Tanumânasî en Meditacion Loto Padmasana.JPG

Sadhana (dosłownie środki realizacji) – w religiach dharmicznych to zbiór indywidualnych praktyk duchowych aspiranta, które mogą obejmować :

Wybór rodzaju i czasu trwania sadhany dokonuje guru, najczęściej w momencie udzielania dikszy (inicjacji w daną tradycję) lub przy okazji darśanu.

Zobacz teżEdit