Sala gimnastyczna (z gr. γυμνάσιον gymnásion – "miejsce służące gimnastyce") – miejsce przeznaczone do uprawiania sportu, przeważnie jako pomieszczenie wchodzące w skład zabudowań szkolnych.

Sala gimnastyczna w Wilkanowie
Wnętrze sali gimnastycznej w gimnazjum w Kłodzku

Jej przeznaczenie może być dostosowane do prowadzenia grupowych zajęć ruchowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także do prowadzenia zajęć, na przykład: