polska

Data założenia

1 października 1990

Dziedzina

sądy powszechne

Prezes

Artur Lesiak

Adres

ul. Nowe Ogrody 28/29,
80-803 Gdańsk

Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, u góry znajduje się punkt z opisem „Sąd Apelacyjny w Gdańsku”
54°21′06,502″N 18°38′25,199″E/54,351806 18,640333
Strona internetowa

Status prawny

edytuj

Sąd apelacyjny jest państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Wszystko zaczęło się od uchwalonej przez Sejm w 1990 roku Ustawy z dnia 13 lipca o powołaniu sądów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 1990 r. nr 53, poz. 306), której art. 1 ust. 1 brzmi: „Powołuje się sądy apelacyjne jako sądy powszechne”.

Zasady finansowania i rozliczania odbywają się według zasad określonych dla jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych zawartych w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości.

Obszar właściwości apelacji gdańskiej:[1][2]

Struktury organizacyjne

edytuj

Sądy apelacyjne funkcjonują w strukturach sądów powszechnych, które rozstrzygają w drugiej instancji środki odwoławcze od orzeczeń okręgowych sądów, które wydawane są w pierwszej instancji.

Dotyczy to spraw z zakresu:

 • prawa cywilnego – również gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego przez Wydział I Cywilny,
 • prawa karnego – przez Wydział II Karny,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – przez Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
 • sprawowanie nadzoru nad działaniem administracyjnym powszechnych sądów, działalnością notariuszy i organów notarialnego samorządu, działalnością komorników.

W Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku utworzono następujący wydziały[3]:

 • Wydział I Cywilny.
 • Wydział II Karny.
 • Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
 • Wydział IV Wizytacji.
 • Wydział V Cywilny.

Historia

edytuj

1 lipca 1949 roku utworzono Sąd Apelacyjny w Gdańsku, w którego skład weszły sądy okręgowe w Gdańsku, Gdyni i Elblągu[4]. 1 stycznia 1951 roku Sąd Apelacyjny został przekształcony w Sąd Wojewódzki w Gdańsku. Sądy okręgowe zostały zniesione, a sądy grodzkie przekształcono w sądy powiatowe[5].

1 października 1990 roku utworzono Sąd Apelacyjny w Gdańsku, który obejmował województwa: gdańskie, bydgoskie, elbląskie, sieradzkie i koszalińskie, toruńskie włocławskie[6].

Początkowo sędziowie pracowali w siedzibie Sądu Wojewódzkiego, a pracownicy administracyjni wraz z Pełnomocnikiem Ministra ds. Sądu Apelacyjnego w Gdańsku sędzią Januszem Ślężakiem w pomieszczeniach Sądu Rejonowego. Staraniem Pełnomocnika pozyskano budynek przy ul. Nowe Ogrody, do którego w grudniu przeniesiono komórki organizacyjne sądu. W listopadzie 2003 roku rozpoczęto dalszą rozbudowę budynku sądu, która trwała 2 lata[7].

1 stycznia 2005 roku po utworzeniu apelacji szczecińskiej wyłączono obszar właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie[8].

Prezesi Sądu Apelacyjnego:
1991–1995. Janusz Ślężak.
1995–2003. Kazimierz Bonik.
2003–2007. Katarzyna Jankowska-Józefiak.
2007–2011. Kazimierz Klugiewicz.
2011–2017. Anna Skupna.
2017–2018. Jacek Grela.
2019– nadal Artur Lesiak.

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Jednostki podrzędne
 2. Zasięg terytorialny apelacji gdańskiej
 3. Wydziały
 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1949 r. o utworzeniu Sądów Apelacyjnych w Białymstoku, Gdańsku, Kielcach, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu oraz o ustaleniu okręgów Sądów Apelacyjnych (Dz.U. z 1949 r. nr 36, poz. 270)
 5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz.U. z 1950 r. nr 54, poz. 496)
 6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 1990 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 1990 r. nr 56, poz. 335)
 7. Historia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
 8. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2187)