Sądy szczególnesądy, które rozpatrują sprawy z różnych przyczyn wyjęte spod rozpoznania przez sądy powszechne.

Po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r. sądami szczególnymi są: