Sąjūdis

litewska partia polityczna

Sąjūdis – właściwie Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis Litewski Ruch na rzecz Przebudowy (Pieriestrojki), założony na zjeździe w czerwcu 1988 roku jako nieformalne stowarzyszenie społeczne z Vytautasem Landsbergisem na czele, w celu poparcia przebudowy systemu radzieckiego. Wkrótce zaczął opowiadać się za niepodległością Litwy. Do Ruchu należało wielu wpływowych komunistów, których nowy przywódca Algirdas Brazauskas wystąpił z propozycją ustanowienia autonomii gospodarczej dla Litwy (nieformalna współpraca opozycja-komuniści we wspólnym celu).

Sajudis odniósł spektakularne zwycięstwo w wyborach do Rady Najwyższej Litewskiej SRR 24 lutego 1990. Landsbergis został przewodniczącym Rady Narodowej. W 1992 roku, po kolejnych wyborach przeszedł do opozycji wobec postkomunistycznej Litewskiej Demokratycznej Partii Pracy, która wygrała wybory. Od 1993 roku ma charakter organizacji społecznej – przekształcony w Związek Ojczyzny.

BibliografiaEdytuj