Sąd apelacyjny

Sąd apelacyjny (SA) – organ wymiaru sprawiedliwości powołany do rozstrzygania w II instancji spraw z zakresu:

Zasięg właściwości sądów apelacyjnych

Sądy apelacyjne rozpoznają także kwestie szczególne przekazane im bezpośrednio przez ustawę. Są również sądami dyscyplinarnymi I instancji dla sędziów sądów powszechnych. Sądy Apelacyjne utworzone zostały w 1990 r. wraz z przywróceniem przedwojennej, trójstopniowej organizacji sądownictwa. Tak jak wszystkie inne sądy powszechne powołuje je i znosi minister sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa.

Sądy apelacyjneEdytuj

13 sierpnia 1990 minister sprawiedliwści Aleksander Bentkowski podpisał rozporządzenie, mocą którego powołano siedem sądów apelacyjnych: w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie. Natomiast sądy apelacyjne w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu powołane zostały 3 września 1990. Wszystkie te sądy rozpoczęły swoją działalność 1 października 1990. Natomiast 1 stycznia 2005 powołano Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

Zobacz teżEdytuj

Strony internetowe sądów apelacyjnychEdytuj