Słownictwo neutralne

Słownictwo neutralne, leksyka neutralnawarstwa słów pozbawionych wyraźnego nacechowania stylistycznego. Tworzą ją wyrazy, których nie da się przyporządkować konkretnemu wariantowi stylistycznemu języka. Zaliczają się do nich: nazwy osób i rzeczy pozbawione odcieni stylistycznych (stół, książka, dziecko), niektóre czasowniki (prać, nieść, widzieć), liczebniki (osiem, dziewięć) i przysłówki (wieczorem, zawsze)[1].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Jozef Mistrík, Encyklopédia jazykovedy, wyd. 1, Bratislava: Obzor, 1993, s. 296, ISBN 80-215-0250-9, OCLC 29200758 (słow.).