Ten artykuł dotyczy testu SAT inne znaczenia słowa SAT. Zobacz też: inne znaczenia.
Logo SAT

SAT (ang. Scholastic Assessment Test) – ustandaryzowany test dla uczniów szkół średnich w USA. Bada kompetencje i wiedzę przedmiotową. Podobnie jak test ACT, jest nieobligatoryjnym elementem rekrutacji do instytucji edukacji wyższej w USA. Nie stanowi odpowiednika polskiej matury (vide wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 marca 2010 r. I SA/Wa 1860/09). Bywa niesłusznie, ze względu na ustandaryzowanie, porównywany do egzaminu maturalnego. Wynik testu jest głównym czynnikiem przy selekcji kandydatów na studia.

Egzaminy SAT można podzielić na dwie części:

SAT I Na tę część egzaminu składają się takie komponenty jak:

  • Pisanie (Writing) - Wymaga napisania wypracowania w ciągu 25 minut.
  • Matematyka (Math) - Wymaga znajomości zagadnień matematycznych w zakresie podstawowym.
  • Czytanie ze zrozumieniem (Critical Reading) - Wymaga czytania długich tekstów ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania dotyczące sensu oraz słownictwa w tekście.

SAT II Przedmiotowe egzaminy trwające godzinę. Do wyboru takie przedmioty jak: matematyka (na dwóch poziomach), biologia, chemia, fizyka, geografia, literatura angielska, historia powszechna, francuski, niemiecki, hiszpański etc.