Ten artykuł dotyczy wady drewna. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.

Sęki – grupa wad drewna określająca wrośnięte w drewno pnia części gałęzi o węższych przyrostach rocznych i barwie zazwyczaj ciemniejszej niż otaczające drewno.

Świerk z wieloma nieodpadniętymi gałęziami – sękami. Szumawa u źródeł Wełtawy

OpisEdytuj

Sęki powstają w ciągu całego życia drzewa, gałęzie są niezbędne do podtrzymywania aparatu asymilacyjnego drzew wskutek czego drewno bezsęczne praktycznie nie istnieje. Najgłębiej położone i najmniejsze sęki są umiejscowione w części odziomkowej pnia.

Zależnie od gatunku drzewa, uschnięte gałęzie (w wyniku tzw. procesu oczyszczania się) odpadają w całości albo kawałkami. U buka gałęzie odpadają najczęściej w całości przy samej powierzchni pnia w kilka lat po uschnięciu. U świerka – proces ten trwa znacznie dłużej. Po odpadnięciu gałęzi, w miarę przechodzenia od odziomka ku wierzchołkowi sęki stają się coraz większe i dochodzą coraz bardziej do obwodu. U podstawy sęków wytwarza się warstwa ochronna, która zabezpiecza ich drewno przed pasożytniczymi grzybami do czasu zarośnięcia przez słoje roczne pnia.

Drzewa pozbywają się suchych gałęzi w różny sposób. Ze sposobem obłamywania związany jest sposób zarastania pozostałych przy pniu części gałęzi i łączenia się z otaczającą tkanką drewna pnia. W okresie życia gałęzi drewno sęków jest zawsze zrośnięte w jedną całość z drewnem pnia. Takie sęki nazywa się zrośniętymi.

Wraz z zamarciem gałęzi przerwana zostaje łączność tkanki sęka z drewnem pnia. Nowo powstałe słoje roczne pnia otaczają stopniowo coraz większą część pozostałej suchej gałęzi, nie mając z nią bezpośredniego połączenia. W ten sposób powstają sęki niezrośnięte.

Pozostający po opadnięciu gałęzi czy podkrzesywaniu fragment gałęzi określany jest jako tylec.

Podział sękówEdytuj

 
Sęki zarośnięte, widoczne pęknięcia

Według normy (PN-79/D-01011) dzieli sęki naEdytuj

1. Sęki otwarte:

a) w zależności od stopnia zrośnięcia z otaczającym drewnem:

 • zrośnięte,
 • częściowo zrośnięte,
 • sęki niezrośnięte,

b) w zależności od stanu zdrowotnego:

 • zdrowe,
 • nadpsute,
 • zepsute

c) w zależności od stopnia zgrupowania:

 • pojedyncze,
 • skupienie sęków.

2. Sęki zarośnięte:

Po odpadnięciu gałęzi pozostałe tylce zostają z czasem zarośnięte przez słoje roczne, a na powierzchni pnia formują się w tych miejscach w zależności od gatunku wypukłości zwane sękami zarośniętymi.

Systematyczny podział wad drewna zaproponowany przez Krzysik [1974] dzieli sęki na[1]Edytuj

Grupa Rodzaj Odmiana
Wada podział ze względu na
Wady budowy drewna Sęki 1. Kształt przekroju
 • sęk okrągło-owalny,
 • sęk podłużny,
 • sęk skrzydlaty,


2. Wymiar średnicy
 • sęk szpilkowy,
 • sęk perłowy,
 • sęk ołówkowy,
 • sęk mały,
 • sęk średni,
 • sęk duży,
3. Zrośnięcie z otaczającym drewnem
 • sęk zrośnięty,
 • sęk częściowo-zrośnięty,
 • sęk wypadający,
4. Stan
 • sęk zdrowy,
 • sęk nadpsuty,
 • sęk zepsuty,
 • sęk tabaczny,
 • sęk smołowy
5. Położenie w tarcicy
 • sęk na płaszczyźnie,
 • sęk na boku,
 • sęk na krawędzi,
 • sęk przechodzący,
 • sęk nieprzechodzący
6. Sęki zarośnięte
 • guzy
 • brewki,
 • róże.

Wpływ sęków na drewnoEdytuj

Sęki wywierają ujemny wpływ na mechaniczne właściwości drewna, zmniejszają zwłaszcza wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien i wytrzymałość na zginanie statyczne. Sęki zdrowe wpływają dodatnio na wytrzymałość drewna na rozłupywanie. Ujemny wpływ sęków otwartych na mechaniczne właściwości drewna występuje w znacznie silniejszym stopniu w tarcicy niż w sortymentach okrągłych.

Odpowiednie normy sortymentów drzewnych określają dopuszczalną liczbę sęków, minimalną odległość między nimi, wymiary, zdrowotność itp.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, 1974, s. 143-144.