Słowo Życia

Słowo Życiaprotestancka parafraza Nowego Testamentu, powstała w środowisku ewangelicznym, której założeniem było oddanie przesłania Jezusa Chrystusa we współczesnym, zrozumiałym języku. Nie jest to klasyczny przekład, gdyż z uwagi na daleko idący dynamizm, sami tłumacze uważają go za parafrazę tekstu. Wydany został w 1989 r. przez Instytut Wydawniczy „Agape”.

Słowo Życia
Pełna nazwa Słowo Życia. Parafraza Nowego Testamentu we współczesnym języku polskim.
Skrót(y)
Kanon Nowy Testament
Język Polski
Opublikowanie Nowego Testamentu 1989
Źródła przekładu Angielski przekład Living New Testament
Rodzaj tłumaczenia Parafraza
Wydawca Instytut Wydawniczy „Agape”; Wydawnictwo Szaron
Przynależność religijna Protestantyzm
Ewangelia Jana 3, 16
Bóg tak bardzo umiłował świat, że ofiarował mu swojego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Źródła przekładuEdytuj

Słowo Życia zostało opracowane na podstawie anglojęzycznego przekładu z języka greckiegoLiving New Testament i równoległych różnojęzycznych tłumaczeń dokonywanych przez Living Bible Internationalszwedzką organizację biblijną, specjalizującą się w przekładach dynamicznych.

CharakterystykaEdytuj

Nadrzędnym celem przekładu było oddanie tekstu Nowego Testamentu w języku zrozumiałym dla przeciętnego człowieka. Osiągnięto to poprzez rozszerzanie tekstu tam, gdzie w oryginale użyte zostały skróty myślowe, oddanie idiomów biblijnych w języku życia codziennego, odstąpienie od tradycyjnego języka i wyrażeń, a także usystematyzowanie logiczne myśli i wątków w konkretnych tekstach. Ponadto zastąpiono słowa-klucze, takie jak „usprawiedliwienie”, „sprawiedliwość”, „odkupienie”, „wybrani”, czy „święci”, w których skondensowano wiele głębokich myśli zestawem słów przedstawiających w sposób opisowy poruszane zagadnienie.

Ostatni akapit przedmowy tak określa przesłanie Słowa Życia:

Jeśli tłumaczenie to pomoże uprzystępnić głębokie i często złożone myśli Słowa Bożego i pozwoli lepiej zrozumieć i stosować tekst Nowego Testamentu, pogłębiając tym samym chrześcijańskie życie jego czytelników i ułatwiając im naśladowanie Pana, to książka ta osiągnęła swój cel.

Każdą księgę poprzedza krótki wstęp zawierający zwięzły zbiór informacji o każdej księdze (autorstwo, miejsce napisania, czas napisania, streszczenie i tematykę).

WykorzystanieEdytuj

Przekład ten upowszechniany jest przez większość wyznań ewangelicznych, a w pracy nad jego przygotowaniem brały udział różne Kościoły protestanckie, np. Kościół Zielonoświątkowy (wydawnictwo „Agape”), czy Kościół Chrześcijan Baptystów (przedmowę do przekładu napisał pastor Billy Graham). Wykorzystywany jest głównie w ewangelizacji.

WydaniaEdytuj

  • 1989 – wydanie pierwsze
  • 1991 – wydanie w nowej okładce
  • 2014 – wydanie poprawione w nowej szacie graficznej, wyd. Szaron.pl

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj