Sąd kapturowy generalny

Sąd kapturowy generalny (kaptur generalny, sąd generalny, sąd marszałkowski) (łac. compositum iudicium) – powoływany na czas wolnej elekcji od 1632 roku sąd kapturowy.

W skład sądu kapturowego wchodzili: marszałek wielki koronny, marszałek wielki litewski, marszałek nadworny koronny, marszałek nadworny litewski wraz z zaprzysiężonymi rotą trybunalską trzema deputatami z Senatu, czterema z Małopolski czterema z Wielkopolski i czterema z Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Sąd kapturowy generalny rozstrzygał sprawy karne, cywilne i wybrane sprawy skarbowe, nie wyłączając sporów zaistniałych w trakcie podróży do miejsca elekcji.

Bibliografia

edytuj
  • Oskar Kanecki, Sądy kapturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego (1572–1764), Sopot 2020, s. 139-155.