Służba wojskowa – służba żołnierzy pełniona w siłach zbrojnych lub w milicjach danego kraju. Wyróżnia się państwa z obowiązkowym i przymusowym wezwaniem do odbycia tej służby (pobór) lub państwa z zawodowymi siłami zbrojnymi, gdzie pełnienie służby wojskowej jest dobrowolnym wyborem i stanowi pracę (zawodowa służba wojskowa).

     Nie ma sił zbrojnych

     Brak poboru

     Przymusowy pobór istnieje, ale obejmuje mniej niż 20% odpowiedniej grupy wiekowej

     Planowane zniesienie poboru

     Pobór

     Brak danych

Służba wojskowa w Polsce

edytuj

Zgodnie z Artykułem 85. ust. 1. Konstytucji RP obrona ojczyzny jest obowiązkiem każdego obywatela polskiego.[a] Służba wojskowa jest podstawowym sposobem spełnienia obowiązku obrony Ojczyzny.[2]

Obowiązek

edytuj

Obowiązkowi pełnienia służby wojskowej podlegają obywatele polscy w wieku od 18 do 60 lat (posiadający stopień podoficerski lub oficerski do 63 lat)[3] z wyłączeniem:

 • osób, które zostały uznane ze względu na stan zdrowia za trwale niezdolne do służby;[4]
 • kobiet w ciąży oraz w okresie 6 miesięcy po porodzie;[5]
 • osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 8 oraz innymi osobami niesamodzielnymi jeśli z nimi zamieszkują.[5]

Rodzaje służby wojskowej

edytuj

Obecnie wyróżnia się następujące sposoby pełnienia służby wojskowej:[6]

 • służba w rezerwie:
  • aktywna
  • pasywna

Spełnianie obowiązku służby wojskowej może nastąpić również przez odbywanie służby zastępczej.[7][b]

Zobacz też

edytuj
 1. Obowiązkowi obrony ojczyzny nie podlegają obywatele polscy będący równocześnie obywatelami innego państwa, jeżeli stale zamieszkują poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.[1]
 2. Odbywanie służby zastępczej reguluje Dział XIX Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305).

Przypisy

edytuj
 1. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305) Art. 3. ust. 1.
 2. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305) Art. 4. ust. 1.
 3. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305) Art. 5. ust. 1.
 4. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305) Art. 5. ust. 2
 5. a b Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305) Art. 5. ust. 3
 6. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305) Art. 129, Art. 130, Art. 131 ust.1
 7. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305) Art. 4 ust. 2