Samofinansowanie

Samofinansowanie – oznacza finansowanie wydatków przedsiębiorstwa ze źródeł wewnętrznych (własnych), a nie ze źródeł zewnętrznych (tj. poprzez zadłużanie się u innych podmiotów)[1].

Do źródeł wewnętrznych finansowania przedsiębiorstwa można zaliczyć np. zyski zatrzymane, odpisy amortyzacyjne, rozwiązanie rezerw celowych, środki uzyskane ze zbycia zbędnego majątku przedsiębiorstwa.

PrzypisyEdytuj

  1. Finanse przedsiębiorstwa, Jan Konstanty Szczepański (red.), Lech Szyszko (red.), Dorota Bem, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007, s. 70, ISBN 83-208-1666-1, ISBN 978-83-208-1666-2, OCLC 749134100.

BibliografiaEdytuj

  • Sławomir Antkiewicz, Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym, Warszawa: CeDeWu, 2012, ISBN 978-83-7556-325-2, OCLC 823643447.
  • J. Smullen, N. Hand: Słownik finansów i bankowości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. ISBN 978-83-01-15080-8(01).
  • J. Szczepański i L. Szyszko (red.): Finanse przedsiębiorstwa, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. ISBN 83-208-1666-1.