Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego

Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego – słownik ukazujący się od 1967 roku (zeszyt próbny). Miał objąć Polaków i osoby, które działały na ziemiach polskich, a ich działalność była związana z ruchem robotniczym w XIX i XX wieku.

Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego
Autor

praca zbiorowa

Tematyka

biografie

Typ utworu

słownik biograficzny

Wydanie oryginalne
Miejsce wydania

Polska

Język

polski

Data wydania

od 1967 (zeszyt próbny)

Historia

edytuj

Pomysł podjęcia prac nad słownikiem zrodził się w 1958 podczas VIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich[1]. W 1960 powołano Komitet Redakcyjny "Słownika"[2]. Słownik pierwotnie wydawany był przez Zakład Historii Partii przy KC PZPR. Po jego rozwiązaniu (1971) ukazywał się pod auspicjami Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego/Muzeum Niepodległości w Warszawie. Redaktorem naczelnym był Feliks Tych. Ukazały się 3 tomy (do całości litery K).

Bibliografia

edytuj
  • Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, z. 1 próbny: A, red. nacz. Feliks Tych, Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego - Zakład Historii Partii przy KC PZPR 1967.
  • Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 1: A-D, red. nacz. Feliks Tych, Warszawa: Książka i Wiedza 1978 (Wyd. 2 rozsz. i popr. 1985)[3].
  • Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 2: E-J, red. nacz. Feliks Tych, Warszawa: Książka i Wiedza 1987[4].
  • Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 3: K, red. nacz. Feliks Tych, Warszawa: Muzeum Niepodległości w Warszawie - Książka i Wiedza 1992.
  • Bogdan Gadomski, Prace nad Słownikiem Biograficznym Działaczy Polskiego Ruchu Robotniczego, „Z Pola Walki” 9 (1966), nr 4 (36), s. 241-246

Przypisy

edytuj
  1. Żanna Kormanowa, Zagajenie dyskusji [w:] VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Krakowie 14-17 września 1958. Referaty i dyskusja. Sekcja 5: Historia najnowsza Polski, red. I. Pietrzak-Pawłowska, Kazimierz Piwarski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960, s. 46-47.
  2. Bogdan Gadomski, Prace nad Słownikiem Biograficznym Działaczy Polskiego Ruchu Robotniczego, "Z Pola Walki" 9 (1966), nr 4 (36), s. 241-246; J. Ruszczyc, Księga ludzi ruchu robotniczego, "Trybuna Ludu" 18.03.1966, nr 77, s. 4.
  3. Recenzje: Ludwik Hass, "Acta Poloniae Historia" 40 (1979), 243-247; Józef Kowalczyk, O Słowniku biograficznym polskiego ruchu robotniczego kilka uwag, "Z Pola Walki" 23 (1980), nr 2, s. 229-232; Józef Ławnik, „Kwartalnik Historii Ruchu Zawodowego” 19 (1980), nr 2, s. 98-102; Feliks Tych, Słownik Biograficzny Działaczy Polskiego Ruchu Robotniczego, „Muzea Walki” 13 (1980), s. 38-44.
  4. Recenzje: Józef Ławnik, „Kwartalnik Historii Ruchu Zawodowego” 27 (1988), nr 4, s. 149-157; Alicja Pacholczykowa, Odpowiedź prof. Feliksowi Tychowi, „Kwartalnik Historii Ruchu Zawodowego” 28 (1989), nr 1, s. 163-167.

Zobacz też

edytuj