SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

polska prywatna uczelnia wyższa

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny lub Uniwersytet SWPS (Dawniej ‘SWPS’ oznaczał 'Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej’, obecnie ‘SWPS’ funkcjonuje jako nazwa własna i nie jest rozwijana) – uczelnia niepubliczna z siedzibą w Warszawie utworzona w 1996 roku. Prowadzi wydziały zamiejscowe we Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach. Posiada 6 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, prawo i socjologia (w Warszawie) oraz psychologia (w Warszawie i Wrocławiu). Uczelnia nadaje także stopnie doktora habilitowanego w dyscyplinach: kulturoznawstwo (Warszawa), psychologia (Warszawa i Wrocław) i prawo (Warszawa)[2].

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
University of Social Sciences and Humanities
Ilustracja
Budynek Uniwersytetu SWPS w Warszawie
Data założenia 8 lipca 1996
Typ niepubliczna
Państwo  Polska
Adres ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
Liczba studentów ponad 15 000[1]
Rektor prof. dr hab. Roman Cieślak
Członkostwo Socrates-Erasmus
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Ziemia52°14′54,35″N 21°04′01,16″E/52,248430 21,066990
Strona internetowa

HistoriaEdit

Założycielami uczelni byli profesorowie Instytutu Psychologii PAN: prof. dr hab. Andrzej Eliasz, prof. dr hab. Zbigniew Pietrasiński i prof. dr hab. Janusz Reykowski. Od 2008 roku organem założycielskim uczelni jest spółka Instytut Rozwoju Edukacji utworzona przez założycieli[3]. Prezesem spółki jest Piotr Voelkel.

Najważniejsze faktyEdit

 • 1996: SWPS zostaje wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej. W pierwszym roku działalności SWPS uruchamia pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia.
 • 1998: SWPS zostaje członkiem Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych i przystępuje do programu stypendialnego KRUN.
 • 1999: Powstaje Centrum Kształcenia Praktycznego, które organizuje studia podyplomowe i szkolenia.
 • 2000: Szkoła uzyskuje Certyfikat Jakości Kształcenia dla kierunku psychologia.
 • 2001: Powstaje Wydział Psychologii.
 • 2001: Powstaje Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.
 • 2002: Wydział Psychologii uzyskuje prawo do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie psychologia.
 • 2002: Uczelnia uruchamia Środowiskowe Studia Doktoranckie.
 • 2002: Powstaje Wydział Zamiejscowy w Sopocie.
 • 2002: Przy SWPS powstaje centrum terapeutyczne (dziś Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju).
 • 2002: Szkoła otwiera własne wydawnictwo naukowe pod nazwą Wydawnictwo SWPS Academica.
 • 2003: SWPS otrzymuje status uczelni członkowskiej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
 • 2004: Powstaje Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu.
 • 2004: SWPS przystępuje do międzynarodowego stowarzyszenia European University Association.
 • 2004: Przy SWPS powstaje Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko”.
 • 2005: Wydział Psychologii otrzymuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie psychologia.
 • 2005: SWPS uruchamia Studium Pedagogiczne.
 • 2006: Powstaje Wydział Filologiczny.
 • 2006: SWPS podpisuje deklarację Magna Charta Universitatum.
 • 2007: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych otrzymuje uprawnienia doktorskie w dyscyplinie kulturoznawstwo.
 • 2008: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych otrzymuje uprawnienia doktorskie w dyscyplinie socjologia.
 • 2009: W styczniu Szkoła uzyskuje pełne indywidualne członkostwo w European University Association.
 • 2009: Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu otrzymuje uprawnienia doktorskie w dyscyplinie psychologia.
 • 2009: Powstaje Wydział Prawa
 • 2009: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych otrzymuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo.
 • 2010: Powstaje Wydział Zamiejscowy SWPS w Katowicach oraz Wydział Zamiejscowy SWPS w Poznaniu.
 • 2012: Wydział Prawa otrzymuje uprawnienia doktorskie w dyscyplinie prawo.
 • 2012: W oparciu o zmiany przepisów w zakresie obszarów wiedzy i dziedzin nauki wprowadzone przez MNiSW, w uczelni zachodzą zmiany w organizacji wydziałów – z połączenia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Wydziału Filologicznego powstaje Wydział Kulturoznawstwa i Filologii. Wydział Prawa zmienia nazwę na Wydział Prawa i Nauk Społecznych.
 • 2012: Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu otrzymuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia.
 • 2014: Wydział Kulturoznawstwa i Filologii powraca do nazwy Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.
 • 2015: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych otrzymuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.
 • 2015: Uczelnia otrzymuje status uniwersytetu przymiotnikowego i zmienia nazwę na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, w skrócie Uniwersytet SWPS.

