Sacharymetrprzyrząd pomiarowy umożliwiający wyznaczenie zawartości cukru (sacharozy) w roztworze wodnym. Jest to odpowiednio wyskalowany polarymetr. Działanie przyrządu oparte jest na pomiarze skręcalności roztworu sacharozy – substancji aktywnej optycznie. Kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła jest proporcjonalny do stężenia cukru, zgodnie ze wzorem:

Sacharymetry w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie

gdzie:

– kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła,
– skręcalność właściwa sacharozy,
– stężenie sacharozy,
– odległość pokonywana przez światło w roztworze.

Zatem polarymetr można wyskalować zamiast w stopniach, bezpośrednio w jednostkach stężenia cukru w wodzie.

Zobacz też edytuj