Naczelna Izba Aptekarska

(Przekierowano z Samorząd Aptekarski)

Naczelna Izba Aptekarska – instytucja centralna samorządu zawodu zaufania publicznego, sprawującego pieczę nad wykonywaniem zawodu zaufania publicznego jakim jest zawód farmaceuty.

Naczelna Izba Aptekarska i okręgowe izby aptekarskie stanowią samorząd aptekarski, jako reprezentację zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów tego zawodu. Samorząd zawodu aptekarskiego jest niezależny i podlega tylko ustawom. Naczelna Izba Aptekarska i okręgowe izby aptekarskie mają osobowość prawną. Siedzibą Naczelnej Izby Aptekarskiej i jej organów jest miasto stołeczne Warszawa. Obszar działania poszczególnych okręgowych izb aptekarskich oraz ich siedziby ustala Naczelna Rada Aptekarska, uwzględniając zasadniczy podział terytorialny państwa.[1] Po reformie administracyjnej państwa funkcjonuje w Polsce 20 okręgowych izb aptekarskich.

Okręgowe izby atekarskie prowadzą rejestry farmaceutów i przydzielają numery prawa wykonywania zawodu farmaceuty (PWZF). Dwie pierwsze cyfry tego numeru są kodem okręgowej izby aptekarskiej, a ostatnia jest cyfrą kontrolną.

01 Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku
02 Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska
03 Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska
04 Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska
05 Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska
06 Śląska Okręgowa Izba Aptekarska
07 Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska
08 Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska
09 Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
10 Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska
11 Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi
12 Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie
13 Opolska Okręgowa Izba Aptekarska
14 Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
15 Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska
16 Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska
17 Dolnośląska Okręgowa Izba Aptekarska
18 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska
19 Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie
20 Kaliska Okręgowa Izba Aptekarska
21 Naczelna Izba Aptekarska

Naczelna Izba Aptekarska nie przydziela numerów PWZF.

PrzypisyEdytuj

  1. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.

BibliografiaEdytuj