Akredytacje Polskiej Komisji AkredytacyjnejEdit

 • 2004: Pozytywna ocena dla kierunku socjologia
 • 2005: Wyróżniająca ocena dla kierunku psychologia – to pierwsze studia psychologiczne w Polsce, które otrzymały tak wysoką ocenę PKA
 • 2007: Pozytywna ocena dla kierunku socjologia
 • 2007: Pozytywna ocena dla kierunku kulturoznawstwo
 • 2010: Pozytywna ocena dla kierunku psychologia
 • 2013: Pozytywna ocena dla studiów filologicznych
 • 2014: Wyróżniająca ocena dla kierunku kulturoznawstwo – to pierwsze studia kulturoznawcze w Polsce, które otrzymały tak wysoką ocenę PKA[4]

WyróżnieniaEdit

Ranking
National Ranking
Ranking 2017
Webometrics 59[5]
SIR 92[6]
Perspektywy 39[7]
Perspektywy

(Uniwersytety)

13[8]
Global
Webometrics 3176[5]
SIR 666[9]
 • 2007-2014: Ranking szkół wyższych miesięcznika „Perspektywy”. SWPS jest najlepszą niepubliczną uczelnią o profilu społeczno-humanistycznym w Polsce. Tę pozycję utrzymuje niezmiennie od 2007 r.
 • 2009-2015: SWPS najbardziej obleganą uczelnia niepubliczną w Polsce. Według corocznych raportów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowujących wyniki rekrutacji, studia stacjonarne w SWPS cieszą się największym powodzeniem wśród kandydatów wybierających uczelnię niepubliczną
 • 2010: Wrocławski wydział SWPS najlepszym wydziałem nauk społecznych w Polsce. W ocenie parametrycznej przeprowadzonej przez MNiSW Wydział otrzymuje pierwszą kategorię z najwyższą liczbą punktów spośród wszystkich jednostek naukowych, na których prowadzone są badania w dziedzinie nauk społecznych. Wydział Psychologii oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych również otrzymują pierwszą kategorię.
 • 2011: Czworo profesorów z SWPS nagrodzonych w programie MISTRZ. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej nagradza 9 wybitnych polskich uczonych, w tym 4 psychologów z SWPS (prof. Aleksandra Łuszczyńska, prof. Leszek Koczanowicz, prof. Grzegorz Sędek, prof. Bogdan Wojciszke). Pozostali naukowcy wywodzą się z uczelni publicznych.
 • 2012: Ranking wydziałów prawa. W zestawieniu uczelni niepublicznych Rankingu Wydziałów Prawa dziennika „Gazety Prawnej” Wydział Prawa SWPS zajmuje 3. miejsce.
 • 2012: Ranking uczelni prowadzących studia prawnicze. W rankingu uczelni prowadzących studia na kierunku prawo przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” SWPS znajduje się na 4. miejscu wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce.
 • 2012: Najlepsza uczelnia niepubliczna w rankingu pozyskiwania grantów NCN. SWPS jest w czołówce grantobiorców Narodowego Centrum Nauki. Na 131 jednostek naukowo-badawczych prowadzących projekty w zakresie nauk humanistyczno-społecznych, SWPS zajmuje wysoką 9. pozycję pod względem liczby i wysokości grantów przyznanych w latach 2011–2012.
 • 2013: Najlepsze studia niepubliczne według rankingu „Perspektyw”. Według rankingu szkół wyższych „Perspektywy” i „Rzeczpospolitej” SWPS jest najlepszą uczelnią niepubliczną prowadzącą studia na takich kierunkach jak: psychologia, studia filologiczne, kulturoznawstwo, studia azjatyckie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz socjologia.
 • 2012-2013: Konkurs MNiSW na najlepsze programy studiów. Wzornictwo oferowane przez Wydział Zamiejscowy w Poznaniu oraz psychologia w Wydziale Zamiejscowym w Sopocie zostają nagrodzone przez Ministerstwo w konkursie na najlepsze programy studiów. Wydziały otrzymują po milionie zł na dalsze doskonalenie oferty dydaktycznej. W 2013 roku Ministerstwo nagradza również program studiów prawniczych oferowany przez Wydział Prawa i Nauk Społecznych SWPS.
 • 2013: Ranking wydziałów prawa „Rzeczpospolitej”. W rankingu wydziałów prawa dziennika „Rzeczpospolita” SWPS zajmuje 3. miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych w kraju.
 • 2013: Ranking uczelni cenionych przez pracodawców „Wprost”. W opinii pracodawców SWPS jest najlepszą uczelnią niepubliczną kształcącą w obszarze nauk społecznych i filologii obcych – uczenia zajmuje 6. miejsce wśród wszystkich szkół wyższych w kraju.
 • 2013: SWPS najbardziej aktywnym ośrodkiem badawczym wśród uczelni niepublicznych. Wśród wszystkich jednostek w kraju aplikujących do Narodowego Centrum Nauki o środki na badania w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych SWPS zajmuje wysokie 7. miejsce pod względem wysokości pozyskanych funduszy.
 • 2013: Prestiżowa kategoria A+ dla Wydziału Zamiejscowego SWPS we Wrocławiu. W ocenie działalności badawczo-rozwojowej przeprowadzonej przez MNiSW wrocławski wydział SWPS zostaje wyróżniony kategorią A+ i zajmuje 1. miejsce w grupie nauk społecznych, pokonując 92 jednostki badawcze.
 • 2014: Najlepsze studia niepubliczne według rankingu „Perspektyw”. Według rankingu szkół wyższych miesięcznika „Perspektywy” SWPS jest najlepszą uczelnią niepubliczną prowadzącą studia na takich kierunkach jak: psychologia, studia filologiczne, kulturoznawstwo, studia azjatyckie, prawo oraz socjologia.
 • 2014: Ranking wydziałów prawa „Rzeczpospolitej”. W rankingu wydziałów prawa dziennika „Rzeczpospolita” SWPS zajmuje 2. lokatę wśród wszystkich uczelni niepublicznych.
 • 2014: Ranking uczelni cenionych przez pracodawców „Wprost”. W opinii pracodawców SWPS jest najlepszą uczelnią niepubliczną kształcącą w obszarze nauk społecznych i filologii obcych – uczenia zajmuje 10. miejsce wśród wszystkich szkół wyższych w kraju.
 • 2014: Ranking pozyskiwania grantów NCN. W zastawieniu grantobiorców Narodowego Centrum Nauki za lata 2011–2014 SWPS zajmuje 4. miejsce w grupie jednostek, które otrzymały najwięcej funduszy na badania w dziedzinach nauk humanistycznych i społecznych.
 • 2015: Ranking uczelni cenionych przez pracodawców „Wprost”. W rankingu opinii pracodawców SWPS zajmuje 2. miejsce wśród niepublicznych szkół wyższych i 18. miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce.

