Słaba czołowa postać normalna

wyrażenie w rachunku lambda

Słaba czołowa postać normalna – wyrażenie w rachunku lambda, w którym główne wyrażenie nie jest redukowalne.

Każde λ-wyrażenie w czołowej postaci normalnej jest λ-wyrażeniem w słabej czołowej postaci normanej.

Przykład wyrażenia w słabej czołowej postaci normalnej, które nie jest wyrażeniem w czołowej postaci normalnej:

λ x . ((λ y . y) x )

Wyrażenie to nie jest w czołowej postaci normalnej ponieważ ciało λ-abstrakcji – (λ y . y) x – jest redukowalne do x.