SNOMED CT

SNOMED CT rozwijany i udostępniany pod nazwą SNOMED International uporządkowany system terminologii klinicznej przez International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO[1]). Spełnia wymagania ANSI, DICOM, HL7 i standardy ISO.

W Polsce za upowszechnienie i udostępnianie polskiej wersji odpowiada Centrum e-Zdrowia[2].

StrukturaEdytuj

SNOMED CT oparty jest o 4 główne typy:

  1. Kody Pojęciowe (ang. Concept Codes) – kody numeryczne, które identyfikują pojęcia kliniczne, proste lub zdefiniowane, zorganizowane w hierarchie
  2. Opisy (ang. Descriptions) – opisy tekstowe kodów Pojęciowych
  3. Zależności (ang. Relationships) – zależności między Kodami Pojęciowymi, które mają powiązania znaczeniowe
  4. Zestawy Referencyjne (ang. Reference Sets) – stosowane do grupowania Kodów Pojęciowych i Opisów w zestawy, w tym w zestawy referencyjne

i mapy krzyżowe do innych klasyfikacji i standardów

KategorieEdytuj

Nazwa wg SNOMED CT EN Nazwa wg SNOMED CT PL
administrative concept pojęcie z dziedziny administracji
assessment scale skala oceny
attribute atrybut
body structure struktura ciała
cell structure struktura komórkowa
cell komórka
context-dependent category kategoria zależna od kontekstu
core metadata concept pojęcie z grupy metadanych głównych
disorder zaburzenie
environment otoczenie
ethnic group grupa etniczna
event zdarzenie
finding wynik
foundation metadata concept pojęcie z zakresu danych podstawowych
geographic location jednostka geograficzna
life style styl życia
morphologic abnormality zaburzenie morfologiczne
namespace concept pojęcie przestrzeni nazw
navigational concept pojęcie nawigacyjne
observable entity zmienna diagnostyczna
occupation zawód
organism organizm
person osoba
physical force siła fizyczna
physical object obiekt fizyczny
procedure procedura
product produkt
qualifier value wartość kwalifikatora
racial group grupa rasowa
record artifact artefakt rejestracji
regime; therapy schemat/terapia
religion philosophy religia/filozofia
situation sytuacja
social concept pojęcie społeczne
special concept specjalne pojęcie
specimen próbka
staging scale skala oceny zaawansowania
substance substancja
tumor staging ocena zaawansowania nowotworu

SNOMED CT a ICD-10Edytuj

Kod ICD10 Nazwa wg ICD10 EN (2008) Nazwa wg ICD10 PL (2008) Kod SNOMED CT Nazwa wg SNOMED CT EN Nazwa wg SNOMED CT PL
A18.0† Tuberculosis of bones and joints Gruźlica kości i stawów 17653001 Tuberculosis of bones and/or joints (disorder) gruźlica kości I/LUB stawów (zaburzenie)
G62.1 Alcoholic polyneuropathy Polineuropatia alkoholowa 7916009 Alcoholic polyneuropathy (disorder) polineuropatia alkoholowa (zaburzenie)
G43.1 Migraine with aura [classical migraine] Migrena z aurą [migrena klasyczna] 4473006 Migraine with aura (disorder) migrena z aurą (zaburzenie)
H10.1 Acute atopic conjunctivitis Ostre atopowe zapalenie spojówek 67678004 Acute atopic conjunctivitis (disorder) ostre atopowe zapalenie spojówek (zaburzenie)
H05.2 Exophthalmic conditions Stany z wytrzeszczem 353295004 Exophthalmic ophthalmoplegia (disorder) porażenie zewnątrzgałkowych mięśni gałki ocznej (zaburzenie)
I86.4 Gastric varices Żylaki żołądka 91109007 Gastric varices (disorder) krwawienie z żylaków żołądka (zaburzenie)
I45.6 Pre-excitation syndrome Zespół preekscytacji 195060002 Ventricular pre-excitation przedwczesne wzbudzenie komorowe (zaburzenie)
K14.6 Glossodynia Ból języka 30731004 Glossodynia (disorder) ból języka (zaburzenie)
K25 Gastric ulcer Wrzód żołądka 397825006 Gastric ulcer (disorder) wrzód żołądka (zaburzenie)
M79.1 Myalgia Bóle mięśni 68962001 Muscle pain (finding) ból mięśnia (wynik)
S86.0 Injury of Achilles tendon Uraz ścięgna Achillesa 110030002 Rupture of Achilles tendon (disorder) zerwanie ścięgna Achillesa (zaburzenie)
Z55.0 Illiteracy and low-level literacy Analfabetyzm i półanalfabetyzm 161112004 Illiteracy (finding) analfabetyzm (wynik)

