Salomea Odonicówna

Salomea Odonicówna (ur. 1225/1235, zm. w kwietniu 1267/1274)[1]księżniczka wielkopolska z rodu Piastów, córka wielkopolskiego księcia Władysława Odonica i Jadwigi o dyskusyjnym pochodzeniu[2].

W 1249 została przez starszego brata Przemysła I wydana za mąż za Piasta śląskiego Konrada I, syna Henryka II Pobożnego. Małżeństwo to miało wymiar polityczny i skierowane było przeciwko Bolesławowi Rogatce, który dzięki temu sojuszowi zmuszony został do wydzielenia Konradowi księstwa głogowskiego i rezygnacji z pretensji do Wielkopolski. Uroczystości weselne odbyły się w Poznaniu, a nowożeńców pobłogosławili arcybiskup gnieźnieński Pełka i biskup poznański Boguchwał II[3].

Niewiele wiadomo o rządach Salomei jako księżny głogowskiej. Można przypuszczać tylko, że starała się utrzymywać poprawne i żywe stosunki ze swymi braćmi, książętami wielkopolskimi. Była również hojnym darczyńcą na rzecz klasztorów św. Marii Magdaleny w Nowogrodźcu nad Kwisą oraz dominikanów w Głogowie[4].

Z małżeństwa z Konradem doczekała się sześciorga dzieci. Byli to trzej synowie: Henryk, Konrad i Przemko oraz trzy córki: Anna (żona Ludwika II Bawarskiego), Eufemia (żona Albrechta II, hrabiego Gorycji) i Jadwiga (ksieni klarysek we Wrocławiu)[5].

Od Konrada i Salomei wywodzi się linia Piastów głogowskich i żagańskich, wygasła w 1504 na Janie II Szalonym.

Data śmierci nie jest znana; wiadomo tylko, że musiało to nastąpić jeszcze za życia Konrada. Pochowana została w klasztorze dominikańskim w Głogowie. Według Kroniki książąt polskich Piotra z Byczyny Salomeę otaczał nimb świętości. Nie zachowały się jednak żadne ślady starań o beatyfikację[6].

W kolegiacie NMP w Głogowie zachowała się do dnia dzisiejszego (obecnie przechowywana w Muzeum Narodowym w Poznaniu) rzeźba gotycka przedstawiająca postać Salomei[7].

PrzypisyEdytuj

  1. Daty życia za Kazimierz Jasiński, Genealogia Piastów Wielkopolskich.Potomstwo Władysława Odonica, w: Nasi Piastowie, Poznań 1995, s. 47.
  2. Pogląd o pomorskim rodowodzie Jadwigi reprezentowali:Oswald Balzer, Genealogia Piastów, Kraków 1895, s. 221,Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia, Warszawa 1959, tablica 2, 17, Kazimierz Jasiński, Uzupełnienia do genealogii Piastów, Studia Źródłoznawcze, 5 (1960), s. 100. Obecnie z teorią jakoby Jadwiga pochodziła z rodu Przemyślidów i była córką zdetronizowanego księcia morawskiego Świętopełka wyszedł Norbert Mika, "Imię Przemysł w wielkopolskiej linii Piastów. Niektóre aspekty stosunków książąt wielkopolskich z Czechami do połowy XIII wieku", w: Przemysł II. Odnowienie Królestwa Polskiego pod red. Jadwigi Krzyżaniakowej, Poznań 1997, s. 247-255.
  3. Rocznik kapituły poznańskiej, w: Monumenta Polonie Historica, wyd. August Bielowski, t. III, s. 17, oraz, Kronika Wielkopolska, wstęp i komentarze Brygida Kurbisówna, tłum. Kazimierz Abgarowicz, Warszawa 1965, s. 235, por. Aleksander Swieżawski, Przemysł. Król Polski, Warszawa 2006, s. 57.
  4. Krzysztof Ożóg, Salomea, w: Piastowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1999, s. 148.
  5. Kazimierz Jasiński, Rodowód Piastów Śląskich, t. II, Wrocław 1975, s. 75-87.
  6. Kazimierz Jasiński, Genealogia Piastów Wielkopolskich ..., s. 46.
  7. Krzysztof Ożóg, Salomea ... , s. 149.