SAT

ustandaryzowany test dla uczniów szkół średnich w USA

SAT (ang. Scholastic Assessment Test) – ustandaryzowany test dla uczniów szkół średnich w USA. Bada kompetencje i wiedzę przedmiotową. Podobnie jak test ACT, jest nieobowiązkowym elementem rekrutacji do instytucji edukacji wyższej w USA. Nie stanowi odpowiednika polskiej matury (patrz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 marca 2010 r. I SA/Wa 1860/09). Ze względu na ustandaryzowanie, bywa niesłusznie porównywany do egzaminu maturalnego. Wynik testu jest głównym czynnikiem przy selekcji kandydatów na studia.

Logo SAT

Egzaminy SAT można podzielić na dwie części:

SAT I − Na tę część egzaminu składają się takie składniki jak:

  • Pisanie (Writing) − wymaga znajomości zagadnień językowych i wiedzy na temat gramatyki i składni angielskiej. Trwa 35 minut.
  • Matematyka (Math) − wymaga znajomości zagadnień matematycznych w zakresie podstawowym.
  • Czytanie ze zrozumieniem (Critical Reading) − wymaga czytania długich tekstów ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania dotyczące sensu oraz słownictwa w tekście.

SAT II − Przedmiotowe egzaminy trwające godzinę. Do wyboru takie przedmioty jak: matematyka (na dwóch poziomach), biologia, chemia, fizyka, geografia, literatura angielska, historia powszechna, francuski, niemiecki, hiszpański, etc.