Słownik historyków polskich

Słownik historyków polskich – słownik zawierający biogramy nieżyjących polskich historyków od Galla Anonima do roku 1993.

Słownik historyków polskich
Autor praca zbiorowa
Tematyka historiografia
Wydanie oryginalne
Język polski
Data wydania 1994
Wydawca Wiedza Powszechna

Treść i układEdytuj

Słownik ukazał się pod redakcją Marii Prosińskiej-Jackl w 1994 roku. W jego opracowaniu wzięło udział kilkudziesięciu polskich historyków historiografii. Zawiera ponad 1600 haseł osobowych. Uwzględniono w nim badaczy, dydaktyków i popularyzatorów, a także twórców różnych form eseistyki, historiozofii i publicystyki historycznej. Teksty haseł zawierają oprócz życiorysu zwięzłą charakterystykę twórczości. Część biogramów zawiera podstawową bibliografię przedmiotową.

BibliografiaEdytuj

  • Od wydawcy [w:] Słownik historyków polskich, red. Maria Prosińska-Jackl, Warszawa: Wiedza Powszechna 1994, s. 7-12.

RecenzjeEdytuj

  • Przemysław Czyżewski, "Białostocczyzna" 10 (1995), nr 3 s. 145-146.
  • Małgorzata Osiecka, "Archeion" 95 (1995), s. 145-146.
  • Jerzy Róziewicz, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 41 (1996), nr 2, s. 153-165.
  • Krzysztof Groniowski, Słownik historyków polskich z perspektywy pięciolecia, "Wiadomości Historyczne" 41 (1998), nr 1 s. 53-56.
  • Dariusz Matelski, "Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny" 4 (1996), s. 175-177.

Linki zewnętrzneEdytuj