SNOMED CT a ICD-9 CM (procedury)Edytuj

Kod ICD-9 CM (wersja 5.29) Nazwa wg ICD-9 CM Kod SNOMED CT Nazwa wg SNOMED CT PL
44.681 Opasanie żołądka (laparoskopowo) 2529573012 Założenie regulowanej opaski żołądka drogą laparoskopową (procedura)
81.45 Plastyka więzadeł krzyżowych kolana – inna 1195907011 Operacja naprawcza zerwanego więzadła krzyżowego przedniego z użyciem drutu bocznego (procedura)

SNOMED CT a ICNPEdytuj

Kod ICNP Nazwa wg ICNP (2015) Kod SNOMED CT Nazwa wg SNOMED CT
10043953 Ból brzucha (Abdominal pain) 21522001 Ból brzucha (Abdominal pain)
10024897

0022880

Osłabienie (Weakness) – przedmiot

Osłabienie (Weakness) – diagnoza

13791008 General weakness (13791008);

Debility (13791008);

Lassitude (13791008);

Osłabienie (Weakness);

Weakness – general (13791008);

Feeling weak (13791008)

10023835

10023066

Dyskomfort (Przedmiot)

Dyskomfort (Diagnoza)

130979001 Zmiana komfortu (Comfort alteration)

PrzykładyEdytuj

Kod SNOMED CT Nazwa wg SNOMED CT PL Nazwa wg SNOMED CT EN
2734771018 zapis na wizytę lekarską (pojęcie z dziedziny administracji) Appointment (administrative concept)
701076010 skala wartości zdrowia (skala oceny) Health value scale (assessment scale)
636178013 zasięg biopsji (atrybut) Extent of biopsy (attribute)
528640011 MOŻE BYĆ (atrybut) MAY BE A (attribute)
636109016 powód zakończenia badania (atrybut) Reason for stopping test (attribute)
636318014 miejsce elektrody (atrybut) Site of electrode (attribute)
565102010 cała żuchwa (struktura ciała) Entire mandible (body structure)
1204482016 chromosom płci X (struktura komórkowa) Sex chromosome X (cell structure)
785369019 złamanie otwarte łopatki (zaburzenie) Open fracture of scapula (disorder)
648882019 boisko do koszykówki (otoczenie) Basketball court (environment)
662577019 miejsce wypadku lub zatrucia, kort do squasha (otoczenie) Place of occurrence of accident or poisoning, squash court (environment)
759255017 Polacy (grupa etniczna) Poles (ethnic group)
804114015 Węgrzy (grupa etniczna) Hungarians (ethnic group)
2462261016 przypadkowe zjedzenie jagód borówki bagiennej (zdarzenie) Accidental ingestion of bog bilberries (event)
2722520010 poród w wodzie (zdarzenie) Water birth delivery (event)
613421010 dieta bogata w tłuszcze nasycone (wynik) High saturated fat diet (finding)
568528019 pacjent skarży lekarza (wynik) Patient suing doctor (finding)
543440011 przeszywający ból głowy (wynik) Shooting headache (finding)
684418013 połyka szybko (wynik) Swallows quickly (finding)
610655017 Katar (jednostka geograficzna) Qatar (geographic location)
2760043016 były palacz – palenie intensywne (styl życia) Aggressive ex-smoker (life style)
622618012 dobrowolne tatuowanie ciała (styl życia) Voluntary body tattooing (life style)
573100016 złodziej sklepowy (styl życia) Shoplifter (life style)
679499011 zdolność zwierania warg (zmienna diagnostyczna) Ability to achieve lip sealing (observable entity)
680371016 zdolność artykułowania słów (zmienna diagnostyczna) Ability to articulate words (observable entity)
637974018 zdolność koncentracji (zmienna diagnostyczna) Ability to concentrate (observable entity)