Doktorzy honoris causa SWPSEdit

WydziałyEdit

 
Kompleks Uniwersytetu SWPS w Warszawie
 
Biblioteka Uniwersytetu SWPS w Warszawie
 
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
 
Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Wydziały warszawskie
Wydziały zamiejscowe

Wydział warszawski mieści się w gmachu dawnej Fabryki Aparatów Elektrycznych Kazimierz Szpotańskiego przy ul. Chodakowskiej 19/31 na Kamionku[13].

WładzeEdit

WykładowcyEdit

Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

AbsolwenciEdit

Z tym tematem związana jest kategoria: Absolwenci SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Studia w SWPSEdit

Uniwersytet SWPS prowadzi studia I, II stopnia oraz studia jednolite magisterskie w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach. Uczelnia oferuje także interdyscyplinarne studia doktoranckie, studia podyplomowe i szkolenia.

Studia pierwszego stopnia – licencjackie
Studia drugiego stopnia – uzupełniające magisterskie
Jednolite studia magisterskie
 • Prawo – również indywidualnej organizacji toku studiów
 • Psychologia – również w indywidualnej organizacji toku studiów oraz w języku angielskim
Studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

Działalność studenckaEdit

Obecnie na Uniwersytecie SWPS studiuje ponad 15 000 osób[1]. W uczelni działa wiele organizacji studenckich, w tym koła naukowe czy Studencka Poradnia Prawna, Akademicki Związek Sportowy SWPS oraz Chór SWPS.

