Służba mundurowa

organizacja państwowa charakteryzująca się noszeniem jednolitego umundurowania przez jej członków

Służba mundurowaorganizacja państwowa lub samorządowa, której członkowie noszą umundurowanie pozwalające na identyfikację ich przynależności do danej instytucji i pełnionej w niej funkcji. Członkowie służb mundurowych podlegają najczęściej specyficznemu reżimowi pracy opartemu na ścisłej, sformalizowanej hierarchii[1].

Policjant i żołnierz, członkowie dwóch najpowszechniejszych służb mundurowych: policji i wojska

Służby mundurowe pełnią istotną funkcję w utrzymaniu bezpieczeństwa publicznego, zapewniając stabilność i sprawne funkcjonowanie państwa. Specyfika pracy w tego typu formacjach często wiąże się z dużą odpowiedzialnością, zaufaniem publicznym, a także z potencjalnymi zagrożeniami. Z tego też względu kandydaci do służb mundurowych muszą zazwyczaj przechodzić specjalistyczne szkolenia, oraz wykazywać się określonymi wymogami dotyczącymi zdrowia, kondycji, wykształcenia a niekiedy także niekaralności[1].

Wśród najpopularniejszych służb mundurowych wymienić można między innymi wojsko, policję, straż: pożarną, więzienną, graniczną, miejską itp.[1]

W Polsce

edytuj

Służby mundurowe sensu stricto w każdym przypadku charakteryzują się funkcjonowaniem w oparciu o łańcuch dowodzenia i rozkazy w miejsce zwykłego zwierzchnictwa służbowego i poleceń służbowych, zatrudnianiem w oparciu o stosunek służbowy prawa administracyjnego (o pragmatyce zawodowej i procedurze dyscyplinarnej zdefiniowanych osobno dla każdej ze służb ustawami odrębnymi od Kodeksu pracy) w miejsce stosunku pracy. Niektóre spośród nich prowadzą także odrębne od rejestrów cywilnych ewidencje służbowych statków powietrznych i statków żeglugi śródlądowej (tylko w przypadku jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej), morskich jednostek pływających (tylko w przypadku jednostek marynarki wojennej, Policji lub Straży Granicznej) lub pojazdów kolejowych (tylko w przypadku pojazdów Sił Zbrojnych RP).

Należą do nich:

Formacje paramundurowe

edytuj

Ponadto istnieją inne formacje umundurowane (służby paramundurowe), w których zatrudnienie odbywa się w oparciu o stosunek pracy albo o stosunek cywilnoprawny (w tym stosunek wolontariatu), a zatrudnieni pozostają objęci powszechnym albo rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych:

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. a b c INFOR.PL – Służba mundurowa [online], www.infor.pl [dostęp 2024-05-21] (pol.).
  2. Strona główna – Służba Więzienna [online], www.sw.gov.pl [dostęp 2018-05-25] (pol.).
  3. Biuro Ochrony Rządu [online], bor.gov.pl [dostęp 2024-04-26] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-21] (pol.).
  4. Strona główna – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej [online], www.straz.gov.pl [dostęp 2018-12-11] (pol.).
  5. USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. [w:] Dz.U. 2003 Nr 86, poz. 789 [on-line]. s. Rozdział 10. [dostęp 2016-01-28].
  6. Dz.U. z 2021 r. poz. 1984.