770235011 wielkość nosa (zmienna diagnostyczna) Size of nose (observable entity)
770769011 wielkość stopy (zmienna diagnostyczna) Size of foot (observable entity)
2817762012 całkowita liczba szwów (zmienna diagnostyczna) Total number of sutures (observable entity)
540756018 operator prasy rolowej do tkanin/papieru (zawód) Calenderman (occupation)
704805010 szewc (zawód) Boot maker (occupation)
540638011 bukmacher (zawód) Bookmaker (occupation)
539449015 dyrektor zarządzający (zawód) Managing director (occupation)
814397011 bosman (zawód) Boatswain (occupation)
768945017 pies rasy malinois (organizm) Belgian malinois dog (organism)
805424011 kura Barnevelder (organizm) Barnevelder chicken (organism)
813641011 kot domowy (organizm) Domestic leopard cat (organism)
799042015 żaba południowa (organizm) Dominican frog (organism)
733480019 wąż błotny (organizm) Mud snake (organism)
747992012 żyrafa (Giraffa camelopardalis) (organizm) Giraffa camelopardalis (organism)
761170011 skubacz kalifornijski (Girella nigricans) (organizm) Girella nigricans (organism)
749899011 waleń (organizm) Whale (organism)
1468511016 pracodawca (osoba) Employer (person)
700243011 pasażer samochodu (osoba) Car passenger (person)
731783010 żona (osoba) Wife (person)
770493017 wujek (osoba) Uncle (person)
679403015 niskie ciśnienie powietrza (siła fizyczna) Low air pressure (physical force)
680767017 promieniowanie UVB (siła fizyczna) UVB – Ultraviolet B radiation (physical force)
679711012 uderzenie mechaniczne (siła fizyczna) Mechanical impact (physical force)
759617016 szkodliwy dźwięk (siła fizyczna) Injurious sound (physical force)
679735019 kask na rower (obiekt fizyczny) Cycling helmet (physical object)
2750523015 bandaże (obiekt fizyczny) bandages (physical object)
769372012 kule (obiekt fizyczny) Crutches (physical object)
562604015 pomiar stężenia acetylocholiny (procedura) Acetylcholine measurement (procedure)
569201016 pomiar stężenia kobaltu (procedura) Cobalt measurement (procedure)
2762618015 korekcja śródstopia szpotawego (procedura) Correction of metatarsus varus (procedure)
804361010 operacja serca (procedura) Operation on heart (procedure)
630278011 zonografia (procedura) Zonography (procedure)
1200072018 kwas octowy 2% roztwór (produkt) Acetic acid 2% solution (product)
2614151014 amoniak (produkt) Ammonia (product)
2467548013 aspiryna i kodeina (produkt) Aspirin + codeine (product)
1189426019 octan zuklopentyksolu (produkt) Zuclopenthixol acetate (product)
672362013 okrutny (wartość kwalifikatora) Cruel (qualifier value)
2661537015 milion/mililitr (wartość kwalifikatora) Million/milliliter (qualifier value)
2613712017 cyfra rzymska X (wartość kwalifikatora) Roman numeral X (qualifier value)
652360016 przez aortę brzuszną (wartość kwalifikatora) Via abdominal aorta (qualifier value)
2530407014 Latynosi rasy białej (grupa rasowa) Hispanic, white (racial group)
2530391018 rasa amerykańskich Indian (grupa rasowa) American Indian race (racial group)
2572403012 historia przyjęć i sprawozdanie fizyczne (artefakt rejestracji) Admission history and physical report (record artifact)
