Sąd Konstytucyjny Ukrainy

Sąd Konstytucyjny Ukrainy (ukr. Конституційний Суд України) – sąd konstytucyjny Ukrainy, kontrolujący konstytucyjność aktów normatywnych z Konstytucją Ukrainy.

Sąd Konstytucyjny Ukrainy
Конституційний Суд України
Ilustracja
siedziba Sądu Konstytucyjnego Ukrainy
Obszar właściwości Ukraina
Podstawa prawna Konstytucja Ukrainy,
ustawa o Sądzie Konstytucyjnym
Organizacja wewnętrzna
Skład 18 sędziów wybieranych na 10 lat
Przewodniczy Przewodniczący Sądu Konstytucyjnego Ukrainy
Pozostałe organy Kolegium Sądu Konstytucyjnego Ukrainy,
komisje stałe, komisje tymczasowe
Funkcjonowanie
Okres funkcjonowania od 1996
Siedziba Kijów
Język urzędowy język ukraiński
Strona internetowa
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych
Ukraina
Godło Ukrainy
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Ukrainy
Portal Ukraina

HistoriaEdytuj

Sąd Konstytucyjny Republiki Ukraińskiej został po raz pierwszy powołany do życia w 1990 roku. Jego utworzenie było jedną z części zmian ustrojowych, jakie powszechnie wprowadzano po osiągnięciu niepodległości. Lata 1990–1996 to okres stagnacji, w czasie której Sąd Konstytucyjny był instytucją martwą, ponieważ Rada Najwyższa Ukrainy nie uchwaliła odpowiednich ustaw i nie doszło w tym czasie do powołania sędziów.

Zasady działaniaEdytuj

Obecny Sąd Konstytucyjny Ukrainy funkcjonuje od 1 stycznia 1997 roku na mocy przepisów Konstytucji Ukrainy i ustawy z dnia 16 października 1996 roku o Sądzie Konstytucyjnym Ukrainy.

Według art. 147 konstytucji Ukrainy, Sąd Konstytucyjny jest jedynym organem sądownictwa konstytucyjnego rozstrzygającym o zgodności ustaw i innych aktów normatywnych z konstytucją[1]. Kompetencje Sądu określone zostały przez art. 150-151 Konstytucji i ustawę o Sądzie Konstytucyjnym. Uprawnienia Sądu Konstytucyjnego nie dotyczą orzekania o prawomocności aktów wydanych przez organy władzy państwowej, organy władzy Republiki Autonomicznej Krymu i organów samorządu lokalnego. Orzeczenia Sądu Konstytucyjnego, które uznają ustawy i inne akty prawne za częściowo lub w pełni niezgodne z Konstytucją, są ostateczne i wchodzą w życie z dniem wydania orzeczenia[potrzebny przypis].

StrukturaEdytuj

Sąd Konstytucyjny Ukrainy składa się z 18 sędziów. Jego skład określają trzy podmioty: Prezydent Ukrainy, Rada Najwyższa Ukrainy oraz Zjazd Sędziów Ukrainy. Każdy z tych trzech podmiotów na zasadzie równości powołuje sześciu sędziów. Kadencja sędziów Sądu Konstytucyjnego trwa 10 lat bez możliwości powołania na następną kadencję. Warunkami przyjęcia w skład Sądu Konstytucyjnego są:

  • ukończone w dniu powołania 40 lat,
  • ukończone studia wyższe w kierunku prawniczym,
  • minimalnie 10-letni staż w zawodzie,
  • władanie językiem ukraińskim oraz
  • zamieszkiwanie na terytorium Ukrainy przez ostatnie 10 lat do momentu powołania.

Pracami Sądu Konstytucyjnego kieruje Przewodniczący. Wybierany on jest na jedną trzyletnią kadencję spośród wszystkich sędziów Sądu Konstytucyjnego, na głosowaniu tajnym odbywającym się na specjalnym posiedzeniu Sądu Konstytucyjnego.

Kontakt z Sądem KonstytucyjnymEdytuj

Obywatele Ukrainy, przebywający na jej terytorium oraz osoby nieposiadające obywatelstwa ukraińskiego mogą jedynie zadawać pytania Sądowi Konstytucyjnemu co do konstytucyjności ustaw lub przepisów. Pisemny wniosek może zostać dostarczony osobiście lub drogą pocztową na adres Sądu Konstytucyjnego: vyl. Zhylyanska 14, 01033 Kijów, Ukraina.

PrzypisyEdytuj

  1. Konstytucja Ukrainy. [dostęp 2018-10-01].

BibliografiaEdytuj

  • Chojecki A., Ukraina, Warszawa 1997
  • Konstytucja Ukrainy. Wstęp i tłumaczenie E. Toczek, Warszawa 1999.
  • R. Mojak, Republika Ukrainy, [w:] Ustroje państw współczesnych, E. Gdulewicz (red.), t. 2, Lublin 2005

Linki zewnętrzneEdytuj