SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) – system informatyczny nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego. Jego główne funkcje obejmują zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych.

Uproszczony przykład wizualizacji przebiegu procesu w systemie SCADA.

Struktura systemuEdytuj

 
Modułowy RTU

Termin SCADA zwykle odnosi się do systemu komputerowego, który pełni rolę nadrzędną (centralną) w stosunku do zdalnych urządzeń końcowych (RTU(ang.), ang. Remote Terminal Unit). Urządzenia RTU zbierają informacje o stanie urządzeń technicznych poprzez pomiary wielkości ciągłych (np. natężenia prądu, prędkości przepływu płynu czy temperatury) oraz dyskretnych (o wartościach rozdzielnych, np. stan zaworu otwarty/zamknięty, pozycja przełącznika 1,2,...n) i transmitują je do centralnego systemu SCADA, a także przyjmują polecenia z systemu centralnego i według nich oddziałują na urządzenia (np. włączają i wyłączają, ustawiają zadane parametry pracy). Rolę RTU mogą pełnić uniwersalne sterowniki (PLC, ang. programmable logic controller) bądź dedykowane urządzenia, w tym modułowe (o konfiguracji sprzętowej dostosowywanej do potrzeb). Poza podstawowymi funkcjami RTU zbierania danych i przekazywania poleceń sterujących, mogą one pełnić rolę lokalnych sterowników lub zabezpieczeń, prowadząc automatyczny nadzór i sterowanie urządzeniami (np. wykrywanie nieprawidłowości w pracy urządzeń i ich zatrzymywanie lub wyłączanie).

Centralnym składnikiem systemu SCADA jest baza danych przechowująca bieżące informacje o stanie urządzeń biorących udział w nadzorowanym procesie technologicznym. W bazie tej zapisywane są także informacje o wszystkich istotnych zdarzeniach zachodzących w urządzeniach, zarówno typowych jak alarmowych (np. fakt włączenia lub wyłączenia urządzenia, wykonania sterowania urządzeniem, przekroczenia przez nadzorowane parametry zadanych progów ostrzegawczych i alarmowych) oraz informacje archiwalne. Z bazą danych współpracuje podsystem łączności, wymieniający informacje z RTU, oraz podsystem wizualizacji i raportowania, udostępniający operatorom informacje w postaci schematów, wykresów i zestawień tabelarycznych. Za pośrednictwem systemu SCADA operatorzy zadają generalne parametry procesu, nadzorują jego przebieg i w razie potrzeby prowadzą proces w trybie ręcznym czy awaryjnym.

Komponenty systemu SCADAEdytuj

Systemy SCADA zbudowane są z 3 komponentów[1]:

 1. Sprzęt
  • komputery
  • PLC / PAC
  • moduły komunikacyjne
 2. Technologia komunikacji
 3. Oprogramowanie
  • runtime
  • inżynieryjne
  • drivery komunikacyjne

