Zobacz też: powieść „Sąd wojenny”.

Sąd wojenny - sąd wojskowy działający na obszarze działań wojennych. Nazywany niekiedy także sądem polowym lub doraźnym.