Słowiańszczyzna

Słowiańszczyzna – termin mogący oznaczać:

  1. Słowiańszczyzna (pisany wielką literą) – terytorium zamieszkiwane przez Słowian (symboliczny choronim, utworzony za pomocą polsko-ruskiego[1] formantu -szczy(z)na[2]/-шчы(з)на/-щи(з)на)
  2. słowiańszczyzna (pisany małą literą) – wszystko, co wiąże się ze Słowianami np. ogół języków słowiańskich, jak angielszczyzna, polszczyzna, czy włoszczyzna – dawniej ogół rzeczy pochodzących z Włoch, chińszczyzna (termin odnoszący się do kuchni lub do rzeczy wytworzonych w Chinach, mający potocznie pejoratywne znaczenie).

PrzypisyEdytuj

  1. Wschodniosłowiańskiego.
  2. Halina Safarewiczowa, Nazwy miejscowe typu Mroczkowizna, Klimontowszczyzna (fragment), w: „Prace Onomastyczne” 2. Wrocław 1956 (PAN Komitet Językoznawczy, ).

BibliografiaEdytuj