Służby mundurowe

organizacja państwowa charakteryzująca się noszeniem jednolitego umundurowania przez jej członków

Służby mundurowe – zwykle bardzo sformalizowane jednostki powoływane przez państwo lub jego organy do spełniania części jego podstawowych zadań. Należą do nich: siły zbrojne, organy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz służby specjalne. Służby te (jak już wskazuje sama nazwa) zwykle charakteryzują się jednolitym sformalizowanym ubiorem typu mundur. Inną cechą tego typu służb jest działanie w oparciu o rozkazy w miejsce poleceń służbowych, zatrudnianie w oparciu o stosunek służbowy w miejsce stosunku pracy, a także odrębne (resortowe) systemy zabezpieczenia społecznego. Należą do nich:

Ponadto istnieją inne formacje umundurowane, w których zatrudnienie odbywa się w oparciu o stosunek pracy lub cywilnoprawny, a zatrudnieni objęci są ogólnym systemem ubezpieczeń społecznych:

PrzypisyEdytuj

  1. Strona główna – Służba Więzienna, www.sw.gov.pl [dostęp 2018-05-25] (pol.).
  2. https://www.bor.gov.pl
  3. Strona główna – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, www.straz.gov.pl [dostęp 2018-12-11] (pol.).
  4. USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. W: Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 [on-line]. s. Rozdział 10. [dostęp 2016-01-28].
  5. Dz.U. z 2020 r. poz. 1043