Przykładowe systemy SCADAEdytuj

 • Adroit – system SCADA wraz z oprogramowaniem raportującym OPUS oraz dostępem poprzez strony web (VIZNET). Producent: Adroit Technologies
 • AutoLink – oprogramowanie SCADA firmy ASCON
 • ANT Studio – oprogramowanie SCADA firmy ANT, do integracji systemów automatyki i pomiarów z wbudowanym serwerem WWW, telemetrią, oraz językiem skryptów [TCL/Tk]
 • Asix[2] – pakiet projektowania i realizacji systemów wizualizacji i nadzoru komputerowego firmy ASKOM[3]
 • BTC PRINS[4] – System Zarządzania Sieciami firmy BTC AG
 • CoMeta – polski system SCADA firmy MetaSoft[5]
 • Control Maestro (dawniej Wizcon Supervisor) – oprogramowanie SCADA firmy Elutions
 • DEMKOP[6] – system dla dyspozytorni energomechanicznych firmy Somar[7]
 • ECONTROL – system nadzoru i wizualizacji firmy ENERGOTEST
 • EDS – system zbierania i przetwarzania danych obiektowych firmy Transition Technologies S.A.[8]
 • EMAC – system nadzoru i wizualizacji firmy ENERGOTEST
 • ENERGIA[9] – polski system firmy NUMERON w standardzie TETRA przeznaczony do nadzoru i wizualizacji danych o energii elektrycznej
 • eVoster – system nadzoru i wizualizacji firmy VOLEN S.A.
 • GEMOS – System Zarządzania Budynkiem i Bezpieczeństwem firmy ELA COMPIL
 • GENESIS64[10] – systemy SCADA firmy Iconics oparte na technologii OPC-UA
 • IC-VIEW[11] – systemy nadzoru i sterowania instalacji energetycznych i innych mediów serii ICPower firmy Inter-Consulting.
 • Ignition[12] – System SCADA oraz MES oparty na technologii Java. Wydawcą oprogramowania jest firma Inductive Automation.
 • infoU – oprogramowanie SCADA firmy LSIS
 • LBX[13] – system zbierania, wizualizacji, sygnalizacji i sterowania firmy LAB-EL (nadzór temperatury, wilgotności),
 • National Instruments LabVIEW
  • środowisko do tworzenia systemów SCADA (graficzny język programowania).
 • MicroSCADA. Produkt firmy ABB służący do wizualizacji stacji elektroenergetycznej
 • MonSter - SCADA, system sterowania i monitorowania dedykowany dla oświetlenia nawigacyjnego na lotniskach. Producentem technologii jest firma AP-TECH Sp. z o.o.
 • Movicon SCADA Oprogramowanie wizualizacyjne służące do kontroli, monitorowania i archiwizacji parametrów urządzeń oraz procesów przemysłowych.
 • OpenEye SCADA[14] – oprogramowanie firmy WASKO S.A.[15]
 • PRINS - system firmy BTC, przeznaczony do kontrolowania procesów lokalnych i rozproszonych oraz sterowania nimi (w sieci elektrycznej, gazowej, wodnej)
 • Pro Tool
 • PRO-2000[16] – elastyczny system SCADA po polsku
 • Proficy HMI/SCADA firmy GE Digital
  • Proficy HMI/SCADA CIMPLICITY 11.0, dawna nazwa CIMPLICITY Plant Edition[17]
  • Proficy HMI/SCADA iFIX (dawniej GE iFIX)[18]
  • Proficy Webspace – system SCADA w przeglądarce WWW[19]
 • PROMOTIC SCADA system firmy Microsys[20]
 • RSView firmy Rockwell Automation
 • SAURON[21] – system dyspozytorski przeznaczony dla średnich i dużych zakładów przemysłowych oraz górnictwa firmy REDNT S.A..
 • SCADA: Solutions Centre
 • SCADABr[22]
 • SCADA-LTS[23]
 • SCADA-MES – system firmy APLIXCOM oparty na serwerze OPC służący do nadzorowania i wizualizacji procesów na produkcji.
 • SCATEX – system SCADA portugalskiej firmy EFACEC
 • SMEW SCADA – System monitoringu elektrowni wiatrowych firmy DATAMATIC[24]
 • SMoK[25] – System Monitorowania Kompleksów Ścianowych firmy Somar[7]
 • Syndis – System nadzoru, doradztwa i sterowania, firmy Mikronika[26]
 • SZARP[27] – polskie oprogramowanie SCADA na licencji GPL
 • TAC VISTA – System nadzoru i monitorowania, dostępne wersje w języku polskim.
 • TelWin SCADA[28] – oprogramowanie typu SCADA polskiego producenta firmy TEL-STER Sp. z o.o.
 • TELEXUS – oprogramowanie SCADA/Telemetryczne firmy Atrem S.A.
 • THOR – SCADA firmy Sevitel przeznaczona do dyspozytorni zakładów przemysłowych, odpowiedzialna za rejestrację i wizualizację wybranych parametrów środowiska oraz procesów technologicznych, a także archiwizację i raportowanie ułatwiające analizę stanu monitorowanego obiektu[29]
 • TRACE MODE[30] – oprogramowanie SCADA/HMI
 • UniArt – międzynarodowa SCADA produkcji izraelskiej, dystrybuowana w polskiej wersji językowej przez firmę SATCONTROL automatyka[31]
 • VERO System – oprogramowanie firmy Elektro-System typu SCADA służące do kontroli, monitorowania, wizualizacji i archiwizacji parametrów urządzeń oraz procesów przemysłowych.
 • Vijeo CITECT – system nadzoru i wizualizacji procesów przemysłowych firmy Schneider Electric.Dodatkowo możliwa jest również archiwizacja danych poprzez oprogramowanie Vijeo HISTORIAN
 • WinCC[32] firmy Siemens
 • WebHMI [33] - System SCADA / HMI do integracji systemów automatyki, z możliwością organizacji dostępu i zarządzania poprzez przeglądarki, z serwerem WWW, API oraz językiem skryptów Lua.
 • Web SCADA[34]
 • WindEx – system nadzoru sieci elektroenergetycznych firmy Apator Elkomtech[35]
 • WindMon SCADA – System monitoringu elektrowni wiatrowych autorstwa firmy Wind-Service.com Sp. z o.o.[36]
 • Winlog SCADA software – Sielco Sistemi SCADA system with OPC Client.
 • Wonderware InTouch – system SCADA z wbudowanym dostępem zdalnym[37]
 • ZenOn – oprogramowanie HMI/SCADA firmy COPA-DATA

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. SCADA. [dostęp 2020-04-27].
 2. Asix
 3. Askom
 4. BTC PRINS
 5. CoMeta - system SCADA do zastosowań wbudowanych, www.cometa.com.pl [dostęp 2020-06-24].
 6. DEMKOP
 7. a b Somar
 8. EDS
 9. Energia 4 – NUMERON. [dostęp 2021-03-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-11-29)].
 10. GENESIS64
 11. IC-View – systemy nadzoru i sterowania ICPower
 12. Inductive Automation.
 13. LBX – nadzór temperatury, wilgotności
 14. OpenEye
 15. Wasko
 16. MikroB PRO-2000
 17. Proficy Cimplicity
 18. Proficy SCADA iFIX
 19. Proficy WebSpace
 20. PROMOTIC
 21. SAURON. [dostęp 2019-08-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-08-28)].
 22. ScadaBR | Automação para Todos, www.scadabr.org.br [dostęp 2016-08-12].
 23. Scada-LTS, scada-lts.org [dostęp 2016-08-12].
 24. SMEW SCADA.
 25. SMoK
 26. Systemy – Mikronika
 27. SZARP
 28. O TelWin SCADA
 29. THOR na stronie producenta, www.sevitel.pl [dostęp 2017-11-25] (pol.).
 30. TRACE MODE
 31. SATCONTROL automatyka, satcontrol.com.pl [dostęp 2017-11-06] (pol.).
 32. SIEMENS. [dostęp 2011-12-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-12-31)].
 33. Zesta PRO
 34. Ecava IntegraXor
 35. Oprogramowanie • Apator
 36. Wind-service.com Sp. z o.o.
 37. Wonderware InTouch