2869029017 akt urodzenia (artefakt rejestracji) Birth certificate (record artifact)
2639611019 wyciąg z dokumentacji (artefakt rejestracji) Record extract (record artifact)
2757121014 notatki z wizyty o zmierzchu (artefakt rejestracji) Twilight visit note (record artifact)
1456795017 terapia prądem zmiennym (schemat/terapia) Alternating current therapy (regime/therapy)
1471465014 ćwiczenia kostki (schemat/terapia) Ankle exercises (regime/therapy)
1475436010 opieka nad pacjentem z chorobą zakaźną (schemat/terapia) Care of patient with infectious disease (regime/therapy)
1456701018 ćwiczenia podniebienia (schemat/terapia) Palatal exercises (regime/therapy)
2708371011 terapia pisaniem (schemat/terapia) Writing therapy (regime/therapy)
2760001011 ateizm (religia/filozofia) Atheism (religion/philosophy)
2789263018 buddyzm zen (religia/filozofia) Zen Buddhism (religion/philosophy)
668984014 religia katolicka (religia/filozofia) Catholic religion (religion/philosophy)
2742470015 omówiono z opiekunem (sytuacja) Discussed with carer (situation)
2735114017 odmowa przyjęcia leku przez pacjenta (sytuacja) Drug declined by patient (situation)
2716125014 wywiad: zatrucie (sytuacja) H/O: poisoning (situation)
766989013 rodzina (pojęcie społeczne) Family (social concept)
2468776017 rodzina uchodźców (pojęcie społeczne) Refugee family (social concept)
840623013 skrajne ubóstwo (pojęcie społeczne) Borderline poverty (economic status) (social concept)
705595016 próbka ze stawu (próbka) Joint sample (specimen)
649904014 próbka śluzu (próbka) Mucus sample (specimen)
2786059015 próbka całego zęba (próbka) Whole tooth specimen (specimen)
2729306017 wskaźnik upośledzenia sprawności fizycznej przy przyjęciu pacjenta (skala oceny zaawansowania) Physical disability admission score (staging scale)
2716174010 schemat oceny ogólnego samopoczucia (skala oceny zaawansowania) General wellbeing schedule (staging scale)
615058019 zupa domowej roboty (substancja) Home-made soup (substance)
615093014 miód (substancja) Honey (substance)
615020018 sos chrzanowy (substancja) Horseradish sauce (substance)
615226016 deser błyskawiczny w proszku (substancja) Instant dessert powder (substance)
708548019 środek do polerowania metali (substancja) Metal polish (substance)
2640343016 tetrametylenodisulfotetramina (substancja) Tetramethylenedisulfotetramine (substance)
647354016 acetylenodimocznik tetrametylolu (roztwór wodny) (substancja) Tetramethylol acetylenediurea (Fix.140) (in water) (substance)
647490010 pomidor – środek spożywczy (substancja) Tomato – dietary (substance)
682797016 jad trzmieli (substancja) Bumble bee venom (substance)
653925012 brak przerzutów (ocena zaawansowania nowotworu) No metastases (tumor staging)
2612405018 stopień 1 w skali Walter Reed (WR) (ocena zaawansowania nowotworu) Walter Reed (WR) stage 1 (tumor staging)
649622014 ocena zaawansowania raka (ocena zaawansowania nowotworu) Cancer staging (tumor staging)

PrzypisyEdytuj

  1. SNOMED International, www.snomed.org [dostęp 2017-06-23].
  2. Strona główna, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia [dostęp 2017-06-23] [zarchiwizowane z adresu 2017-06-28] (pol.).