 • Koła naukowe organizują cykliczne spotkania, projekcje, seminaria naukowe, rozmowy z praktykami i wybitnymi naukowcami. W uczelni działają m.in.: Koło Naukowe Psychologii Klinicznej Sanitas, Studenckie Koło Neuronauki, Koło Naukowe Psychologii Lotniczej i Kosmicznej, Koło Naukowe Psychologii Międzykulturowej, Koło Naukowe Psychotraumatologii, Koło Naukowe Badań Okulograficznych, Koło Naukowe Empiria, Koło Naukowe Integra, Koło Psychologii Sportu, Koło Psychologii Reklamy, Koło Naukowe Studiów Azjatyckich, Studenckie Koło Filmowe Kinematograf, Koło Naukowe Psychologii Sądowej, Koło Naukowe Psychologii Śledczej, Koło Naukowe Crimen Imperfecta, Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
 • Chór SWPS powstał w 2001 roku. W skład zespołu wchodzą studenci i absolwenci SWPS, a także miłośnicy muzyki spoza uczelni. W jego repertuarze znajdują się utwory z różnych epok: dzieła mistrzów renesansu i baroku, opracowania melodii ludowych, muzyka cerkiewna, dzieła symfoniczne i operowe, utwory kompozytorów współczesnych.
 • Studencka Poradnia Prawna pozwala studentom prawa rozwijać umiejętności i kompetencje w udzielaniu pomocy prawnej w konkretnych sprawach, przy merytorycznym wsparciu pracowników Wydziału Prawa.
 • Studencka Sesja Naukowa ma na celu promowanie badań prowadzonych przez studentów oraz wyróżnienie studentów i ich opiekunów naukowych za wkład w rozwój nauki. Podczas konkursu studenci i doktoranci SWPS prezentują swoje badania naukowe. Sesja odbywa się od początku istnienia SWPS – pierwotnie na Wydziale Psychologii w Warszawie. Obecnie stanowi forum ogólnouczelniane.
 • Festiwal SWPS został przygotowany z myślą o społeczności SWPS, ale także osób niezwiązanych z uczelnią. Odbywa się pod hasłem „Nauka – Sztuka – Pasja” i łączy to, co najlepsze w życiu uczelni: miłość do wiedzy i sztuki oraz chęć realizowania własnych pasji. Podczas festiwalu odbywają się targi edukacyjne połączone z prezentacją kierunków i kół naukowych oraz liczne wydarzenia o charakterze naukowym i artystycznym.
 • Strefa Młodzieży SWPS[16] to nowatorskie przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest wspieranie rozwoju młodych ludzi w wieku licealnym, a także pomoc rodzicom i nauczycielom w budowaniu codziennych relacji z podopiecznymi. Jego program obejmuje cykl bezpłatnych spotkań i warsztatów ogólnorozwojowych, a także tych dotyczących tematów trudnych, związanych z wiekiem dorastania.
 • Strefa Psyche SWPS[17] to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie, pokazujący praktyczne zastosowania psychologii w różnych obszarach działalności człowieka. Projekt obejmuje blog naukowy pisany przez wykładowców uczelni oraz bezpłatne wykłady i warsztaty, skierowane przede wszystkim do osób dorosłych, zainteresowanych samorozwojem oraz poprawą jakości swojego życia.
 • Strefa Rodzica SWPS to projekt, który ma przybliżyć rodzicom wiedzę przydatną w wychowaniu dzieci, rozwiać ich wątpliwości, zaproponować rozwiązania i pomóc w trudnych sytuacjach, z jakimi niejednokrotnie muszą się zmierzyć. Podczas cyklicznych wykładów i warsztatów naukowcy i eksperci poruszają problemy związane z psychologią dziecka, psychodietetyką, seksualnością, wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży.
 • Strefa Zarządzania Uniwersytetu SWPS

PrzypisyEdit

 1. a b Uniwersytet SWPS (pol.). swps.pl. [dostęp 1 czerwca 2015].
 2. Jednostki z prawem do nadawania stopnia naukowego, POLON [dostęp 2019-07-02].
 3. Historia Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (pol.). swps.pl. [dostęp 18 sierpnia 2014].
 4. Ocena wyróżniająca PKA dla kulturoznawstwa (pol.). swps.pl. [dostęp 18 sierpnia 2014].
 5. a b Poland | Ranking Web of Universities, www.webometrics.info [dostęp 2018-02-22] (ang.).
 6. University of Social Sciences and Humanities report, www.scimagoir.com [dostęp 2018-02-22] (ang.).
 7. Ranking Uczelni Akademickich – Ranking Szkół Wyższych PERSPEKTYWY 2017, www.perspektywy.pl [dostęp 2018-02-22] (pol.).
 8. Uniwersytety – Ranking Szkół Wyższych PERSPEKTYWY 2017, www.perspektywy.pl [dostęp 2018-02-22] (pol.).
 9. University of Social Sciences and Humanities report, www.scimagoir.com [dostęp 2018-02-22] (ang.).
 10. a b Ewa Pluta, Profesor Jan Strelau doktorem honoris causa Uniwersytetu SWPS, swps.pl [dostęp 2018-02-11] (pol.).
 11. Karolina Piasecka, Profesor Cialdini doktorem honoris causa SWPS, swps.pl [dostęp 2018-02-11] (pol.).
 12. Rafał Sławski, Profesor Jan Strelau doktorem honoris causa Uniwersytetu SWPS, www.swps.pl [dostęp 2018-02-11] (pol.).
 13. Tomasz Urzykowski. Szara cegła znika z Kamionka. „Gazeta Stołeczna”, s. 1, 9 września 2015. 
 14. Karolina Piasecka, Władze Uniwersytetu SWPS, www.swps.pl [dostęp 2018-02-11] (pol.).
 15. KOMITET DOBRYCH PRAKTYK 16-20 – KRASP, www.krasp.org.pl [dostęp 2018-02-11] (pol.).
 16. Strefa młodzieży – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (pol.). swps.pl. [dostęp 18 sierpnia 2014].
 17. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS, swps.pl [dostęp 2018-02-11] (pol.).

Linki zewnętrzneEdit