Sąd Apelacyjny w Warszawie

sąd w Polsce

Sąd Apelacyjny w Warszawie – organ wymiaru sprawiedliwości powołany do rozstrzygania spraw w II instancji mieszczący się przy pl. Krasińskich 2/4/6 w Warszawie[1].

Sąd Apelacyjny w Warszawie
Ilustracja
Państwo

 Polska

Data założenia

1 października 1990

Dziedzina

Sądy powszechne

Prezes

Dorota Markiewicz

Adres

pl. Krasińskich 2/4/6,
00-207 Warszawa

Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Sąd Apelacyjny w Warszawie”
52,24978°N 21,00536°E/52,249780 21,005360
Strona internetowa

Status prawny

edytuj

Sąd apelacyjny jest państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Wszystko zaczęło się od uchwalonej przez Sejm w 1990 roku Ustawy z dnia 13 lipca o powołaniu sądów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 1990 r. nr 53, poz. 306), której art. 1 ust. 1 brzmi: „Powołuje się sądy apelacyjne jako sądy powszechne”.

Zasady finansowania i rozliczania odbywają się według zasad określonych dla jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych zawartych w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości.

Obszar właściwości apelacji warszawskiej:

Struktury organizacyjne

edytuj

Sądy apelacyjne funkcjonują w strukturach sądów powszechnych, które rozstrzygają w drugiej instancji środki odwoławcze od orzeczeń okręgowych sądów, które wydawane są w pierwszej instancji.

Dotyczy to spraw z zakresu:

 • prawa cywilnego – również gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego przez Wydział I Cywilny,
 • prawa karnego – przez Wydział II Karny,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – przez Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
 • sprawowanie nadzoru nad działaniem administracyjnym powszechnych sądów, działalnością notariuszy i organów notarialnego samorządu, działalnością komorników.

W Sądzie Apelacyjnym w Warszawie utworzono następujące wydziały[2]:

 • I Wydział Cywilny,
 • II Wydział Karny,
 • III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
 • IV Wydział Wizytacji,
  • Zespół ds. Analiz i Organizacji Pracy,
 • V Wydział Cywilny,
 • VI Wydział Cywilny,
 • VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej,
 • VIII Wydział Karny.

Historia

edytuj

1 października 1990 roku został utworzony Sad Apelacyjny w Warszawie[3]. Początkowo apelacja warszawska obejmowała obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Ostrołęce, Płocku, Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie. 1 sierpnia 2010 roku okręg ostrołęcki został wyłączony do apelacji białostockiej, okręg płocki do apelacji łódzkiej[4].

Przypisy

edytuj
 1. Podstawa prawna
 2. Komórki organizacyjne
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 1990 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 1990 r. nr 56, poz. 335)
 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 2010 r. nr 133, poz. 894)